Denník N

Najžiadanejšou fakultou je lekárska Univerzity Komenského v Martine (rebríčky)

Ilustračné foto – TASR/AP
Ilustračné foto – TASR/AP

Stále viac študentov odchádza študovať na zahraničné školy, ukazujú výsledky Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry.

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila svoje hodnotenie na tento rok. Agentúra hodnotila fakulty už 11-krát. Najžiadanejšou fakultou je Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, nasleduje Divadelná fakulta VŠMU.

ARRA hodnotila 112  fakúlt, z toho 104 verejných a 8 fakúlt súkromných škôl. V hodnotení sa pozerali na kvalitu vzdelávania, atraktivitu štúdia, kvalitu vedy a výskumu, počet doktorandov a úspešnosť pri získavaní grantov.  Hodnota Priemer 2015 v tabuľkách vysokých škôl vznikla ako súčet bodov v týchto jednotlivých kategóriách a umiestnenie v jednotlivých rokoch.

Teologické fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Teologická fakulta TU 80,0 1 1 1 2
Gréckokatolícka teologická fakulta PU 55,1 2 3 2 7
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU 51,5 3 2 4 5
Teologická fakulta KU 48,1 4 4 5 4
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 46,6 5 5 3 1
Fakulta reformovanej teológie UJS 43,7 6 6 6 3
Rímskokat. cyrilom. bohoslo. fakulta UK 37,5 7 7 7 6

Umelecké fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Vysoká škola výtvarných umení 66,2 1 1 1 2
Fakulta múzických umení AU 55,6 2 2 3 4
Divadelná fakulta VŠMU 50,7 3 3 2 1
Fakulta výtvarných umení AU 49,0 4 4 5 3
Filmová a televízna fakulta VŠMU 47,8 5 5 6 6
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU 46,5 6 6 4 5
Fakulta umení TUKE 44,1 7 7 7 7
Fakulta dramatických umení AU 39,2 8 8 8 8

Pedagogické fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Pedagogická fakulta TU 75,9 1 1 1 1
Fakulta telesnej výchovy a športu UK 63,3 2 3 2 2
Pedagogická fakulta KU 56,3 3 7 6 8
Pedagogická fakulta UMB 55,7 4 4 3 5
Pedagogická fakulta UK 55,3 5 2 4 4
Pedagogická fakulta UKF 51,7 6 5 7 6
Pedagogická fakulta UJS 49,6 7 9 8 9
Fakulta športu PU 49,0 8 8 9 7
Pedagogická fakulta PU 48,5 9 6 5 3

Filozofické fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Fakulta humanitných a prírodných vied PU 68,1 1 1 2 1
Filozofická fakulta KU 65,6 2 2 4 4
Filozofická fakulta UK 62,4 3 4 3 2
Filozofická fakulta UPJŠ 62,1 4 5 5 6
Filozofická fakulta TU 61,6 5 6 6 5
Fakulta humanitných vied ŽU 55,3 6 3 1 3
Filozofická fakulta UMB 53,5 7 8 7 8
Filozofická fakulta PU 52,8 8 7 9 7
Filozofická fakulta UKF 47,7 9 9 8 9
Filozofická fakulta UCM 42,5 10 10 10 10

Právnické fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Právnická fakulta TU 72,9 1 1 1 1
Právnická fakulta UPJŠ 64,3 2 2 2 2
Právnická fakulta UK 60,0 3 3 3 3
Fakulta práva PEVŠ 53,4 4 4 4 4
Právnická fakulta UMB 33,5 5 5 5 5
Fakulta práva J. Jesenského VŠD 31,3 6 6 n.a. n.a.

Ekonomické fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Ekonomická fakulta TUKE 82,3 1 1 1 1
Národohospodárska fakulta EU 55,2 2 3 2 3
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 49,0 3 2 2 2
Ekonomická fakulta UMB 48,8 4 4 4 4
Podnikovohospodárska fakulta EU 47,9 5 5 7 11
Fakulta podnikového manažmentu EU 47,3 6 10 8 10
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU 45,3 7 9 10 6
Fakulta hospodárskej informatiky EU 44,4 8 8 5 7
Fakulta managementu UK 44,2 9 7 9 9
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ 42,7 10 11 11 8
Obchodná fakulta EU 42,0 11 6 6 5
Fakulta manažmentu PU 35,6 12 12 12 12
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 23,6 13 13 13 13
Ekonomická fakulta UJS 21,4 14 14 14 14

Spoločenskovedné fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 60,9 1 1 1 1
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU 53,6 2 2 3 6
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 49,7 3 3 2 3
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 47,0 4 4 4 5
Fakulta medzinárodných vzťahov EU 42,0 5 6 5 4
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 39,3 6 5 6 2
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 31,0 7 7 7 7
Fakulta aplikovaných jazykov EU 27,5 8 8 n.a. n.a.
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 25,5 9 9 8 8
Fakulta verejnej správy UPJŠ 21,5 10 10 10 9
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD 17,9 11 11 n.a. n.a.
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD 16,3 12 12 9 10
Fakulta sociálnych štúdií VŠD 13,1 13 13 n.a. n.a.

Prírodovedné fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 84,2 1 1 1 1
Prírodovedecká fakulta UPJŠ 79,0 2 2 2 2
Prírodovedecká fakulta UK 67,0 3 3 3 3
Fakulta prírodných vied UCM 52,4 4 4 5 4
Fakulta prírodných vied UKF 47,1 5 5 4 5
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 43,2 6 6 6 6
Fakulta prírodných vied UMB 42,9 7 7 7 7

Technické fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 74,8 1 1 1 1
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 61,7 2 3 3 3
Strojnícka fakulta ŽU 55,1 3 2 2 2
Fakulta výrobných technológií TUKE 53,3 4 5 7 13
Hutnícka fakulta TUKE 50,8 5 4 4 4
Strojnícka fakulta TUKE 50,4 6 15 19 19
Elektrotechnická fakulta ŽU 50,3 7 7 4 4
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 48,2 8 6 6 7
Stavebná fakulta STU 47,5 9 9 9 10
Fakulta BERG TUKE 45,5 10 11 11 8
Fakulta priemyselných technológií TUAD 43,5 11 10 8 9
Fakulta informatiky a informačných technológií STU 42,4 12 12 12 12
Fakulta riadenia a informatiky ŽU 42,1 13 13 14 13
Letecká fakulta TUKE 42,0 14 18 10 18
Strojnícka fakulta STU 41,8 15 13 15 11
Stavebná fakulta TUKE 41,5 16 16 18 15
Stavebná fakulta ŽU 40,5 17 19 19 17
Materiálovotechnologická fakulta STU 39,4 18 8 13 6
Fakulta architektúry STU 38,4 19 17 17 16
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO 34,0 20 21 22 21
Drevárska fakulta TUZVO 32,8 21 20
Fakulta špeciálnej techniky TUAD 32,3 22 23 23 23
Technická fakulta SPU 31,6 23 22 21 22
Fakulta informatiky PEVŠ 26,1 24 20 16 20

Poľnohospodárske fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Lesnícka fakulta TUZVO 80,9 1 1 1 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 69,0 2 2 2 1
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 66,3 3 3 3 3
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU 64,0 4 4 4 4
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU 50,8 5 5 5 6

Medicínske fakulty

Názov fakulty Priemer 2015 2015 2014 2013 2012
Jesseniova lekárska fakulta UK 69,6 1 1 1 1
Farmaceutická fakulta UK 65,6 2 3 3 2
Lekárska fakulta UPJŠ 64,6 3 2 2 3
Lekárska fakulta UK 55,8 4 4 4 4
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 49,5 5 5 6 5
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 39,8 6 6 5 6
Fakulta zdravotníctva KU 35,1 7 8 7 9
Fakulta zdravotníckych odborov PU 32,7 8 7 10 10
Fakulta zdravotníctva TUAD 19,8 9 9 9 8

Študenti chodia do zahraničia

Celkovo počet študentov u nás klesá a ešte k tomu stúpa podiel našich študentov, ktorí išli študovať do zahraničia. V Česku už študuje 23-tisíc našich študentov. Ich počet sa tak za posledných desať rokov strojnásobil. Na české školy pritom podľa agentúry chodia tí najlepší študenti.

Ale zvyšuje sa aj počet zahraničných študentov, ktorí navštevujú naše univerzity. „Počty zahraničných študentov sa za desať rokov viac ako strojnásobili,“ tvrdí ARRA. Ich podiel sa tak u nás blíži k piatim percentám. Pre porovnanie – podiel cudzincov na vysokých školách vo Veľkej Británii presahuje 15 percent a v Českej republike 11 percent.

„Tu treba povedať, že viac ako 6,5 percenta študentov v Českej republike tvoria Slováci,“ uvádza agentúra.

Študentov je menej

Na naše školy chodí stále menej žiakov. Najskôr sa na štúdium prihlásilo takmer toľko ľudí, koľko fakulty chceli celkovo prijať. „V tomto roku sa situácia ešte zvýraznila, keď sa na štúdium hlásilo už len 83 percent z plánovaného počtu prijatých. Vysoké školy, s výnimkou niekoľkých fakúlt, následne rezignovali na možnosť vybrať si svojich študentov,“ uvádza ARRA.

A nevidno ani zvyšujúci sa záujem o fakulty. Práve naopak, záujem o fakulty klesá. Najlepšie z toho vychádzajú medicínske a poľnohospodárske fakulty, kde bol pokles záujmu menší ako sedem percent. Podľa agentúry vidieť, že študenti idú omnoho častejšie na najkvalitnejšie fakulty, naopak, tie menej kvalitné zaznamenávajú výrazný pokles.

Najväčší prepad záujmu vidieť na spoločenskovedných a právnických fakultách, kde je pokles o viac ako pätinu, nasledujú filozofické a ekonomické fakulty s poklesom 15 až 20 percent.

Podobne to je aj pri poklese počtu zapísaných študentov. „Medziročne sa najviac znížil záujem o právo a spoločenské vedy, kde už uchádzači o štúdium pravdepodobne vnímajú klesajúcu pridanú hodnotu tohto typu vzdelávania,“ tvrdí ARRA.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie