Denník N

Ženy vďaka automatizácii stratia viac pracovných miest ako muži. Podpora žien vo vede je nevyhnutná

doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD., pôsobiaca na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave
doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD., pôsobiaca na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave

Hoci ľudstvo dnes zažíva štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá stiera hranice medzi fyzickým, digitálnym a biologickým svetom, ženy sú súčasťou tejto zmeny iba z malej časti. V oblastiach, akými sú IT, nanotechnológie, matematika, fyzika či strojárstvo, sú vedkyne nedostatočne zastúpené vo väčšine krajín. Z celkového počtu absolventov vedeckých a technologických odborov predstavujú ženy jednu tretinu (36 %) a na riaditeľských vedeckých pozíciách ich pracuje iba 9 % (zdroj: UNESCO Science report)

Naopak, ženy tvoria 70 % pracovníkov v zamestnaniach s vysokým rizikom automatizácie, pričom sa odhaduje, že do roku 2050 zanikne polovica súčasných pracovných miest. Ženy stratia päť pracovných miest na každé získané, zatiaľ čo muži prídu iba o tri miesta. (zdroj: UNESCO Science report)

Ženy sú dôležitou súčasťou vedy

Jedna sa venuje umelej inteligencii vo vstavaných zariadeniach, ďalšia skúma matematické modely prúdenia tekutín či plynov a tretiu zaujímajú vzťahy medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby infekcií. Spoločné však majú to, že ich tvrdú prácu v prevažne mužskom vedeckom svete ocenil prestížny talentový program L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Tri mladé nadané vedkyne – Soňa Kucharíková, Hana Šmitala Mizerová a Xiaolu Hou – si tak rozdelia sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť na vedecký aj osobný rozvoj.

Xiaolu Hou, PhD., pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Vo svojej práci skúma možné útoky a protiopatrenia na implementáciu umelej inteligencie vo vstavaných zariadeniach.

Xiaolu Hou, PhD., pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Výsledky jej výskumu sa dajú použiť na ochranu súkromia používateľov a dôvernosti údajov pre zariadenia internetu vecí. „Na mojom výskume sa mi najviac páči to, že spája praktické a teoretické aspekty informatiky a má dobrý potenciál na uplatnenie v mnohých odvetviach. Je veľmi dôležité pracovať na niečom, čo vás baví, pretože tomu venujete celé roky alebo dokonca desaťročia svojho života,“ povedala Xiaolu Hou.

Xiaolu Hou, 2022 L’Oréal Slovakia For Women in Science Laureate

Laureátkou grantového programu je aj Dr. Hana Šmitala Mizerová z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky UK v Bratislave. Zaoberá sa matematickými modelmi prúdenia tekutín, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytujú v mnohých prírodných javoch a inžinierskych aplikáciách.

Dr. Hana Šmitala Mizerová z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky UK v Bratislave

Ide napríklad o prúdenie krvi v cievach, predpoveď počasia, znečistenie ovzdušia, návrh automobilov či prúdenie vzduchu okolo krídla lietadla. „Matematika je v súčasnosti veda, ktorej dominujú muži. Možno aj preto, že ženy nemajú také odborné sebavedomie, aby sa presadili v čisto mužskom kolektíve. Začínajúcim vedkyniam by som odkázala, že najdôležitejšie na práci vo vede je, aby mali rady svoju prácu,“ uviedla Hana Šmitala Mizerová.

Hana Šmitala Mizerová, 2022 L’Oréal Slovakia For Women in Science Laureate

V živých vedných disciplínach síce pôsobí množstvo žien, no na vyšších pozíciách v laboratóriách je viac mužov. Súčasná veda potrebuje najmä mladých ľudí a entuziastické študentky a študentov, s ktorými by sme mohli spoločne hľadať odpovede na rôzne vedecké otázky,“ hovorí posledná ocenená, doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD., pôsobiaca na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave. Vo svojej práci študuje vzťahy medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby biofilmu, teda infekcií, a venuje sa tiež testovaniu nových i existujúcich liečiv, ktoré by mohli byť využité v praxi. Zároveň hľadá nové terapeutické postupy, ktoré by viedli k eliminácii infekcií na medicínskych pomôckach, čím by sa skvalitnil a predĺžil život pacientov.

Soňa Kucharíková, 2022 L’Oréal Slovakia For Women in Science Laureate

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Silné ženy

Veda

Teraz najčítanejšie