Denník N

Sexuálne obťažovanie zažila viac ako polovica ľudí na Slovensku. Väčšina o tom nikomu nepovie a nedokáže to riešiť

Ilustračné foto - JumpStory
Ilustračné foto – JumpStory

Rôzne formy sexuálneho obťažovania zažilo 54 percent slovenských žien a mužov. Najviac ohrozené sú ženy, najmä v mladom veku. U mužov je ohrozenou skupinou mladší produktívny vek.

Ukazujú to výsledky reprezentatívneho prieskumu, ktorý uskutočnil Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s agentúrou 2muse.

Prieskum zisťoval výskyt rôznych foriem sexuálneho obťažovania v reprezentatívnej vzorke populácie od 15 do 65 rokov a jeho výsledky sú podľa autorov alarmujúce.

Naposledy sa skúsenosti so sexuálnym obťažovaním zisťovali pred desiatimi rokmi v prieskume Agentúry EÚ pre základné práva. Vtedy slovenské ženy uviedli, že až 49 percent z nich malo skúsenosť so sexuálnym obťažovaním vo svojom živote. Podľa najnovšieho prieskumu zažilo nejakú formu sexuálneho obťažovania až 66 percent žien. Mladšie vekové skupiny sú dokonca na úrovni nad 70 percent.

„Rodovo motivované obťažovanie i neželaná sexuálna pozornosť patria k formám sexuálneho obťažovania, ktoré bývajú zriedka vnímané ako problematické. Takéto obťažovanie je často podceňované a neviditeľné,“ upozorňuje Andrej Kuruc, analytik a výskumník pre oblasť rodovej rovnosti z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Čo je sexuálne obťažovanie?

Podľa antidiskriminačného zákona je sexuálne obťažovanie verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. Môže byť viditeľné okoliu, ale aj nepozorované. Často sa totiž deje napríklad za zavretými dverami na pracovisku alebo cez sociálne siete. Môže mať formu fyzickú (napríklad dotyky), verbálnu (napríklad nadávky), ale aj online (správy a fotky na sociálnych sieťach).

Skúsenosti s rôznymi formami obťažovania

Verbálne správanie sexuálnej povahy tvoria rôzne hanlivé prívlastky spojené s nadávkami, sexuálne podfarbené vtipy, príbehy a dotieravé komentáre o fyzickom vzhľade.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Sexuálne zneužívanie

Vzťahy

Životy žien

Rodina a vzťahy, Slovensko

Teraz najčítanejšie