Denník N

Na Slovensku vzniká internátna škola, školné bude vyše 21-tisíc

Riaditelia novej školy Leaf Academy Chris Cheney (naľavo) a Matej Sapák. Zdroj: Leaf
Riaditelia novej školy Leaf Academy Chris Cheney (naľavo) a Matej Sapák. Zdroj: Leaf

LEAF Academy je pre žiakov od 14 do 19 rokov. Študenti však môžu dostať aj štipendium – bude závisieť od príjmu rodičov.

Nezisková organizácia LEAF otvára strednú školu pre 14- až 19-ročných talentovaných študentov s názvom LEAF Academy. Vyučovanie sa začne v septembri 2016. Škola má sídlo v centre Bratislavy, prijať chcú 50 študentov, 25 z nich vo veku 16 až 17 rokov nastúpi do vyšších ročníkov, ostatní nastúpia do prvého.

Celé štúdium prebehne v angličtine. Študenti sa budú učiť aj materinské jazyky, no nie tak ako na bežných školách, ale aktívnym používaním jazyka – napríklad cez čítanie článkov, aby si cvičili aktívnu slovnú zásobu.

Budú platiť školné

Školné bude 21 400 eur. Škola sľubuje, že udelí aj štipendiá a ich výška by sa mala vypočítať z príjmov rodičov študenta. Väčšina žiakov tak za školné zaplatí menej. Štipendiá budú až do výšky 98 percent školného.

Prečo nie 100 percent? Myslíme si, že každá rodina by mala do vzdelania investovať zo svojich zdrojov, vysvetľuje jeden z riaditeľov školy Matej Sapák. Peniaze na štipendiá majú zo súkromných zdrojov.

V strednej Európe nie je internátne vzdelávanie bežné. Nová škola chce vytvoriť komunitu študentov a učiteľov z praxe. Štúdium totiž neprebieha len v škole, ale aj na obede, kde sa budú rozprávať s hosťom, alebo po obede, aj večer, keď po večeri budú diskutovať na izbách, hovorí Sapák.

„Na Slovensku aplikujeme systém, ktorý funguje v školách v západnej Európe a USA, a teda príjmy a štruktúra výdavkov rodiny určia výšku štipendia. Každý talentovaný študent si tak bude môcť toto štúdium dovoliť,“ dodal.

Absolventi získajú medzinárodne akceptovaný stredoškolský diplom (AP), ktorý sa udeľuje na základe externých skúšok. Je uznávaný stovkami univerzít vo viac než 60 krajinách sveta. Niektoré slovenské vysoké školy si však môžu vyžiadať akceptovanie tohto diplomu.

LEAF Academy totiž nie je súčasťou nášho systému ako zahraničná stredná škola na Slovensku. Ak tam niekto bude študovať, je to akoby navštevoval školu v zahraničí. Ak teda niekto bude chcieť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku, kde potrebuje aj maturitu zo slovenského jazyka, tak si bude musieť maturitu urobiť na slovenskej škole.

Riaditeľ školy Sapák však predpokladá, že väčšina študentov pôjde študovať na zahraničné vysoké školy.  „Rozmýšľali sme, či takto nepodporíme odliv mozgov,“ hovorí. Ale študentom sa podľa neho nedá zabrániť, aby odišli, a dôležité je viesť ich k tomu, aby sa na Slovensko vracali.

Tri kroky k prijatiu

Prijímacie konanie bude mať tri kroky – najskôr študenti vyplnia písomnú prihlášku, kde prejavia, aké majú záujmy, talent a schopnosti. Nasledovať bude séria rozhovorov, aktivity a testy a finalisti pôjdu na pohovor s prijímacou komisiou.

Režim na škole bude iný ako na bežných školách. Vyučovanie by sa malo začať o deviatej ráno. Doobeda sa budú venovať klasickým predmetom – matematike, fyzike alebo študentským spoločnostiam, projektom, ktoré prepájajú napríklad fyziku s reálnym svetom. Toto prebehne do 14.00 až 15.00. Potom sa budú venovať krúžkom, klubom či športom. Je pre nás dôležité, aby mal každý aspoň jednu aktivitu, hovorí Sapák. Nasledovať bude spoločná večera a čas na prípravu na ďalší deň. Ich deň by sa mal končiť medzi 21. až 22. hodinou.

Vyučovanie by nemalo prebiehať ako klasické hodiny. Budú viac zamerané na projekty, študenti by v skupinách mali prichádzať na riešenia daných problémov. Nebudeme im dlho vysvetľovať, ale dáme im úlohy, ktoré musia vyriešiť, hovorí Sapák. Chcú spájať niektoré predmety, ktoré by sa mohli učiť spoločne – napríklad v prvých ročníkoch by mohli mať miesto biológie a chémie jeden spoločný predmet, na ktorom by boli obaja učitelia, aby pochopili súvislosti medzi predmetmi.

Prvé dva ročníky budú všeobecnejšie, so základmi z viacerých predmetov. Maturovať už budú študenti z konkrétnych predmetov, na ktoré sa budú vo veľkej miere pripravovať posledné dva roky. Ak si vyberú maturitu z fyziky, budú sa venovať najmä fyzike alebo chémii. Konkrétne predmety si  budú vyberať študenti. Podmienkou je, že jeden predmet musí byť humanitný, ďalší musí byť jazyk a posledný je vedecký predmet. V rámci týchto oblastí si už môžu zvoliť akýkoľvek predmet.

Škola bude mať interných aj externých učiteľov. Už dnes majú učiteľov fyziky, biológie, hľadajú učiteľa matematiky, informatiky a umenia. Ak by chcel niekto veľmi špecifické predmety, vedia zabezpečiť aj online formu vzdelávania na zahraničných školách. Študenti nebudú mať známky, dostanú slovné hodnotenie podľa silných a slabých stránok. Maturita bude hodnotená ako v iných krajinách, a tak sa budú dať porovnať s inými školami, ktoré dávajú AP diplom.

Pre strednú Európu

LEAF predpokladá, že na škole nebudú študovať len ľudia zo Slovenska, ale aj z iných krajín, najmä zo strednej Európy. Škola sa zameria na podnikové líderstvo. Ide o to, aby si študenti rozvíjali projektové myslenie. Na škole si zriadia svoje podniky alebo neziskové organizácie. Budú pracovať v tímoch aj s ľuďmi z iných krajín. Musia sa naučiť aj zlyhať, lebo je to veľmi dôležité,“ hovorí Peter Reďkovský, ktorý bude vyučovať podnikové líderstvo.

Študenti budú spolupracovať aj s praxou – so startupmi, s firmami, korporáciami či neziskovými organizáciami. Na akadémii sa bude učiť aj rozvoj charakteru.

„Aj tie najlepšie školy na svete, ktoré poskytujú špičkové vzdelanie, sa potrebujú rozvíjať a zlepšovať vo výchove k podnikavosti, líderstvu a hodnotám. Myslíme si, že to sú oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať, a chceme ich ponúknuť aj na Slovensku a v strednej Európe,“ hovorí Chris Cheney, jeden z dvoch vedúcich predstaviteľov budúcej školy (Head of school), ktorý dvadsaťročné skúsenosti vo vzdelávaní získal v Spojených štátoch a Juhoafrickej republike. Teraz sa aj s rodinou presťahoval na Slovensko, aby pomohol otvoriť školu svetovej kvality pre strednú Európu.

Prihlášky prijímajú do januára. Škola už ponúkla miesto dvom študentom z Maďarska, niektorí sa prihlásili z Česka, komunikujú aj s rodičmi z Poľska. Škola prijala už 13 študentov, ide o žiakov, ktorí absolvovali niektoré programy LEAF.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie