Denník N

Chcete, aby dieťa hovorilo po čínsky? Pošlite ho do Banskej Bystrice

Foto – TASR/AP
Foto – TASR/AP

Čínštinu odborníci označujú za jazyk budúcnosti a konkurenčnú výhodu. Bilingválne slovensko-čínske gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvára od budúceho školského roku experimentálne päťročné štúdium.

„Ovládate dva svetové jazyky? Dobre, ale čo je pridanou hodnotou okrem vzdelania a angličtiny alebo nemčiny?“ je štandardná otázka pri pracovných pohovoroch na lepšie platené pozície.

Na dnešnom trhu práce je angličtina už samozrejmosťou, nie konkurenčnou výhodou. Odpoveďou na otázku o pridanej hodnote by mohol byť aj svetovo uznávaný certifikát Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), ktorý získajú budúci stredoškolskí študenti na Kováčovom gymnáziu v Banskej Bystrici.

Čína už nie je len výrobnou halou sveta – stala sa druhou najvýkonnejšou ekonomikou na svete, čínske investície rastú v Európe aj na Slovensku. Čínske delegácie si na mestských úradoch podávajú kľučky. V Banskobystrickom kraji majú záujem investovať do letiska Sliač, v Prešove do výroby LED obrazoviek, ale aj do energetiky, výstavby ciest.

Čína práve tento týždeň predstavila nový projekt za 20 miliónov eur, ktorý má vyrásť do roku 2020 v bratislavskej Mlynskej doline. Vedecko-výskumné a servisné centrum vybuduje čínska spoločnosť ZTE Corporation so Slovenskou technickou univerzitou a Vedeckým parkom Univerzity Komenského. Centrum sa zameria na informačné a komunikačné technológie, biotechnológie a bioinformatiku.

Stredoeurópska rarita v Banskej Bystrici

Aj Alena Paulová, riaditeľka vyše dvadsať rokov úspešne fungujúceho banskobystrického bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia Mikuláša Kováča, stála pred otázkou o ďalšej pridanej hodnote pre svojich absolventov.

Dva roky pracovala na projekte slovensko-čínskej bilingválnej sekcie a od budúceho školského roku otvára schválené päťročné experimentálne overovanie, ktorého garantom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Riaditeľka gymnázia Alena Paulová.
Riaditeľka gymnázia Alena Paulová

„Čínština je svetový trend. S naším bilingválnym gymnáziom sme v hlbokom predstihu. Je to rarita v strednej Európe. Najbližšie sme podobné našli vo Francúzsku. Rodiny v západnej Európe prijímajú do zamestnania čínske vychovávateľky, aby učili ich deti jazyk – u nás ho môžu študovať s odbornou garanciou,“ hovorí riaditeľka.

Prijímacie pohovory nie sú z čínštiny

Do prvého ročníka sa môžu prihlásiť žiaci z celého Slovenska. Škola zabezpečila ubytovanie v stredoškolských internátoch.

Čo je dôležité? Prihlášky musia ôsmaci aj deviataci odovzdať vedeniu svojej základnej školy do 20. februára budúceho roku. Nemusia mať žiadne základy z čínštiny, prijímacie pohovory sú talentové. Stačí, aby úspešne zvládli všeobecný test zameraný na logické a analytické úlohy.

„Výhodou je, že si môžu podať prihlášky na dve bilingválne gymnáziá do februára a ak neuspejú ani na jednom, do apríla sa môžu prihlásiť ešte na iné dve školy,“ povedala riaditeľka Paulová.

Medzinárodne uznávaný certifikát

Slovensko-čínska sekcia prijme do prvého ročníka tridsať žiakov. Po skončení experimentálneho overovania by mali absolvovať maturitu 150 študenti. Hovoriť aj písať budú mandarínskou čínštinou na úrovni C1. Získajú aj medzinárodný certifikát HSK pre zahraničných študentov čínštiny, ktorý uznáva celý svet.

V Česku udeľuje certifikáty Konfuciova akadémia pri Univerzite Palackého v Olomouci. Univerzita vypracovala odporúčací odborný posudok aj pre banskobystrický projekt.

„Palackého univerzitu sme oslovili, pretože majú bohaté skúsenosti; okrem toho veľmi dobre spolupracujeme a naši absolventi tam študujú. Po vyhodnotení experimentu môžu túto bilingválnu sekciu otvoriť už aj ďalšie školy,“ dodala.

Kvalifikovaných čínskych lektorov a učebnice na výučbu jazyka, no i matematiky, prírodovedných predmetov (fyzika, chémia, biológia, geografia) a dokonca aj telocviku v čínštine, zabezpečuje Konfuciova učebňa pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici.

Lektori sú absolventmi Univerzity Liao-ning so špecializáciou na výučbu čínštiny ako cudzieho jazyka. Súčasťou projektu sú aj študijné pobyty v Číne.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie