Denník N

Ak škola tvrdí, že nemá problémových žiakov, iba si to nepriznáva. Psychologička vysvetľuje, že tínedžerov treba konfrontovať

Ilustračné foto - Pexels
Ilustračné foto – Pexels

Doteraz učitelia nemali oporné body, ako pracovať s deťmi s rizikovými prejavmi. Tím odborníkov konečne pripravil štandardy, čaká sa na schválenie ministerstva.

Psychologička Eva Smiková odsudzuje vraždu, ktorú chladnokrvne spáchal iba 19-ročný chlapec. Dlhé roky sa venuje výskumu patologického správania, ako je agresivita či šikana, a tvrdí, že zlé dieťa neexistuje. Otázka je, ako dospelí naučia dieťa so svojím správaním pracovať a zvládať ho.

Školy doteraz nemali štandardy, ako pracovať s deťmi, ktoré sú problémové – správajú sa agresívne, sú samotárske a deti sa ich boja. „Je to záležitosť celej triedy, celého kolektívu. Ak si myslíme, že jedno dieťa napravíme a všetko bude v poriadku, nie je to tak,“ tvrdí psychologička.

Spolu s tímom ďalších viac ako dvesto odborníkov pripravili štandardy pre školských psychológov a ďalších odborných zamestnancov v školstve, aby dokázali učitelia v každej škole rovnako kvalitne pomôcť deťom s problémami.

Aké boli vaše prvé reakcie na to, že takúto vraždu spáchal 19-ročný chlapec? 

Prvou reakciou bol smútok, že sa v poslednom čase dejú smutné veci a týka sa to mladých ľudí. V médiách sa objavilo, že jeho motiváciou bol útok na menšiny, a to extrémne vyhroteným spôsobom. Vyhranené správanie pozorujeme práve u mladých ľudí v období puberty,  keď si vytvárajú postoje a hodnoty. V tomto období sa objavujú aj rôzne formy rizikového správania, testovanie hraníc „ja a svet”. Avšak, samozrejme, nie v takejto vyhrotenej forme a intenzite. To, čo sa udialo, je odsúdeniahodný trestný čin, ktorý má veľký dosah nielen na obete, ale aj verejnosť.

Video: Pochod za Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča (Autori: Dúhový Pride Bratislava, Martina Koník)

Puberta je citlivý vek, počas ktorého mladí ľudia hľadajú svoj pohľad na svet. Ale útočník prezentoval extrémne vyhrotené hodnoty, jeho prejavy na sociálnych sieťach boli zvrátené, z útoku sa ironicky vysmieval. Prekvapila vás tá úroveň extrémizmu, necitlivosti, ktorú mal? 

Mladí ľudia hľadajú oporu vo svojich kamarátoch či v sociálnych skupinách, alebo aj v skupinách na internete. Toto vyústilo do naozaj tragického činu, čo je vrchol extrému. V tomto prípade mám iba informácie z médií. Je ťažké vyjadrovať sa hypoteticky k pozadiu činu, ak by som mala možnosť rozhovoru s týmto mladým chlapcom, hľadala by som aj príčiny jeho správania. Najprv boli zverejnené informácie, že škola nepozorovala rizikové správanie, potom začali pribúdať informácie o tom, ako sa správal napríklad na sociálnych sieťach či k spolužiakom. Je neetické vyjadrovať sa k tomu, keďže je to veľmi citlivé a nemám dosť informácií.

Od tínedžera, ktorý testuje hranice dospelých, až po takéto radikálne správanie je dlhá cesta. Ako je možné, že to zašlo až tak ďaleko? Zlyhali okolo neho formy podpory – rodina, škola, inštitúcie, ktoré by jeho problémové správanie zachytili?

Nepoznáme ho, nevieme posúdiť jeho psychický stav. Nevieme, či išlo

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Mladí

Rodičovstvo

Školstvo

Útok na Zámockej

Slovensko

Teraz najčítanejšie