Denník N

Manuál, ako si vo voľbách poradiť s hlasovacími lístkami

volby 2022

Počet kandidátov, ktorých môžete zakrúžkovať, sa dozviete z hlasovacieho lístka.

Spojené komunálne a župné voľby v túto sobotu sú najkomplikovanejšími voľbami v histórii Slovenska. Voliť v nich budeme županov, župných poslancov, starostov a primátorov, obecných a mestských poslancov a Bratislavčania a Košičania si zvolia aj starostov a poslancov mestských častí.

Župné voľby, alebo oficiálne aj voľby do orgánov samosprávnych krajov, budú mať vo volebných miestnostiach modré urny, do ktorých patria modré obálky a hlasovacie lístky s modrými pásmi po stranách. Komunálne voľby, alebo oficiálne aj voľby do orgánov samosprávy obcí, budú mať biele urny, biele obálky a biele hlasovacie lístky. Voliť sa bude od 7.00 hodiny ale, pozor, tentoraz len do 20.00 hodiny.

Koho si volíme a aké sú jeho kompetencie?

Predseda samosprávneho kraja. Hovorovo aj župan. Riadi kraj alebo VÚC, čiže vyšší územný celok. Kraje majú množstvo kompetencií: starajú sa o to, aby bol v regióne dostatok stredných škôl, lekárov či aby medzi mestami a obcami jazdili autobusy, zabezpečujú správu ciest druhej a tretej triedy. Župan riadi zasadnutia krajského zastupiteľstva, je štatutárom župy a zaujímavosťou je, že môže ukladať pokuty firmám či podnikateľom, pokiaľ nedodržujú krajské nariadenia.

Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja. Zúčastňujú sa zasadnutí krajského zastupiteľstva, môžu byť členmi odborných komisií zastupiteľstva. Ich úlohou je hlavne diskutovať a hlasovať, môžu zastupiteľstvu predkladať aj vlastné návrhy. Zastupiteľstvo je najdôležitejším orgánom kraja, schvaľuje najdôležitejšie kroky a rozhodnutia župy, schvaľuje aj takzvané krajské nariadenia, čo sú akoby zákony na úrovni kraja.

Primátor mesta, respektíve starosta obce. Mestá a obce sa starajú o základné a materské školy, odpady, sú spravidla zodpovedné za stav chodníkov, za osvetlenie, parkovanie či mestskú hromadnú dopravu. V oblasti zdravotníctva nemajú obce a mestá takmer žiadne kompetencie, no aj v tejto oblasti môžu zohrať kľúčovú rolu. Napríklad ak v obci chýba všeobecný lekár, obec môže napríklad zabezpečiť priestory na chod ambulancie a lekára aktívne zháňať. Medzi zodpovednosti obce patrí aj riešenie susedských sporov. Obce a mestá sú aj stavebným úradom, sú to teda ony, kto väčšinou povoľuje a kolauduje stavby. Primátor mesta, respektíve starosta obce je štatutár obce a riadi zasadnutia zastupiteľstva.

Poslanci mestského, respektíve obecného zastupiteľstva. Tí sa zúčastňujú zasadnutí zastupiteľstva, respektíve jeho odborných komisií alebo aj takzvaných miestnych výborov. Zastupiteľstvo schvaľuje najdôležitejšie rozhodnutia obce a môže prijímať takzvané všeobecné záväzné nariadenia, čo sú akoby zákony na úrovni obce. Takýmito nariadeniami sa reguluje pitie alkoholu na verejnosti či používanie pyrotechniky.

Bratislavčania a Košičania si okrem primátorov a poslancov mestského zastupiteľstva volia aj starostu mestskej častiposlancov miestnych zastupiteľstiev. Mestské časti v Bratislave a Košiciach majú postavenie obce, akurát sa delia o kompetencie s mestom.

Odkedy dokedy sa volí?

Hlasovanie sa začína o 7.00 h a volebné miestnosti sa zatvoria už o 20.00 h.

Štandardne sa doteraz volilo do 22.00 h, no keďže tentoraz ide o spojené voľby a okrskári budú mať veľa práce so spočítavaním hlasov, hlasovací čas sa o dve hodiny skrátil.

Starosta obce má možnosť nariadiť skoršie otvorenie volebných miestností. V niektorých obciach sa táto možnosť využíva

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komunálne a župné voľby 2022

Slovensko

Teraz najčítanejšie