Denník N

Schizofrénia je stigmatizovaná, chorý na ňu môže žiť úplne normálny život, hovorí psychiater

Foto - Hana Petrželíková/Deník N
Foto – Hana Petrželíková/Deník N

Agresívni, nebezpeční a nezvládateľní. To sú asociácie, ktoré by mnoho ľudí priradilo k schizofrénii. Pritom agresiu častejšie obrátia proti sebe než proti ostatným. Tiež sa stávajú omnoho častejšie obeťami trestných činov než páchateľmi. Psychiater Miroslav Roš, ktorý pracuje s ľuďmi so schizofréniou, vysvetľuje, ako toto duševné ochorenie v skutočnosti vyzerá.

Na čo sa v rozhovore okrem iného pýtame:

  • Podľa čoho sa diagnostikuje ochorenie schizofrénia?
  • Aké podnety môžu viesť k prepuknutiu ochorenia?
  • Ako prebieha liečba schizofrénie?
  • Vyskytuje sa súčasne s ďalšími ochoreniami?
  • S akými stereotypmi sa stretávajú ľudia so schizofréniou?

Podľa čoho je pacientovi diagnostikovaná schizofrénia a aké sú prejavy tohto ochorenia?

Schizofrénia patrí medzi dlhodobo prebiehajúce psychotické ochorenia. Po stáročia sa lekári snažili túto chorobu pochopiť a ani dnes ešte nedokážeme presne vysvetliť, čo deje v mozgoch ľudí s touto chorobou. Dnes si myslíme, že ide s najväčšou pravdepodobnosťou o celý rad ochorení, ktoré majú rôzny pôvod, rôzne prejavy a rôzny priebeh. Nie je teda schizofrénia ako schizofrénia. Keď posadíme vedľa seba dvoch pacientov s touto diagnózou, môže sa stať, že budú mať veľmi rozdielne problémy. Schizofréniu diagnostikujeme podľa toho, aké klinické prejavy vidí lekár na pacientovi. Zatiaľ stále neexistuje žiadne vyšetrenie prístrojom alebo odbermi krvi, ktorý by nám to bolo schopné povedať.

Aké sú príznaky schizofrénie?

Sú veľmi rozmanité. Bežne vidíme narušené myslenie pacientov. Naše myslenie má nejakú logiku. Myšlienka za myšlienkou na seba nadväzujú, ale pri schizofrénii sa myšlienky rozvoľnia a buď na seba začnú nadväzovať veľmi vzdialene, voľne, alebo vôbec. Keď na seba myšlienky prestanú nadväzovať úplne, tak vzniká niečo, čo môžeme nazvať slovný šalát, čo veta, to úplne iný odkaz, vôbec nedáva zmysel, čo taký človek hovorí.

Medzi takzvané pozitívne príznaky patria halucinácie, ilúzie a bludy. Halucinácie a ilúzie sú poruchy zmyslov. Pacienti môžu mať sluchové halucinácie, jednoduché zvuky ako pískanie alebo hlasy, ktoré spolu hovoria, hádajú sa, komentujú. Tiež môžu mať vidiny, vidieť trebárs jednoduché svetielka, čiary alebo zložitejšie veci ako postavy, zvieratá alebo celé scenérie. Existujú aj halucinácie dotykové. Pacienti majú pocit, že sa ich niečo dotýka na koži alebo majú pocit, že sa im niečo deje vo vnútri v orgánoch. Opisujú to tak, že majú srdce z kameňa alebo červy v čreve, také zvláštne iné pocity. Potom sú ešte halucinácie čuchové, väčšinou im niečo smrdí ako spálenina alebo spálená guma, a halucinácie chuťové, napríklad že niečo v jedle je horké. Niekedy majú pacienti pocit, že im druhí môžu čítať myšlienky, že im niekto myšlienky kradne alebo im, naopak, do hlavy cudzie myšlienky vkladá.

Bludy sú mylné nevyvrátiteľné presvedčenia, ktoré majú bizarný obsah a majú vplyv na konanie človeka. Môže to byť presvedčenie, že pacienta niekto sleduje, odpočúva alebo ho chce otráviť alebo že je pacient spojený s mimozemskou rasou, že je nesmrteľný, oplýva zvláštnymi schopnosťami, alebo že niekto na diaľku ovláda jeho telo a myseľ. Emócie a nálada môžu byť rozlietané, neadekvátne situácii.

Medzi príznaky schizofrénie patrí napríklad strata silnejšieho prežívania radosti i smútku. Do akej kategórie patria tieto prejavy?

To sú takzvané negatívne príznaky. Schizofrénia urobí to, že sa postupom času pacientom

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Duševné zdravie

Rozhovory

Zdravie

Teraz najčítanejšie