Denník N

Na Slovensku nič nie je úplne naozaj (udalosti týždňa)

Radičová, Štrasser, Petková, Tódová, Bella a Janček vyberajú udalosť, prešľap, podcenený moment a báseň týždňa.

Iveta Radičová, bývalá premiérka

Udalosť týždňa

Slovenská republika patrí v Európe medzi krajiny s výrazne rastúcou strednou dĺžkou života a s nízkou natalitou. Nastupuje trend, v ktorom bude menej ľudí po dlhší čas platiť dôchodky narastajúcemu počtu dôchodcov.

Dosah týchto paralelne prebiehajúcich javov na dôchodkový systém v dlhodobom horizonte ohrozuje životnú úroveň budúcich dôchodcov devastujúcim spôsobom. Je preto pochopiteľná a aj zodpovedná snaha vlády prijímať opatrenia na zvyšovanie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. Nemožno však obchádzať fakt, že slovenské starobné dôchodky patria k najnižším v EÚ. Postupné približovanie úrovne starobných dôchodkov s dôchodkami v starších členských štátoch musí patriť takisto k prioritám vlády v dôchodkovej politike.

Najúčinnejším opatrením je naviazať dôchodkový vek na vývoj strednej dĺžky dožitia. Schválená novela zákona o sociálnom poistení však popri opätovnom zavedení naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života znižuje aj mieru náhrady príjmu dôchodkom, čo, samozrejme, znamená pokles úrovne dôchodkov voči súčasnému stavu. Budúci dôchodcovia budú mať znížené dôchodky, hoci pracovali rovnako dlho a za rovnakú mzdu. Ušetrenie zdrojov postupným znížením dôchodkov všetkým dôchodcom bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deti, je sprevádzané zavedením rodičovského dôchodku. Ten však deficit dôchodkového systému zvyšuje. Systém, ktorý jedným zoberie, aby druhí mali viac, nepatrí do poistného systému.

Podcenená udalosť 

Argumenty na zavedenie rodičovského bonusu v Slovenskej republike zhrnul minister práce, sociálnych vecí a rodiny na webovej stránke ministerstva takto:

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Udalosti týždňa

Slovensko

Teraz najčítanejšie