Denník N

Ako prilákať viac žien do sveta vedy? Odmala ich povzbudzovať, že v živote dokážu, čo si zaumienia

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave
Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave

Fyzika, matematika, IT sektor, technológie – nielen v týchto odboroch ťahajú ženy profesijne za kratší koniec. Uspieť vo svete vedy a výskumu, ktorý bol dlhé roky doménou mužov, je pre ženy veľmi náročné. Stretávajú sa s predsudkami či diskrimináciou a nie vždy majú vhodné podmienky, aby skĺbili prácu s rodinným životom. Riešenie, hoci je behom na dlhé trate, ale existuje: prestať škatuľkovať už malé deti a nebrániť dievčatám v „chlapčenských“ hrách a záľubách.

Podľa dát Slovenskej komisie pre UNESCO pracuje vo vedeckom sektore oveľa menej žien ako mužov – celosvetovo iba 33 %. Na rozhodovacích pozíciách v Európe je žien ešte menej, predstavujú len 14 % takýchto vedeckých pracovníkov. Takmer tri štvrtiny dievčat v Európe si myslia, že pracovné miesta, ktoré priamo pomáhajú svetu, sú dôležité, no len 37 % si myslí, že oblasti ako veda, technológie či inžinierstvo robia svet lepším.*

Dievčatá v ružovom, chlapci v modrom

Za skutočnosť, že k vede a výskumu ženy prirodzene neinklinujú, môže nastavenie spoločnosti. Rozdelenie „ženských“ a „mužských“ rol má zväčša pôvod už v detských rokoch, keď rodičia svojim dcéram podvedome podsúvajú bábiky, kočíky či plyšové hračky, zatiaľ čo konštruovanie vecí a logicko-technické hry považujú za chlapčenskú záležitosť. To môže neskôr vyústiť do nezáujmu dievčat o vedu a techniku alebo o ich zahanbovanie, ak sa na takúto profesijnú dráhu vydajú. Potvrdzuje to aj Petra Kotuliaková, riaditeľka občianskeho združenia Aj Ty v IT: „Keď sa v našom IT odvetví pozrieme napríklad na kódy, stretneme sa so zaujímavou situáciou. Ak sú v otvorených zdrojoch zverejnené kódy, pri ktorých nie sú uvedené mená autorov, lepšie sú hodnotené kódy vytvorené ženami. Pri kódoch, kde autor uvedený je, stále existuje predsudok, že žena nevie napísať dobrý kód. Odklon dievčat od technických smerov nastal ešte v 80. rokoch pri rozmachu osobných počítačov a ich väčšom prieniku do domácností. Výrobcovia zvolili marketingovú komunikáciu orientovanú na chlapcov a ich otcov, kým pre dievčatá zostali kuchynky a žehliace dosky.“ Kotuliaková tiež dodáva, že chlapcov vychovávame, aby boli odvážni, zvedaví a nebáli sa objavovať. Dievčatá, naopak, vedieme k tomu, aby boli pekné, poslušné a nevybočovali z radu, čo sa potom snažia dodržiavať aj v dospelosti.

Diskusia talentového programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede: zľava prof. Ľubica Lacinová zo SAV, Petra Kotuliaková – Aj Ty v IT, neurovedkyňa Dominika Fričová, Samuel Kováčik – Vedátor

Silné ženské vzory

Spoločnosť sa však aj na tomto poli postupne (hoci pomaly) mení. Ženy dnes nemusia byť len matkami, partnerkami a gazdinami na plný úväzok. Dôležité je, aby dievčatá vedeli, že ak sa vydajú na vedeckú dráhu, majú podporu. Vzorom pre ne môže byť ich inšpiratívna a rozhľadená mama, ale aj obľúbená učiteľka chémie, matematiky či fyziky. „V súčasnosti, keď máme sociálne siete, sa aj role models hľadajú oveľa ľahšie. S ľuďmi, ktorých vo svojom odvetví či záľube obdivujete, môžete byť v priamom kontakte a sledovať, aký obsah pridáva. Mladé dievčatá sa vďaka môjmu úspechu spred dvoch rokov ozývajú aj mne a ja im rada venujem svoj čas,“ hovorí neurovedkyňa Dominika Fričová, laureátka 4. ročníka grantového programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý motivuje mladé ženy, aby sa rozhodli pracovať vo vede a výskume. Vedkyne do 40 rokov pôsobiace na Slovensku aktuálne môžu svoje práce prihlasovať do 7. ročníka tohto programu, pričom tri ocenené výskumníčky si rozdelia sumu 15 000 eur určenú na vedecké, ale aj na osobné účely. Pozitívnym vzorom novým kandidátkam môžu byť aj víťazky 6. ročníka talentového programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede, ktorými sa stali vedkyne – Soňa Kucharíková, Hana Šmitala Mizerová a Xiaolu Hou.

* Zdroj dát: UNESCO Science report

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Silné ženy

Veda

Teraz najčítanejšie