Denník N

Tí, ktorí majú najväčšiu moc zmeniť životy LGBTI+ ľudí, sú stále na ťahu

Foto N - Tomáš Hrivňák
Foto N – Tomáš Hrivňák

Celý prejav Alexandry Demetrianovej z iniciatívy Ide nám o život na Koncerte pre Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, ktorý otvoril festival Slovenská tepláreň.

Dobrý večer všetkým, ktorí ste dnes prišli vyjadriť svoju podporu Teplárni a celej LGBTI+ komunite a zostávate solidárne v uliciach. Za iniciatívu Ide nám o život sa chcem poďakovať všetkým 31-tisíc ľuďom, ktorí podpísali výzvu vláde a parlamentu, vyše sto občianskym organizáciám a firmám, ktoré výzvu podporili, desiatkam prevádzok, ktoré deklarujú, že ponúkajú bezpečný a rešpektujúci priestor pre LGBTI+ ľudí. Ďakujeme, že aj vy ste Tepláreň, ďakujeme, že sa zaujímate o životy LGBTI+ ľudí a vzdelávate sa o tom, čo môžete spraviť vy a vaše komunity.

K iniciatíve Ide nám o život sa pridávajú tisíce ľudí z celého Slovenska, zaujímajú sa o odporúčania pre jednotlivcov, firmy i organizácie, ako sa stať symbolickou Teplárňou a ako vytvárať bezpečné a rešpektujúce prostredie pre LGBTI+ ľudí. Dnes, mesiac po teroristickom útoku, pri ktorom prišli o život dvaja ľudia z LGBTI+ komunity, Juraj Vankulič a Matúš Horváth – dnes totiž LGBTI+ ľudia stále čakajú na skutočnú zmenu a na zrovnoprávnenie.

Tí, ktorí však majú najväčšiu moc zmeniť životy LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí a zaručiť im konečne dôstojný život a rovné práva, sú stále na ťahu. Iniciatíva Ide nám o život stále čaká na stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom k požiadavkám výzvy vláde a v parlamente pokračujú nenávistné prejavy a útoky na LGBTI+ ľudí, ktoré podnecujú nenávisť i násilie. Požadujeme preto prijatie Etického kódexu poslanca NR SR, ktorý by zaviedol okrem iných aj disciplinárnu zodpovednosť za výroky podnecujúce nenávisť na základe rasy, národnosti, etnicity, náboženstva, ako aj sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Trestný zákon by mal brať nenávisť voči sexuálnej orientácii či rodovej identite rovnako vážne ako nenávisť na základe náboženstva, rasy, národnosti. Dnes sa napríklad o rodovej identite trestný zákon takmer nezmieňuje, pritom transrodoví ľudia zažívajú najviac násilia.

Požadujeme preto doplnenie sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti v trestnom zákone a posilniť špecializáciu a kapacity orgánov činných v trestnom konaní, aby mohli lepšie predchádzať trestným činom z nenávisti voči LGBTI+ ľuďom aj v online prostredí a zabezpečiť v takých prípadoch spravodlivosť pre obete. Vyžaduje si to celkovo lepšiu výmenu informácií v bezpečnostných zložkách a funkčný systém monitorovania a odstraňovania obsahu na internete, ktorý podnecuje k nenávisti voči LGBTI+ ľuďom, vrátane sociálnych sietí.

Štát by sa mal zároveň proaktívne venovať vyvracaniu dezinformácií o LGBTI+ ľuďoch – jednak odstraňovaním nezákonného obsahu na sociálnych sieťach, ale aj vytváraním priestoru pre LGBTI+ témy v programe a spravodajstve verejnoprávnych médií, pretože aj to je ich úlohou.

Školy a vzdelávacie inštitúcie musia byť bezpečnými miestami, kde všetky deti a mladí ľudia vrátane mladých LGBTI+ ľudí nájdu ochranu pred všetkými formami sociálneho vylúčenia a násilia vrátane šikanovania a obťažovania. Požadujeme preto, aby štátny vzdelávací program obsahoval objektívne informácie o LGBTI+ ľuďoch, a to aj v rámci komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchovy, aby ministerstvo školstva prijalo konkrétne opatrenia na predchádzanie prípadom šikany vrátane tej, ktorá sa vyskytuje z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity obete, ako aj na riešenie tejto šikany, prijatie postupov na predchádzanie prípadom extrémizmu a radikalizácie mládeže a na riešenie týchto prípadov.

Je nevyhnutné i vybudovať a podporovať bezpečné miesta, kde by boli dostupné podporné služby, psychologické a právne poradenstvo a aktivity na budovanie komunity a začlenenie do slovenskej spoločnosti. Bratislava dnes ako jedna z mála európskych metropol nemá komunitné centrum pre LGBTI+ ľudí.

No a azda to najdôležitejšie je prijať prvé kroky smerom k zrovnoprávneniu LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí. Vyzývame vládu a parlament, aby prijali zákony, ktoré uznajú existenciu párov rovnakého pohlavia a ich rodín minimálne formou životného partnerstva. Vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom, odborného usmernenia a štandardných liečebných postupov ministerstvom zdravotníctva, ktoré určia podmienky právnej zmeny pohlavia (tranzície) a postupy zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí, bez podmienky nútených sterilizácií a iných nevyžiadaných lekárskych zákrokov tak, ako boli navrhnuté konsenzom odborných lekárskych spoločností počas posledných troch rokov. Zároveň žiadame uviesť do praxe najnovšie a aktuálne medzinárodné štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré už nepovažujú transrodovosť za chorobu.

Toto sú len prvé a nevyhnutné kroky na ceste k vytvoreniu krajiny, ktorá bude bezpečná a spravodlivá voči LGBTI+ ľuďom, ich rodinám a deťom. Vláda a parlament sú na ťahu, ale je to vaša podpora a náš spoločný tlak, ktorý ich môže presvedčiť, aby konečne konali.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Útok na Zámockej

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie