Denník N

Komisárka pre deti Tomanová: Celý život som robila v prospech detí

Viera Tomanová. Foto – TASR
Viera Tomanová. Foto – TASR

Parlament schválil Vieru Tomanovú za komisárku pre deti. Bývalá ministerka práce za prvej vlády Roberta Fica sľubuje analýzy aj terénnu prácu.

Čo je dnes najväčší problém detí?

Je to široká problematika. Mám predstavu o tom, čo treba urobiť a ako treba konať a naplniť dohovor o právach dieťaťa, vrátane všetkých dodatkov a opčných protokolov, a ako chrániť deti. Problémov majú deti viac. Preto povedať jeden problém je zbytočné.

A najväčší je ktorý?

Treba k tomu pristupovať odborne, pripraviť štúdie a výskumy. Len na ich základe môžeme povedať, čo bude prvoradé. Veľmi dôležité bude prerokovanie periodickej správy v máji vo výbore pre deti v OSN. Z toho vyplynú najzásadnejšie veci, ktoré treba okamžite plniť, a prijať akčný plán.

Aké budú vaše prvé kroky?

Oznámim ich v priebehu najbližších dní. Je to hodina, odkedy som sa dozvedela výsledok voľby. Preto buďte trpezliví a vyčkajte pár dní, kým si všetko ujasním.

Ale do voľby ste išli s nejakým plánom…

Celý život som robila v prospech detí a konala som tak bez toho, aby som o tom hovorila. Teraz mi príde zaťažko hovoriť o tom, čo treba urobiť. Ale všetky kroky budú smerovať k tomu, aby som robila pre deti, čo sa dá. Aby sme sa stali lídrami v tejto oblasti aspoň medzi krajinami V4. V každom prípade, ombudsman pre práva detí je naplnením medzinárodného dohovoru o právach detí. Prvoradý záujem sú deti, lebo tie sú budúcnosťou národa.

Na ktorú z vecí, čo ste pre deti urobili, ste najviac hrdá?

Napríklad na spracovanie koncepcie starostlivosti o deti, o autistické deti v spolupráci s ministerstvami školstva, práce a zdravotníctva. A aj na to, že sa v roku 1996 podarilo presadiť, že sme do pôsobnosti rezortu práce prevzali detské domovy z pôsobnosti ministerstva školstva a dojčenské ústavy z pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Prešli sme si dlhé roky transformáciou týchto zariadení. Dnes je náhradná rodinná starostlivosť relatívne slušnejšia. Ako ministerka som presadila nulové násilie voči deťom, tak psychické, ako aj fyzické, v rámci zariadení sociálnych služieb a aj zariadení sociálnoprávnej ochrany. Boli sme obhajovať periodickú správu a pripravili sme Národný akčný plán. Zriadili sme výbor ministrov, prikladali sme tejto problematike veľký význam, preto sme povedali, že to musí byť pod vedením predsedu vlády. Tak, aby ministri dostali úlohy, a aby sa opatrenia vyplývajúce z medzinárodného dohovoru vo všetkých rezortoch plnili. Je to problém zdravotnej starostlivosti, problém detských vojakov, ktorí sa môžu pohybovať na území Slovenska, je to problematika detí, ktoré páchajú trestnú činnosť, problém predbežného zadržania, ide o práva detí pri výsluchoch. Môžeme hovoriť o záchytkách. Je to obrovské pole pôsobnosti.

Keď je tá problematika taká široká, je dôležité si vybrať, čím začnete. Čo to bude?

Do pol roka musím uviesť do chodu úrad a už v máji budeme obhajovať periodickú správu v OSN. Je potrebné sa na to pripraviť a pripraviť akčný plán, aby sme prevzali a zabezpečili úlohy, ktoré nám budú dané.

Máte vzor pri pomoci deťom?

Mám, ale nerada by som o tom hovorila. Je z cirkevných radov, ale meno nepoviem.

Časté sú výčitky, že bude post komisára pre deti spolitizovaný, keďže ste členka Smeru.

Nemyslím si, že je spolitizovaný. Pod vedením Roberta Fica sme urobili oveľa viac pre deti ako iné vlády. Ku dňu prijatia kandidatúry som si pozastavila členstvo v Smere.

V čom ste boli lepšia ako ostatní protikandidáti?

Nerada robím takéto veci. Už som si toho dnes vypočula dosť, od toho, že som amorálna a neviem čo ešte. Nemyslite si, že človek môže mať radosť z takejto voľby, keď sa stretne s hodnotením ľudí, ktorí o vás nič nevedia a nepoznajú vás, a tárajú dve na tri.

Vaše silné stránky oproti iným kandidátom sú aké?

Nebudem to porovnávať. Na výbore pre ľudské práva sa ma pani Nicholsonová spýtala, čo som urobila ako ministerka. Urobila som toho strašne veľa, ale nechcem o tom ani hovoriť. Ale jednou z priorít bolo stiahnutie nezamestnanosti v roku 2008 na 7,34 percenta, preberali sme ju okolo 16 percent. A to je len jedno opatrenie. Rodičovský príspevok ostal zachovaný, vláda pani Ivety Radičovej ho znížila. Musela by som hovoriť o príspevku na deti, na starostlivosť o starších ľudí z hľadiska bývania, aby si mohli udržať strechu nad hlavou. Nikdy ste na mňa nenašli slušné slovo, nikdy ste nebrali, čo sme robili. Cítili to len ľudia, tí mi dali aj preferenčné hlasy, a myslím, že to bolo dobré vyjadrenie hodnotenia mojej práce. Vstúpila som do oblasti, ktorá ma teší, a všetci to odôvodňujú tým, že Tomanová má stop v Smere.

A máte?

Tomanová aj bude mať stop v Smere, lebo sa musí vzdať členstva v strane.

Čo je najväčší úspech vlád Roberta Fica v otázke ochrany detí?

Napríklad taká maličkosť, že sme presadili nulové násilie páchané na deťoch.

Ako sa to reálne prejavilo v praxi?

Môžem robiť výskum, až keď budem mať tím odborníkov, zatiaľ som ešte neurobila nič, dnes ma zvolili do funkcie komisára. Ale v rámci OSN to bolo pozitívne hodnotené.

Budete spolu robiť aj s ombudsmankou Janou Dubovcovou, v minulosti ste ju kritizovali. Ako bude vyzerať vaša spolupráca?

Ja som len kritizovala systém, akým jej úrad funguje. Nekritizovala som pani Dubovcovú, len to, že ľudia, ktorí tam pracovali, a čakala som, že to budú väčší odborníci, si nájdu spôsob, ako budú túto prácu robiť. Robili ju ad hoc, nerobili ju na odbornej úrovni. Preto hovorím o štúdiách, výskumoch, serióznych prácach, ktoré budú mať kvalifikované výsledky. A na ich základe vytýčime priority.

Viete si predstaviť spoluprácu s ňou?

A prečo nie? Vy si myslíte, že keď niekto slušným spôsobom upozorní, že niečo nemôže byť relevantné, nemôže fungovať spolupráca? Podľa mňa je to snaha o nápravu.

Plánujete aj terénnu prácu? Spolupracujete s detskými domovmi?

Spolupracujem prakticky so všetkými domovmi na Slovensku. Je veľa detí v teréne, ktoré potrebujú pomoc. Sú na ulici, nemajú kde bývať. Je to veľký problém. Takéto deti nemôžu byť ani v náhradnej rodine. Lebo nemáme bývanie kvalifikované v ústave.

Takže plánujete okrem analýz robiť aj terénnu prácu?

Určite áno. Každé dieťa má právo obrátiť sa na nás s akýmkoľvek podnetom. Bude to monitorovanie práv, ktoré pripravíme, či ich plníme po rezortoch. A vypracujeme informačný systém pre deti, aby sme s nimi vedeli komunikovať.

Niečo ako horúcu linku?

V tejto chvíli vám to nepoviem, ešte som sa neujala funkcie. Počkajte pár dní. Ale to neznamená, že sa na mňa aj dnes neobracajú deti a rodičia. Obracajú sa na mňa aj starí rodičia vo vzťahu k svojim deťom.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie