Denník N

Keď minister práce ohrozuje motiváciu pracovať

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministra Krajniaka ruší viaceré prvky, ktoré motivujú ľudí hľadať si prácu. Avizovaná náhrada je nejasná a nesystémová.

       Autor je ekonóm a expert Progresívneho Slovenska na sociálnu politiku

Sedliacky rozum hovorí, že sociálna pomoc znižuje motiváciu pracovať, a preto musí byť čo najnižšia. Slovensko by podľa tejto logiky malo byť jednou z najmotivovanejších krajín Európy.

Ako to už so sedliackym rozumom býva, pravdu má iba čiastočne. Dôležitá totiž nie je samotná úroveň sociálnej pomoci, ale rozdiel medzi príjmom domácnosti odkázanej na pomoc štátu a príjmom pracujúcej domácnosti. Ak chceme ľudí finančne motivovať k zamestnaniu – hoci aj za nízku mzdu – a zároveň nechceme uvrhnúť rodiny bez práce do hladu a biedy, odpoveďou je poskytnúť finančnú pomoc v oboch prípadoch. Súbeh sociálnej pomoci a príjmu z práce pre nízkopríjmové domácnosti pomáha dosiahnuť rovnováhu medzi princípom solidarity voči slabším a princípom zásluhovosti.

Na Slovensku sa pracovať oplatí, bude to tak aj naďalej?

Sociálny systém na Slovensku takýto súbeh poskytuje vďaka prvkom v systéme pomoci v hmotnej núdzi, ako napríklad aktivačný príspevok pre pracujúcich členov domácnosti alebo osobitný príspevok pre dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí zo systému pomoci v hmotnej núdzi vypadli z dôvodu zamestnania sa. Aktuálne nastavenie zabezpečuje, že rozdiel medzi príjmom rodiny dvoch rodičov s dvomi deťmi odkázanej na pomoc v hmotnej núdzi a príjmom podobnej rodiny, kde jeden rodič nastúpil do práce za minimálnu mzdu, patrí medzi najvyššie v rámci EÚ.

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministra Krajniaka tento motivačný systém ohrozuje. Okrem iného totiž ruší aktivačný príspevok pre zamestnaných, ako aj osobitný príspevok.

Ak novela prejde bez adekvátnej náhrady za tieto motivačné prvky, tak napríklad rodina dvoch rodičov a dvoch školopovinných detí, v ktorej sa jeden rodič zamestná za minimálnu mzdu, príde o takmer 330 eur mesačne. Takzvaná pasca inaktivity, teda podiel hrubého príjmu, ktorý človek stráca na daniach a znížených sociálnych dávkach pri nástupe do zamestnania, by sa zvýšila z aktuálnych 31 na 77 percent.

Krajniakova mačka vo vreci

Minister Krajniak tvrdí, že všetko bude v poriadku a že on motivačné nástroje iba presúva do zákona o službách zamestnanosti, ktorého novela je tiež v legislatívnom procese. Problémom je, že nik nevie, ako táto motivácia po novom bude vyzerať. Vieme iba toľko, že má byť poskytovaná v rámci projektov a programov financovaných z eurofondov. Konkrétne parametre pomoci, napríklad výšku príspevkov pracujúcim či podmienky nároku, však v spomenutej novele nenájdete. Aká bude pasca inaktivity po avizovaných zmenách? Nevieme. Pán minister nám ponúka mačku vo vreci.

Dosť mi to pripomína situáciu spred dvoch rokov v súvislosti s obedmi zadarmo v školách a škôlkach. Aj toto účinné sociálne opatrenie chcel minister Krajniak zrušiť a nahradiť iným (vyšším daňovým bonusom) bez riadnej analýzy dôsledkov. Keď sme s kolegyňou upozornili, že takáto úprava by nechala 47-tisíc chudobných detí bez podpory, tak nás ignoroval.

Až kritika opozície v parlamente a veto pani prezidentky ho prinútili plátať dieru, ktorú spôsobil. Aj vtedy nekonkrétne sľuboval, že žiadne dieťa nebude ukrátené. Na prvý pokus mu to však nevyšlo, navrhovaná záplata bola príliš malá. Nasledovali ďalšie pozvánky na koberček v paláci. Až na poslednú chvíľu pred začatím školského roka sa toto fiasko skončilo riešením, ktoré nenechalo žiadne dieťa bez podpory.

Teraz pán Krajniak znovu chce, aby sme mu dôverovali, že „zrobí tak, aby dobre bolo“. Nech mi, prosím, prepáči môj skepticizmus.

Nerobme zo systémového riešenia nesystémové

Aj keby sme nemali pochybnosti o kompetentnosti a dobrých úmysloch ministra práce, presun motivačných prvkov systému pomoci v hmotnej núdzi pod programové financovanie je veľmi neštandardný a nešťastný z viacerých dôvodov. Eurofondy sú určené na financovanie dočasných alebo pilotných projektov, kým sa preukáže ich účinnosť a opodstatnenie systémového financovania zo štátneho rozpočtu. Krajniakov návrh ide presne opačným smerom.

Kým dnes sú motivačné opatrenia ako osobitný príspevok a aktivačný príspevok upravené v zákone, v rámci národného projektu si podobu motivačných príspevkov, ich výšku a podmienky nároku bude môcť určiť minister práce bez kontroly poslancov a poslankýň. Aj keby to minister Krajniak nastavil dobre, jeho nástupca bude môcť oveľa jednoduchšie upraviť (pokaziť) projekt ako novelizovať zákon. Projektové financovanie navyše vytvára neistotu, pokiaľ ide o udržateľnosť po skončení aktuálneho programového obdobia.

Minister Krajniak ruší systémové motivačné prvky sociálnej pomoci a od parlamentu si pýta bianko šek na nesystémovú alternatívu podľa svojich predstáv. Takto sa sociálna politika nerobí. Progresívne Slovensko je za transparentný prístup k tvorbe verejných politík a za udržateľné riešenia, zvlášť voči tým najzraniteľnejším. Keby som bol poslancom, môj hlas by tento návrh nedostal.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie