Denník N

Chystá sa krok späť pre hodnotu za peniaze v doprave

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Autor je zakladajúcim riaditeľom Útvaru hodnoty za peniaze. Oznámil odchod z ÚHP a vstúpil do Progresívneho Slovenska ako garant pre ekonomiku a verejné financie

Ministerstvo dopravy chce nenápadne zmeniť zákon tak, aby sa väčšina veľkých projektov diaľnic v najbližších rokoch nemusela posudzovať podľa kritérií hodnoty za peniaze.

Bol by to výrazný krok späť, ktorým sa chcú nominanti Sme rodina skryť za potrebu rýchlo stavať cestu z Prešova smerom k poľskej hranici a pridávajú k tomu aj argument o tom, že posudzovanie Útvarom hodnoty za peniaze je len zbytočným zdržaním.

Minister dopravy pritom vie, že je to zástupný problém, ktorý otázku nepripravených diaľničných projektov nevyrieši. Mieru chaosu tým len posunie až niekam spred roka 2016, keď ešte vehementnejšie proti hodnoteniam ÚHP bojoval Viktor Stromček, vtedajší štátny tajomník na ministerstve dopravy.

O čo konkrétne ide: Aktuálny návrh ministerstva dopravy navrhuje pre diaľničné projekty za minimálne tri miliardy eur, čo sú zhruba štyri roky priemerných nákladov na výstavbu diaľnic, odložiť zverejňovanie štúdií uskutočniteľnosti a tým pádom hodnotiť zo strany ÚHP až v neskoršej fáze. Sľubujú si tým urýchlenie výstavby diaľnic, najmä R4 z Prešova na poľskú hranicu.

Nielenže sa tým nenaplní očakávaný cieľ, ale abdikovali by sme tým na ušetrenie veľa miliónov, ktoré by sme mohli ušetriť na iné cesty alebo školy. Platí, že čím skôr ÚHP hodnotí investičný projekt, tým viac sa dá zlepšiť. A to nielen priamo finančne ale aj skvalitnením, napríklad dizajnom križovatiek alebo príjazdov na diaľnicu.

Posudzovanie podľa hodnoty za peniaze nie je zdržanie, ale väčšinou je to zlepšenie návrhov projektov, šetrenie alebo prevencia pred nezmyselnými projektmi. Keď je projekt ešte len na papieri, dá sa zásadne vylepšiť zmenou technického riešenia.

Napríklad zmenou trasy a počtu pruhov na rýchlostnej ceste R8 Nitra – Bánovce sa takto našla úspora 600 miliónov eur, čo sú dve tretiny pôvodných nákladov. Aj rýchlostná cesta R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče sa ide vďaka hodnoteniu ÚHP vypustením neefektívnych častí a úpravou rozpočtu stavať o 70 miliónov eur lacnejšie (45-percentná úspora). Čím bližšie je projekt k výstavbe, tým bolestivejšie pre všetkých sú jeho prípadné zmeny.

Projekty nezdržiava ÚHP, ale zlá príprava

Príprava a výstavba diaľnice trvá na Slovensku v priemere 14 rokov. Lehota 30 dní na hodnotenie ÚHP z toho predstavuje len 0,5 percenta času.

Existuje viacero príkladov, keď sa takto projekty natiahli o niekoľko rokov. Dôvodom je nenávratnosť projektu alebo zle pripravená projektová dokumentácia, ktorá nie je v súlade s platnými predpismi. Bolo to tak napríklad v prípade úsekov cesty R2. Prepracovanie podkladov potom, samozrejme, znamená zdržanie.

Pre zásadné chyby v ekonomickej analýze alebo dopravnom modeli zasa nebolo možné vyhodnotiť návratnosť obchvatu Prešova na ceste R4. Pri II. etape severného obchvatu zaslala NDS kompletné podklady pre ÚHP až 18 mesiacov od prvej žiadosti a na opravách chýb pracovala ďalších päť mesiacov.

Pamätáte sa na križovatku D1/D4? Keby pri príprave projektu bratislavského obchvatu existovali pravidlá hodnoty za peniaze, ako ich poznáme dnes, lapsusu so zabudnutou križovatkou by sme predišli.

D1 tu (ne)máme už 50 rokov, ÚHP existuje šesť rokov

Diaľnica D1, ktorá má prepojiť slovenské metropoly Bratislavu a Košice, sa začala stavať pred polstoročím, keď Útvar hodnoty za peniaze ešte neexistoval. Po 15 rokoch výstavby 88-kilometrovej R4 je dnes v prevádzke asi pätina. Je to slabá kvalita prípravy projektov v kombinácii so zlým manažmentom či nedostatočnými kapacitami, ktorá zdržiava dopravné projekty, nie 30-dňová lehota ÚHP na hodnotenie.

Výnimky pravidlá nepotvrdzujú, ale obchádzajú. Tak, ako by sme mali byť opatrní pri zavádzaní výnimiek v daňovom či odvodovom systéme, tak by sme nemali zavádzať výnimky v procese prípravy investícií. Takýto precedens môže čoskoro celý systém rozsypať.

Štát by však mal ku všetkým projektom pristupovať rovnako a verejnosti preukázať, že verejné financie využíva efektívne bez ohľadu na to, či ide o stavbu diaľnice D3, diaľnice D4, nemocnice či vývoj IT systému.

Dá sa to aj rýchlejšie

ÚHP zo zákona hodnotí projekt najviac trikrát; raz na začiatku projektovej prípravy, keď má zo zákona predkladateľ zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti. Neskôr hodnotenie aktualizuje pred vyhlásením verejného obstarávania a podpisom zmluvy.

Na druhej strane ministerstvo dopravy požaduje technickými podmienkami k dokumentáciám stavieb od NDS a SSC aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti len pred vyhlásením verejného obstarávania štyrikrát!

Potrebné diaľničné úseky sa dajú stavať rýchlejšie, bez straty hodnoty za peniaze. Riešenie sme ministrovi dopravy ešte s bývalými kolegami z ÚHP predstavili. Návrh ostal nevypočutý a do parlamentu sa dostala novela, ktorou sa v diaľničných stavbách vraciame pred rok 2016.

V prvom rade potrebujeme kvalitnejšiu projektovú prípravu bez duplicít. Podrobnejšia projektová dokumentácia na začiatku prípravy (EIA, DÚR) umožní niektoré nasledujúce procesy robiť súbežne alebo ich zrušiť. Zbytočné predlžovanie projektov aj o niekoľko rokov spolu spôsobujú napríklad štátna expertíza vyžadujúca podobné podklady, aké žiada ÚHP, chýbajúce interné kapacity a nesystematické financovanie.

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti nemusí trvať roky a nemusí mať stovky strán. Dobrou cestou je vypracovať ju interne, ako napríklad na diaľničný privádzač Lietavská Lúčka. Jej príprava zabrala šesť mesiacov, čo je o 80 percent rýchlejšie ako pri inej externe dodávanej štúdii pre cestu R4 z Prešova k poľskej hranici. Kvalitné podklady sa podarilo vypracovať aj pri ceste R8, diaľničnom privádzači Lietavská Lúčka alebo obchvate Sabinova.

Ešte rýchlejšie môže byť cesta R4 k poľskej hranici pripravená vďaka zjednodušenej štúdii. Ministerstvo dopravy ju môže spracovať za niekoľko týždňov využitím interných kapacít a existujúcej dokumentácie.

Hľadajme spôsoby, ako proces výstavby urýchliť, ale dodržiavajme pritom platné zákony a existujúcu dobrú prax. Aby sme sa nevrátili do čias spred ÚHP, keď sa podpisovali nepripravené projekty.

V Progresívnom Slovensku presadzujeme princípy hodnoty za peniaze a dobrého spravovania štátu pri každom verejnom rozhodnutí. To si vyžaduje profesionalitu, odbornosť a integritu. Len tak môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu pre Slovensko.

P. S. Už ani neprekvapí, že celý tento návrh sa deje pozmeňujúcim návrhom v parlamente, bez normálnej diskusie a bez kvantifikácie vplyvov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie