Denník N

Zdá sa, že len Zuzana Čaputová pochopila zmysel spolupráce

Foto - TASR
Foto – TASR

O niekoľko dní si pripomenieme tridsiate výročie zániku spoločného štátu Čechov a Slovákov, respektíve vzniku Slovenskej republiky. Obe tieto udalosti si zasluhujú krátku úvahu.

Československá republika trvala necelých 70 rokov. Počas jej existencie nebol väčšinou čas na položenie si otázky, akí sú Česi a akí Slováci. Republika vznikla ako obrana Čechov voči nemeckému živlu a Slovákov voči maďarskému nacionalizmu. Po druhej svetovej vojne a nástupe komunizmu sme si túto otázku už nemohli ani položiť. Ona sa objavila, až keď sa v novembri 1989 stali obidva národy slobodnými, bez akýchkoľvek vonkajších i vnútorných tlakov.

Niekedy v roku 1991 prišiel na VPN do Bratislavy federálny premiér, nominant VPN Marián Čalfa. Povedal, že vláda dala urobiť reprezentatívny prieskum verejnej mienky s jedinou otázkou v Česku i na Slovensku: Po čom dnes najviac túžia Česi, po čom túžia Slováci? V Česku vyhrala väčšinovo odpoveď: po rýchlej orientácii na Západ a zaradení do západných štruktúr. Na Slovensku zvíťazila odpoveď: po sociálnej istote.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Československo

Dnes píše

Texty múdrych ľudí, ktorých redakcia poprosila, aby pravidelne písali o tom, čo práve teraz považujú za dôležité, spôsobom, ktorý sa im zdá práve teraz najvhodnejší.

Zuzana Čaputová

Komentáre

Teraz najčítanejšie