Denník N

Predstavte si, že by Štefanovi Kuffovi dali úrad a rozpočet na rozhodovanie, čo sa budú učiť vaše deti v škole

Avi Maoz. Foto - Wikipedia
Avi Maoz. Foto – Wikipedia

V Izraeli sa chystá fundamentálna zmena, ktorá pre štátne školy predstavuje veľké nebezpečenstvo v podobe ohrozenia pluralizmu aj niektorých skupín žiakov a žiačok. 

Toto sa asi ešte v moderných židovských dejinách nestalo. Kým predchádzajúce generácie trvali na tom, že vzdelanie je silnou súčasťou židovskej identity a často aj stratégiou prežitia, dnešní izraelskí ultrapravicoví politici to chcú zničiť. A to, paradoxne, v mene posilňovania židovskej identity. Tomu sa hovorí zločin na ďalších generáciách.

Už niekedy na konci 18. storočia bolo niektorým európskym Židom jasné, že je nevyhnutné, aby sa integrovali do majoritnej spoločnosti a prispôsobili tomu aj výchovu svojich detí. Kým učenie Tóry a dodržiavanie tradícií bolo spojením s minulosťou, sekulárne vzdelávanie malo byť mostom do budúcnosti.

Osvietené židovské rodiny rôzneho spoločenského postavenia či ekonomických možností pochopili, že najlepšie pre ich deti bude vzdelanie, ktoré bude symbiózou náboženského učenia a rešpektovania vedy, najnovších poznatkov prírodných vied, ale aj nových konceptov – slobody, rovnosti, emancipácie, politických práv. Uznali aj to, že ich deti musia dobre ovládať nielen jazyk náboženských textov, ale aj jazyky krajín, v ktorých žijú.

Tieto rodiny, poučené osobnou aj národnou históriou, vzdelanie považovali za významnú devízu a nevyhnutný nástroj na prežitie. Bez veľkého vysvetľovania: generácie židovskej mládeže počúvali, že zobrať vám môžu takmer všetko – majetok, občianstvo, ale nikdy vám nezoberú to, čo máte v hlave, to, čo ste sa naučili a čo vám umožní uchytiť sa niekde inde.

Samozrejme, boli rodiny zviazané tradíciou a poučené históriou antisemitizmu, ktoré integráciu odmietali, videli ju ako škodlivú, prispievajúcu k oslabovaniu judaizmu. Ich odpoveďou na osvietenstvo bolo ešte silnejšie primknutie sa k minulosti, k tradíciám, k pohŕdaniu moderným svetom, k ostražitosti k Nežidom a ich zvyklostiam.

Jeden národ, dva spôsoby života 

V Izraeli sa tieto dva veľké židovské prúdy stretli a ich lídri urobili tichú spoločenskú dohodu, že sa budú rešpektovať, lebo je to praktické uznanie reality.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie