Denník N

Hrozí, že ďalšia reforma školstva sa skončí fiaskom. Odborníci sa dohadujú, ako rozdeliť základnú školu

Čo sa majú deti učiť na prvom stupni? Foto – TASR
Čo sa majú deti učiť na prvom stupni? Foto – TASR

Jednou zo zásadných zmien malo byť, že namiesto dvoch stupňov by mala základná škola tri cykly a druhý by bol v 4. a 5. ročníku. Teraz to po príchode nového ministra prehodnocujú.

Ministerstvo školstva sa pred dvoma rokmi po rokoch pomerne odvážne pustilo do reformy učiva v školách. Sľubovalo, že od základov prekopú preplnené a zastarané učebné osnovy. Dnes deťom kážu učiť sa rôzne bizarnosti, napríklad ako sa orientovať v telefónnom zozname, alebo musia používať aktívne na matematike slová ako sčítanec, menšenec či menšiteľ.

Na nových osnovách pracovalo viac ako 300 odborníkov, a to počas takmer dvoch rokov. Ich práca je už vo finále, vypracovali vzdelávacie štandardy, teda súhrn toho, čo majú deti vedieť z každého predmetu na konci cyklu vzdelávania. Z veľkej časti majú túto reformu platiť z plánu obnovy.

Ministerstvo školstva malo reformu predstaviť teraz koncom roka 2022, no termín posunulo na február 2023. Verejnosti sprístupnili iba celkovú víziu reformy, nie konkrétny obsah.

Teraz po nástupe nového ministra školstva Jána Horeckého však uvažujú nad zmenou podstatných základov reformy. Odborníci varujú, že za nasledujúce dva mesiace to môže znamenať pokazenie ďalšej školskej reformy.

Dokážu preťať rozdelenie na prvý a druhý stupeň?

Pri tejto reforme ide o zmenu kurikula, teda osnov, a kľúčové pre ňu bolo nové rozdelenie základnej školy. Tradíciou na Slovensku je, že sa škola delí na prvý (1. – 4. ročník) a druhý stupeň (5. – 9. ročník). Odborníci toto rozdelenie dlho kritizovali a videli to ako jeden z dôvodov, prečo majú slovenské deti také slabé výsledky oproti iným krajinám.

Problém je, že prvý stupeň na Slovensku je oproti iným krajinám oveľa kratší. V zahraničí trvá zvyčajne 5 alebo 6 rokov, napríklad aj v susednom Česku sú deti na prvom stupni 5 rokov. Na prvom stupni sa učia predmety integrovane a upevnia si základ, na ktorom môžu potom stavať.

Krátky prvý stupeň má u nás pôvod už v socializme, keď sa

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Ján Horecký

Mladí

Rodičovstvo

Školstvo

Slovensko

Teraz najčítanejšie