Denník N

13 detí poslali do špeciálnej školy v Rokycanoch, hoci neboli retardované

Foto – Súkromná špeciálna škola Rokycany
Foto – Súkromná špeciálna škola Rokycany

Súkromná špeciálna škola v Rokycanoch by mala podľa ministra školstva skončiť. Inšpekcia našla výrazné pochybenia.

Je to úplne iný typ škôl. Učia výrazne pomalším tempom, často skôr pripravujú na praktický život a najmä po ich skončení nie je veľká šanca sa plnohodnotne zaradiť do života a zamestnať sa.

Už aj Európska komisia kritizovala Slovensko, že odsúva deti z rómskych osád do špeciálnych škôl. Súkromná špeciálna škola v Rokycanoch môže byť presne tento prípad.

Školu majú zatvoriť, žiada minister školstva Juraj Draxler. Dôvodom sú zistenia Štátnej školskej inšpekcie. Inšpekcia navrhuje zrušiť aj školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie „Oco, mama a ja“, ktoré podľa nej robilo „pochybné testovanie detí“.

Štátny ústav: Nevhodné testy, nevhodná diagnostika

„Žiakom, na základe nevhodných testov a nevhodnej diagnostiky, účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu s odporúčaním, aby sa ďalej vzdelávali v Súkromnej špeciálnej základnej škole v Rokycanoch,“ tvrdí vo svojej správe štátny Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Inšpekcia navrhuje, aby škola skončila koncom januára budúceho roka. Navrhuje aj školy, kam by mali deti prestúpiť. Ide o klasické základné školy.

V špeciálnej škole je dnes 83 žiakov. „Takáto škola by naozaj mala skončiť. Správne konanie preto začneme veľmi rýchlo,“ povedal Draxler.

Na problémy v škole upozorňoval aj Peter Pollák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Na čo prišla inšpekcia

V osemstranovej správe, ktorú má Denník N k dispozícii, inšpekcia opisuje viaceré pochybenia. Problém je najmä v prijatí trinástich žiakov, ktorí boli najskôr v klasickej základnej škole v Bajerove.

Tieto deti najskôr diagnostikovali v štátnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – ani jednému centrum nediagnostikovalo mentálnu retardáciu.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Oco, mama a ja však malo neskôr iný názor. Po psychologickom vyšetrení tvrdilo, že všetky deti majú ľahkú mentálnu retardáciu. Rodičia tak deti preradili zo základnej školy na špeciálnu základnú školu v Rokycanoch.

Denník N sa pokúsil spojiť so špeciálnou školou aj s centrom Oco, mama a ja. Na zaslané otázky neodpovedali, nedvíhali ani telefón.

V otvorenom liste, ktorý zaslali učitelia a rodičia ministrovi školstva, sa to škola snaží vysvetliť. Tvrdí, že z týchto 13 detí u ôsmich požiadala o rediagnostiku. Tentokrát už oslovili len štátne centrá. Centrum Oco, mama a ja, ktoré inšpekcia kritizuje, je totiž súkromné.

rokycany
Futbal v škole v Rokycanoch. Foto – Škola Rokycany

„I keď nevidíme rozdiel medzi štátnymi a súkromnými centrami, veď tí psychológovia sú tu i tam kvalifikovaní. Je veľmi zaujímavé, že nerómske deti môžu byť vyšetrené súkromným centrom, avšak rómske deti nie,“ píšu učitelia v otvorenom liste.

Otvorený list napísala aj riaditeľka centra Oco, mama a ja Gabriela Bačová. Žiada v ňom, aby pre tento prípad netrestali aj iné súkromné centrá. Ministra Draxlera aj splnomocnenca Polláka vyzýva na zastavenie paniky a chce im osobne vysvetliť ich postup. „Mohla by sa otvoriť otázka, čo sa deje v teréne, kde je zriadená v obci len špeciálna škola. Do akých pozícií sa my, ako psychológovia, dostávame, keďže musíme zvažovať aj dôsledky toho, čo sa bude diať s dieťaťom po našom vyšetrení, ak nie sú priamo vytvorené podmienky na vzdelávanie detí,“ píše Bačová.

Bez vody v triedach, spoločné toalety

Škola bola podľa inšpekcie aj zle zariadená – nemala učebne, jedálne ani telocvičňu a zistili tam tiež nedodržiavanie základných hygienických pravidiel. Napríklad v miestnostiach nebola pitná ani úžitková voda, umývadlo bolo len na chodbe. Dievčatá a chlapci mali tiež spoločné  sociálne zariadenia umiestnené len na prízemí budovy.

Škola však tvrdí, že už budovu zrekonštruovala. „Naša pani riaditeľka sa obrátila so žiadosťou o náhradné priestory pre výchovno-vzdelávací proces na všetky okolité obce a mesto Prešov. Nikde nás nechcú!“ píše sa tiež v otvorenom liste ministrovi.

Školu podľa listu zatvorili z dôvodu hygieny 18. novembra, deti mali päť dní voľno, teraz sa majú vzdelávať „zážitkovo“ na exkurziách.

V otvorenom liste ministrovi školstva učitelia zo špeciálnej školy píšu: „Sme veľmi znepokojení touto informáciou a musíme povedať, že aj mnoho rodičov našich žiakov, ktorí sa obracajú s prosbou o odmietnutie takéhoto riešenia, nás žiada, aby sme podnikli všetky kroky k tomu, aby k zrušeniu Súkromnej špeciálnej základnej školy Rokycany nedošlo.“

Učiteľka Mária Lyachová napísala aj list prezidentovi, ktorý je rovnako zverejnený na stránke školy. „My vieme, že náš pán zriaďovateľ urobil nejaké chyby, ale prečo majú preto trpieť deti a my? Nech pán zriaďovateľ je potrestaný, ale nie deti a my! Prežívame zo dňa na deň a nemáme už ani čas, ani sily.“ Zriaďovateľom je súkromná osoba – Peter Švaňa. Redakcii sa s ním nepodarilo skontaktovať.

V praxi to funguje tak, že štát pošle škole na deti peniaze, nezávisí od toho, že je súkromná, pretože je v sieti škôl. Na detí s mentálnou retardáciou ide do škôl viac peňazí ako na zdravé deti.

Umožňovali záškoláctvo

Škola podľa inšpekcie tiež umožnila žiakom záškoláctvo. Jeden žiak podľa správy inšpekcie mal 619 neospravedlnených hodín, škola to však neoznámila úradom. Pritom je povinnosť to oznámiť, záškoláctvo je už trestné a rodičov zaň trestajú napríklad odobratím dávok a v krajnom prípade aj väzením.

Keď prišla inšpekcia na kontrolu, z piatich žiakov triedy bola prítomná jedna žiačka. Dochádzku žiakov však podľa správy inšpekcie nebolo možné skontrolovať, triedna kniha ešte nebola vypísaná.

V správe inšpekcie sú aj výsledky rozhovorov s rodičmi. Tí na otázku, prečo vzali dieťa zo základnej školy v Bajerove  a preložili ho do špeciálnej školy, najčastejšie povedali – lebo tam majú deti starších súrodencov či kamarátov a je im tam dobre.

Keď sa raz dieťa dostane do špeciálnej školy, cesta späť na bežnú školu je už veľmi zriedkavá. Dieťa, ktoré skončí špeciálnu školu, má možnosť ísť ďalej iba na strednú špeciálnu školu, a teda jeho schopnosť zamestnať sa je výrazne obmedzená. Navyše, najmä mnoho rómskych detí na východe Slovenska končí základnú školskú dochádzku aj nižšie ako v deviatej triede, pretože viacnásobne prepadnú. Zo školy tak odchádzajú aj ako piataci či šiestaci.

Deti na špeciálnych školách sa naučia podstatne menej učiva ako deti na bežných školách. Často ide o úplné základy.

Ďalšie útoky na našu redakciu: Kaliňák po večeroch číha na Leška, Smer žaluje Martina M. Šimečku. Denník N v sledovaní každého kroku vlády nepoľaví, ale ak má pre vás práca našich novinárov a novináriek väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete prispieť na ich prácu a obranu v sporoch darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie