Denník N

Nedeľná nekázeň: Vianoce T. S. Eliota 

T. S. Eliot. Foto - Lady Ottoline Morrell
T. S. Eliot. Foto – Lady Ottoline Morrell

➡️ Počúvanie podcastov Denníka N je najpohodlnejšie v aplikácii Denníka N. Zvuk Vám nepreruší, ani keď zmeníte stránku, a počúvať môžete aj bez pripojenia na internet. Sťahujte kliknutím sem.

Tento text načítal neurálny hlas. Najlepšie sa počúva v aplikácii Denník N, aj s možnosťou stiahnutia na počúvanie offline. Našli ste chybu vo výslovnosti? Dajte nám vedieť.

T. S. Eliot patrí medzi prelomové osobnosti 20. storočia. Jeho kultová báseň „Pustatina“ bola manifestom rodiaceho sa modernizmu. V novej fragmentárnej poetike Eliot našiel jazyk pre bytostnú vykorenenosť moderného človeka. Stal sa apoštolom skeptikov.

Päť rokov po publikovaní Pustatiny Eliot prijal krst v zamknutom prázdnom kostole a pripojil sa k historickej komunite viery. V tom istom roku napísal báseň s vianočnou témou: „Púť mágov“. Báseň je metaforou cesty, na ktorú práve vykročil. Eliotove Vianoce nás zaskočia. Nečakajú nás tu tradičné obrazy: z veršov vanie chlad, existenciálna samota a temnota tajomstva, v ktorej púť Mágov vrcholí.

Eliot si kladie na tvár masku mágov, aby spoza nej prehovoril vlastným hlasom: Osady sa správali nevraživo a mestá nepriateľsky. / Napokon sme radšej cestovali celé noci / spali sme len úchytkom / v ušiach nám zneli hlasy / hovorili nám, že tá púť je bláznovstvom. Keď sa Mágovia vrátia domov, zistia, že i niekdajší domov sa im stal cudzinou. Vrátili sme sa do svojich krajín, do svojich kráľovstiev, / a nenašli sme pokoj v obvyklých povinnostiach, medzi cudzími ľuďmi držiacimi sa svojich bohov.

V ponurých veršoch počujeme ozvenu „Pustatiny“. Svet osihotenosti, márnosti a tápania. Taký bol Eliotov život: Vnuk unitárskeho misionára, ktorý už v detstve zavrhol pragmatickú vieru rodičov. Nespokojný študent Harwardu fascinovaný budhizmom, študent a chránenec Bertranda Russela. Muž neurotickej Angličanky, ktorá roky pred jeho očami mizla v tme psychickej choroby. Avantgardný básnik, bankový úradník, večne neistý chorľavý muž, odcudzený svetu, ktorého zmysel sa vyprázdnil. Taký bol pre človeka s citlivosťou Eliota svet medzi dvoma vojnami. Včerajšie vojnové polia zmizli v hmle, no základy sveta sa už otriasali v tušení novej vojny. Na obzore sa vynárali utopické totalitné ideológie: nacizmus a komunizmus. Mnohí intelektuáli podľahli ich zvodom. Medzi nimi i Eliotovi blízki priatelia. O šesť rokov neskôr Eliot v knihe „Idea of Christian society“ napísal: Ak nechcete mať Boha, budete sa musieť skloniť pred Hitlerom alebo Stalinom. Boli azda toto tí cudzí bohovia, ktorým autor Púte mágov odmietol slúžiť? Odmietol sa pridať napravo i naľavo, nedôveroval žiadnej politickej teórii. Nie div, že útočisko napokon našiel v Ježišovom „kráľovstve pravdy, ktoré nie je z tohto sveta“.

V čase, keď komponoval Pustatinu, sa Eliot Stepanovi Spenderovi zdôveril s úmyslom stať sa k budhistom. Krst v prázdnom kostole pre Eliota nebol iba výmenou svetonázorovej konfekcie. Hľadal mystickú jednotu s Bohom. Jeho viera vytryskla z hlbín skeptickej mysle. Najvyšší cieľ civilizovaného človeka, napísal, je zjednotiť, hlboký skepticizmus s hlbokou vierou. V eseji o Bertrandovi Russelovi, niekoľko mesiacov pred krstom, poznamenal: Pán Russel verí, že keď zomrie, zhnije. Ja sa s takouto istotou nedokážem prihlásiť k žiadnemu presvedčeniu.

Mágovia doputujú k cieľu. Eliot im do úst vloží podivné slová: Boli sme tou cestou vedení k Narodeniu alebo k Smrti? Určite to bolo Narodenie / mali sme dôkazy a žiadnu pochybnosť. / Vídaval som narodenie i smrť, no myslel som si, že sú odlišné, toto Narodenie však / bolo pre nás ťažkou trpkou agóniou ako Smrť, naša smrť. / 

Čudné vyvrcholenie: Svetlá Vianoc sa v ňom miešajú s tmou Veľkej noci. Počujeme tu ozvenu Ježišových slov: Ak pšeničné zrnko neodumrie, zostane samo, no ak odumrie, prinesie nový život.

Tému „zrodenia zo smrti“ bude Eliot rozvíjať vo svojej najlepšej poézii: V mojom počiatku je môj koniec. Tak znie prvý verš básne East Coker: V mojom konci je môj počiatok. Tým veršom sa báseň končí. V centre básne narazíme na tajomné slová: Ak sa máš dostať k tomu, čo nepoznáš / musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania. /Ak máš mať to, čo nemáš, / musíš ísť cestou pozbavenia. / Ak sa máš dostať k tomu, čo nie si, musíš ísť cestou, na ktorej nie si. 

Virginii Woolfovej sa Eliot pokúsil vysvetliť zmysel modlitby takto: Ide o koncentráciu myšlienok a emócií na transcendentnú Prítomnosť. Ponorený v modlitbe človek býva tou Prítomnosťou celkom pohltený. No práve takéto zaujatie človeka bytím, ktoré ho presahuje, v ňom znovu zjednocuje rozbité vedomie samého seba. 

To sú Eliotove Vianoce – mystický zostup k prameňu, kde sa všetko, kým som, končí i začína. Alebo, povedané jeho vlastnými veršami: S obrazom tejto Lásky a hlasom tohto Volania / neustaneme v hľadaní / a cieľom všetkého nášho hľadania / je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli, a poznať to miesto po prvý raz.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie