Denník N

Založili sme novú stranu, ktorej hlasy neprepadnú

Myšlienka spolupráce a spájania je v slovenskej pravici zaznávaná. My budeme trvalo presadzovať snahu o spájanie síl a o integráciu pravého stredu.

Autor je zakladateľ Demokratickej skupiny S.D.K.Ú.

Pravica je roztrieštená, a preto slabá. Toto je základná chyba, ktorú si doterajší lídri pravicových strán odmietajú uvedomiť. Pre túto chybu dominuje na politickej scéne Slovenska Ficov Smer. V takejto chvíli vytvoriť ďalšiu politickú stranu sa zdá byť šialenstvom a ďalším príspevkom k drobeniu a prepadnutiu hlasov.

My sme však tak museli urobiť aj preto, aby sme prepadu hlasov, často plánovanému, zabránili. Ako? Z názorovej platformy, z Demokratickej skupiny SDKÚ vzniká strana: Demokratická skupina – Spolupráca. Dôvera. Kompetencia. Úspech. Skrátene: Demokratická skupina S.D.K.Ú.

Vnútorná rekonštrukcia starej SDKÚ sa ukázala – po vyčerpaní všetkých možností – ako nemožná, teraz aj v budúcnosti. Hlasy voličov hlásiacich sa k tejto značke by tak takmer určite prepadli a boli tak odovzdané z veľkej časti Smeru, čím by zvýšili počet jeho poslaneckých mandátov. Obdobne budú pravdepodobne prepadávať ďalšie hlasy odovzdané iným malým stranám aj bývalými voličmi SDKÚ, ktorí sa roztratili po celom pravicovom spektre.

Prepadnúť tak môže deväť, 12 a možno aj viac percent hlasov. Viac než polovicu týchto hlasov tak získa Smer. Získa percentá, ktoré by inak nemohol mať. Získa tým hlasy pravicových voličov, a to mu pridá nezanedbateľné množstvo poslaneckých kresiel navyše. Nie je tajomstvom, že táto stratégia je plánovaná a Smerom podporovaná. Stará SDKÚ do tejto stratégie (spolu s niektorými ďalšími stranami) dokonale zapadá.

Vznikom novej strany tomu chceme zabrániť. Chceme sa orientovať predovšetkým na bývalých voličov SDKÚ, ktorí sú dnes roztratení do rôznych voličských skupín. Sú medzi nevoličmi, sklamanými, podvedenými, aj tými, ktorí nemajú koho voliť, hoci by chceli. Chceme tieto hlasy dať znovu dohromady. Chceme postaviť stranu na tých hodnotách, na ktorých stála SDKÚ kedysi, a pre ktoré ju ľudia volili, na hodnotách, ktoré stará SDKÚ aj iní dávno opustili.

No keď sa nám to v tom krátkom čase, ktorý zostáva do volieb, nepodarí v dostatočnej miere, zachováme sa k pravicovému voličovi zodpovedne a nedovolíme, aby jeho hlas prepadol v prospech Smeru. Nedovolíme, aby sa s jeho hlasom kupčilo, aby bol predaný za odmenu protistrane, ako sa to chystajú viacerí urobiť. Plne rešpektujúc názor voličov, s pokorou odstúpime od účasti vo voľbách. To nie je prejav nedôvery v tento projekt, ale prejav zodpovednosti za vývoj Slovenska.

Pre krátkosť času sme museli podať kandidátku v mene strany Prosperita Slovenska, ale v týchto chvíľach, keď čítate tento článok, je už názov strany zmenený a žiadosť o zaregistrovanie nového názvu podaná na ministerstve vnútra.

Zvolili sme si názov, ktorý vyjadruje to, ako budeme presadzovať naše hodnoty a program. Spoluprácou, na základe dôvery, prinášaním kompetentných riešení problémov, lebo len tak sa dá dosiahnuť spoločný úspech. S.D.K.Ú. Slová, ktoré vyjadrujú to, čo stredopravým stranám dnes najviac chýba. Chuť a vôľa k spolupráci a vzájomná dôvera. Podpora kompetentných riešení a snaha o spoločný úspech.

Veľa času som strávil presviedčaním predstaviteľov jednotlivých strán o potrebe spoločného predvolebného postupu v záujme spoločných hodnôt a spoločného úspechu. Bez ohlasu. Myšlienka spolupráce a spájania je zaznávaná. Odmietaná. My budeme trvalo presadzovať snahu o spájanie síl a o integráciu pravého stredu. Ako protiklad roztrieštenosti a rozdrobovania. Len tak sa dá dosiahnuť vládna zmena. Len tak sa dajú odstrániť problémy, ktoré trápia všetkých.

Aj preto nová strana. Strana presadzujúca spoluprácu, ktorá bude stáť na pevných hodnotách, z ktorých bude vychádzať jej program. Tými hodnotami sú: Sloboda a zodpovednosť. Demokracia. Spravodlivosť. Vlastenectvo. Program bude prinášať odvážne reformy, ktoré potrebujeme. Reformy, ktoré budú mať schopnosť opäť posunúť Slovensko výrazne dopredu, tak ako v časoch, keď sa mu hovorilo „tatranský tiger“. Reformy zamerané predovšetkým na ekonomiku, školstvo a zdravotníctvo.

Prinesieme návrh na výrazné zníženie odvodov bez negatívnych dôsledkov na príjmy rozpočtu a navrhneme reformu daňového systému. Zavedenie rovnej dane na úrovni 15 percent. Koncepciu školstva, ktoré už nesmie byť zanedbávané a na okraji záujmu. Zásadné zmeny vo financovaní zdravotníctva, ktoré už nemôže byť len zlatou baňou pre záujmové skupiny napojené na vládu.

Staviame stranu nielen pre tieto voľby. Ale stranu, ktorá chce oslovovať pravicového a reformného voliča teraz aj v budúcnosti a prinášať riešenia problémov, ktoré ho trápia. Stranu, ktorej výsledkom činnosti bude vzkriesenie strednej vrstvy, jej rozvoj a rast.

Nebude to ľahká ani rýchla cesta. Ale vieme, že len po nej musíme kráčať. Vykročili sme.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie