Denník N

Vypínanie webov, sledovanie mobilov, kontroly áut (novinky z protiteroristického balíka)

Jesenné cvičenie JUH proti prevádzačom migrantov. Foto N – Tomáš Benedikovič
Jesenné cvičenie JUH proti prevádzačom migrantov. Foto N – Tomáš Benedikovič

Národná rada hlasmi poslancov Smeru schválila novely, ktoré zavádzajú možnosť odpočúvať odsúdených a archivovať ich hovory. Tajná služba zase môže robiť fiktívne obchody, aby napríklad odhalila dodávky zbraní.

Opozícia hovorí o policajnom štáte, premiér Robert Fico o bezpečnosti národa. Balíček protiteroristických opatrení posilní právomoci policajtov, a nie vždy len v prípade zásahov proti možným teroristom.

Väčšinu Ficom ohlásených zmien dnes prijali v balíku noviel obyčajných zákonov, jedinou výnimkou je predĺženie lehoty a zadržanie osôb pri trestných činoch terorizmu, ktoré Smer schválil spolu s Mostom-Híd novelou ústavy. Doteraz platilo, že osobu možno zadržať maximálne na 48 hodín, pri trestných činoch terorizmu to však bude až na 96 hodín.

Zvyšok balíka prináša desiatky opatrení. Podľa právnikov je ešte väčším problémom ako konkrétne zmeny to, že sa o zásahoch do ľudských práv rozhoduje rýchlo a bez odbornej debaty. „V kontexte vládnych výrokov o migrantoch  sa mi tieto opatrenia zadajú byť neúprimné,“ vraví právnička Mária Kolíková. „Navyše, v tejto chvíli naozaj nevidím dôvod, aby sa takéto zmeny prijímali zo dňa na deň.“

Kritická je aj ombudsmanka Jana Dubovcová. „Považujem za obrovský problém, že namiesto zlepšenia kontroly silových zložiek, teda prijímania opatrení na kontrolu týchto zložiek štátu, došlo k obmedzeniu práv jednotlivca. Vidím to ako deficit nášho vnímania demokracie.“

Čo všetko mení zvyšok vládneho protiteroristického balíčka?

Weby šíriace extrémizmus budú vypínať

Zákon prinúti majiteľov webových hostingov na príkaz sudcu vypnúť internetové stránky, na ktorých dochádza k schvaľovaniu teroristických činov, šíreniu politického alebo náboženského extrémizmu alebo propagácii sektárskeho zoskupenia.

„Prispeje to k výraznému zníženiu samoradikalizácie prostredníctvom internetu, ktoré v súčasnej dobe predstavuje značné riziko pre mnohé, nielen európske štáty,“ vysvetľuje opatrenie vládny dokument.

SIS sa zameria na náboženský extrémizmus aj migráciu

Vláda do zákona pridala nové úlohy Slovenskej informačnej službe. Doteraz mala zbierať poznatky o aktivitách proti bezpečnosti republiky či o organizovanom zločine, jedným slovom bol spomenutý aj terorizmus.

Teraz by mala SIS výslovne získavať informácie o „politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom“ alebo o „nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii osôb“.

Tieto úlohy budú po novom pridelené aj vojenskému spravodajstvu.

Tajní si budú môcť viac vymýšľať

Informačná služba si podľa zákona mohla doteraz u štátnych úradov vybaviť takzvané legalizačné dokumenty, čiže napríklad občianske preukazy s falošnou totožnosťou pre svojich príslušníkov.

Po novom zákon výslovne spomína možnosť vytvárať takzvané legendy, ktoré definuje ako „súhrn nepravdivých údajov o príslušníkovi alebo o osobe konajúcej v prospech informačnej služby, najmä o jej totožnosti či osobnom stave“.

Zákon dáva informačnej službe možnosť predstierať zámenu či prevod vecí a robiť fiktívne obchody, vďaka ktorým by mohla získať napríklad správy o nelegálnom obchodovaní so zbraňami.

Tajná služba bude môcť vytvárať aj krycie subjekty či firmy. Treba povedať, že podobné inštitúcie si SIS zriaďovala už v minulosti.

Banky budú odovzdávať záznamy z kamier

Balíček prikazuje každému, kto svojou bezpečnostnou kamerou zachytáva verejný priestor, odovzdať video či audio záznam tajnej službe – ak o to požiada a je to potrebné na ochranu bezpečnosti republiky.

Za založenie teroristickej skupiny dlhšie väzenie

Poslanci zvýšili dolnú hranicu sadzby pri trestnom čine založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny z osem na desať rokov. Maximálny trest zostáva na hranici pätnásť rokov.

Policajti budú stopovať ľudí cez mobily

Nové zákony dajú policajtom právo zisťovať, kde sa práve nachádzate, vďaka databázam a informačným systémom mobilných operátorov. Kým doteraz mohli človeka vystopovať cez mobil len vtedy, ak bol nezvestný a súhlasila s tým jeho najbližšia rodina, teraz budú môcť takto pátrať aj po hľadaných podozrivých, navyše už bez povinného súhlasu príbuzných.

Podobne budú môcť pátrať aj po autách s GPS. Zásadná zmena je aj v tom, že si policajti nemusia o prístup do informačného systému mobilných operátorov či firiem písomne požiadať, zákon im umožňuje mať ho nepretržite a online. Pri hľadanej osobe však na to potrebujú súhlas súdu.

Zaistenie ľudí na mieste teroristického útoku

Policajti budú môcť zaistiť každú osobu na mieste, kde hrozí alebo kde došlo k teroristickému útoku. Keďže podľa vlády je pri terorizme objasňovanie dlhšie ako pri bežnom čine, policajti budú môcť pri takomto podozrení človeka zaistiť až na 48 hodín.

Nové dôvody, prečo prehľadať vaše auto

Policajti získavajú viac práv pri zastavovaní a prehľadávaní áut. Dôvodom prehliadky nemusí byť len podozrenie, že používanie auta súvisí s trestným činom, ale aj pátranie po nezvestných ľuďoch či hľadanie látok, ktoré môžu súvisieť s teroristickým útokom.

Zákon menuje rádioaktívny materiál, chemické látky či toxíny. Keďže vláda zákon prijíma v časoch vlastnej kampane proti nelegálnej migrácii, úradníci pridali do dôvodov na prehľadávanie auta aj pátranie po migrantoch.

Telefonáty odsúdených môžu odpočúvať

Podľa zákona mohli dozorcovia vo väznici doteraz zaznamenávať len údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej sume.

Po novom budú môcť sledovať aj obsah rozhovorov a na 12 mesiacov záznam archivovať „s cieľom plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu výkonu trestu odňatia slobody, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku“.

Zásahové výbušky aj na verejných priestranstvách

Zásahové výbušky sú špeciálnou pyrotechnikou, ktorá má navodiť dojem streľby a ochromiť a zmiasť páchateľa. Doteraz ich mohli policajti používať len v uzavretých priestoroch, aby zbytočne neplašili okoloidúcich. Zákon pojem „uzavreté priestory“ vypúšťa.

Úradníci to v dôvodovej správe vysvetlili jednoducho tým, že „pri služobných zákrokoch proti nebezpečným páchateľom je niekedy potrebné použiť zásahovú výbušku aj na otvorenom priestranstve“. Zaujímavé je, že v tomto bode sa nehovorí o teroristoch, ale vo všeobecnosti o nebezpečných páchateľoch.

Zastavovanie a prehľadávanie vlakov a autobusov

Po novom policajti v prípadoch ohrozenia teroristickým útokom budú môcť zastaviť a prehľadávať nielen lietadlá, ale aj iné prostriedky hromadnej dopravy, napríklad autobusy či vlaky.

Policajti v kuklách aj na futbalových zápasoch

Vláda tvrdí, že policajti, ktorí sú zaradení do útvarov zasahujúcich proti teroristom, sú bežne zaraďovaní aj na zaistenie bezpečnosti na športových podujatiach či pri prevoze peňazí. Aby bola aj ich osobná bezpečnosť a ochrana identity zaistená aj tu, budú môcť aj na futbale nosiť kukly.

Teroristické činy bude súdiť Špecializovaný súd

Špecializovaný trestný súd doteraz súdil len obvinených zo zosnovania teroristickej skupiny, samotné činy terorizmu však mali na starosť bežné súdy. To sa teraz mení.

Podozriví z terorizmu pôjdu do väzby aj bez dôvodu

Súdy budú môcť obvinených z terorizmu zobrať do väzby aj bez toho, aby boli splnené základné dôvody, ktoré museli vždy doteraz rešpektovať. Podozrivý mohol skončiť vo väzbe len vtedy, ak existovalo podozrenie, že by utiekol, ovplyvňoval svedkov alebo pokračoval v páchaní zločinov.

„Súd pri rozhodovaní o väzbe obvineného z trestných činov terorizmu overí len základné podmienky, to je, či doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený,“ vysvetľujú to úradníci v dôvodovej správe.

Polícia bude brániť vycestovať zahraničným bojovníkom

Policajti by mali dostať aj nové právomoci v boji proti takzvaným foreign fighters, čiže zahraničným bojovníkom. Polícia bude môcť zabrániť vycestovať cez vonkajšiu hranicu občanovi Únie, ale aj niekomu z jeho rodiny, ak existuje podozrenie, že sa v cudzine zúčastní bojov alebo bude pracovať pre organizovanú ozbrojenú skupinu.

Táto úprava však dostala aj jednu spornejšiu podmienku s oveľa vágnejšou formuláciou. Policajti budú môcť niekomu zabrániť vycestovať aj vtedy, „ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných“.

Úrady budú povinné dávať SIS osobné údaje

Tajná služba si aj doteraz mohla od štátnych inštitúcií vyžiadať osobné údaje o ľuďoch z informačných systémov bez toho, aby o tom oni sami vedeli. Teraz sa do zákona dostala veta, že úrady sú povinné takéto informácie tajnej službe odovzdať.

Informácie, ktoré tajná služba získa, si podľa zákona môže vyžiadať prezident, vláda aj parlament. Po novom sa ich SIS bude pýtať, na čo im tieto informácie sú a či sa potvrdilo podozrenie, pre ktoré im ich dodala.

Vláda toto obmedzenie pre samu seba či prezidenta presadila „v záujme ochrany informácií pred manipuláciou, ktorá by mohla spôsobiť ujmu na bezpečnostných záujmoch Slovenskej republiky“.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Protiteroristické zákony

Slovensko

Teraz najčítanejšie