Denník N

Učitelia dnes protestujú, zapoja sa stovky škôl a škôlok (zoznam)

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Aktualizované – štvrtok 8:04. Protest s názvom Babysitting day alebo Varovanie má ukázať, že učitelia zarábajú toľko čo opatrovateľky detí alebo aj menej. V školách, ktoré sa do protestu zapoja, sa nebude vyučovať.

Deti v takmer 470 školách (základných, stredných, materských aj gymnáziách) sa vo štvrtok nebudú učiť. Na hodinách nebudú preberať nové učivo, ale budú sa hrať spoločenské hry, pozerať filmy, diskutovať, vyrábať darčeky či športovať.

Školy však nebudú zatvorené tak, ako to bolo počas posledného protestu, keď učitelia darovali krv.

Vo štvrtok bude už tretí protest Iniciatívy bratislavských učiteľov. Teraz sa bude volať Babysitting day alebo Varovanie.

Učitelia chcú týmto protestom upozorniť na to, že zarábajú toľko alebo dokonca menej ako opatrovateľky detí. V rámci vyučovania sa pokúste obmedziť vzdelávaciu činnosť na minimum a zamerajte sa najmä na výchovnú činnosť,“ uvádzajú organizátori.

Školy, ktoré sa do protestu zapoja, registrujú; zatiaľ je ich takmer 470 (údaj k 10. decembru). Do darovania krvi sa zapojilo 233 škôl, zhruba polovica ostala zatvorená. Celkovo je na Slovensku vyše 2 000 základných škôl, takmer 2 900 škôlok, 455 stredných odborných škôl a vyše 200 gymnázií.

Očakávanie štrajku miernia

Organizátori protestov už v minulosti povedali, že tieto akcie majú učiteľov pripraviť na štrajk pred voľbami. Teraz situáciu skôr upokojujú.

Sme si vedomí, že mnohí z vás už netrpezlivo očakávajú ostrejšie vyjadrenie smerom k ministerstvu či vláde za ich správanie sa k vzdelávaniu. V tomto momente by sme si však zle zorganizovaným konaním mohli viac uškodiť ako skutočne dosiahnuť výsledky. Napriek našej rukojemníckej pozícii a posmeškom smerom k našim iniciatívam z kruhov najvyššieho riadenia budeme pracovať ďalej na našich spoločných záujmoch,“ vyhlásili na webe.

Ministerstvo školstva v reakcii na protest napísalo, čo sa mu všetko podarilo v školstve zmeniť. „Pre ministerstvo to bol náročný rok, muselo zvládnuť mnoho udalostí, ktoré sa dejú len raz za dlhšie časové obdobie,“ reagoval minister Juraj Draxler.

Po stabilizácii chodu ministerstva však vedia ísť podľa neho oveľa ďalej. „Pripravujeme koncepčné návrhy, ktoré zmenia prakticky všetky aspekty fungovania regionálneho školstva, vysokých škôl, vedy a výskumu,“ tvrdí.

Po voľbách by sa podľa neho malo školstvo stať prioritou, ale nie deklarovanou, ale skutočnou. „Vrátane toho, že sa zvýšia platy učiteľov,“ dodal Draxler.

Čo žiadajú?

Učitelia chcú, aby sa začali plniť požiadavky sformulované vo výzve Slovenskej komory učiteľov. Tá žiada, aby sa navýšil rozpočet o 400 miliónov eur. Peniaze by mali pomôcť vyrovnať rozdiely vo vybraných školách, a to od technického vybavenia až po pomôcky.

Rozpočet na budúci rok už parlament schválil a pre školstvo je v ňom o vyše 200 miliónov eur menej ako na tento rok. Učitelia žiadajú, aby prezident Andrej Kiska schválený rozpočet nepodpísal. Ten však v utorok zákon roka podpísal.

Komora učiteľov žiada aj zvýšenie platov o 140 eur od budúceho roka a o ďalších 90 eur od januára 2017. Argumentujú aj tým, že ich zárobky patria k najnižším v rámci OECD.

Podľa odborárov je nástupná mzda učiteľov 600 eur a po 32 rokoch praxe majú 800 eur. Ide o tarifné platy, učitelia si ich môžu zvýšiť o príplatky za nadčasy, alebo ak sú triednymi učiteľmi.

Zarábajú však zhruba polovicu toho, čo ľudia s vysokoškolským titulom v iných profesiách.

Tretia požiadavka je, aby sa vrátili kredity pre učiteľov za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity a na ministerskú komisiu na prehodnotenie systému kontinuálneho vzdelávania.

Na ktorých školách sa nebude učiť (stav k 10.12.) 

Počet Typ Názov školy zapojených učiteľov Mesto
1 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Tajovského 2, Badín Badín
2 základná škola ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
3 základná škola ZŠ Gorazdova 1319/6, 95704 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
4 materská škola MŠ profesora Sáru 3, Banská Bystrica Banská Bystrica
5 materská škola MŠ Lazovná 32 Banská Bystrica
6 materská škola MŠ Horná 22 Banská Bystrica
7 materská škola MŠ Na starej tehelni Banská Bystrica
8 materská škola MŠ Nová 2, Banská Bystrica Banská Bystrica
9 stredná škola Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica
10 stredná škola Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
11 stredná škola Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
12 základná škola ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica Banská Bystrica
13 základná škola ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica Banská Bystrica
14 základná škola ZŠ Golianova Banská Bystrica
15 základná škola ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica Banská Bystrica
16 základná škola ZŠ Narnia Banská Bystrica
17 materská škola MŠ Jilemnického 8 Banská Bystrica
18 stredná škola Gymnázium Andreja Sládkovičova Banská Bystrica
19 materská škola MŠ 1.mája č.4 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
20 stredná škola Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica
21 materská škola MŠ Vaniškovce Bardejov
22 stredná škola Spojená škola Bardejov
23 základná škola ZŠ Kobyly Bardejov
24 základná škola ZŠ Bernolákovo Bernolákovo
25 materská škola MŠ Beša 88 Beša
26 základná škola ZŠ Bidovce Bidovce
27 materská škola MŠ Bobrovec Bobrovec
28 základná škola ZŠ Bojná 76 Bojná
29 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur
30 materská škola MŠ Ožvoldíkova 15, BA Bratislava
31 materská škola Naša škôlka Bratislava
32 materská škola MŠ Kalinčiakova Bratislava
33 materská škola MŠ Plickova Bratislava
34 materská škola ŠZŠ s MŠ Karpatská – materská škola Bratislava
35 materská škola MŠ Pri kríži Bratislava
36 materská škola MŠ Šulekova Bratislava
37 stredná škola Gymnázium na ul. L.Sáru č.1 Bratislava
38 stredná škola Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava Bratislava
39 stredná škola Spojená škola Tilgnerova 14 Bratislava
40 stredná škola SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím Bratislava
41 stredná škola Spojená škola Novohradská Bratislava
42 stredná škola Gymnázium Ladislava Novomeského Bratislava
43 stredná škola Gymnázium Grösslingová Bratislava
44 stredná škola SOŠ Ivánska cesta Bratislava
45 stredná škola SPŠ stavebná a geodetická Bratislava
46 stredná škola Gymnázium Metodova Bratislava
47 stredná škola Gymnázium Bilíkova Bratislava
48 stredná škola Športové gymnázium, Bratislava Bratislava
49 stredná škola Gymnázium Ivana Horvátha Bratislava
50 stredná škola Stredná zdravotnícka škola Bratislava
51 stredná škola SOŠ polygrafická Bratislava
52 stredná škola Spojená škola Mokrohájska 3 Bratislava
53 stredná škola SPŠ elektrotechnická Bratislava
54 stredná škola Súkromná SOŠ – Gastroškola Bratislava
55 stredná škola Gymnázium Jána Papánka Bratislava
56 stredná škola Evanjelické lýceum Bratislava
57 špeciálne výchovné zariadenie ŠZŠ s MŠ Žehrianska Bratislava
58 základná škola ZŠ Rajčianska 3, Bratislava Bratislava
59 základná škola ZŠ Železničná Bratislava
60 základná škola ZŠ Pavla Marcelyho Bratislava
61 základná škola ZŠ Lachova Bratislava
62 základná škola ZŠ Sokolíkova 2 Bratislava
63 základná škola Súkromná ZŠ pre intelektovo nadaných žiakov Bratislava
64 základná škola ZŠ Dubová Bratislava
65 základná škola ZŠ Podzáhradná 51 Bratislava
66 základná škola ZŠ Mudroňova Bratislava
67 základná škola ZŠ Kataríny Brúderovej Bratislava
68 základná škola ZŠ Gessayova Bratislava
69 základná škola ZŠ Pri kríži Bratislava
70 základná škola ZŠ Beňovského Bratislava
71 základná škola ZŠ Kalinčiakova Bratislava
72 základná škola ZŠ Nobelovo námestie Bratislava
73 základná škola ZŠ Pankúchova 4 Bratislava
74 základná škola ZŠ Ivana Bukovčana Bratislava
75 základná škola ZŠ s MŠ Sibírska Bratislava
76 základná škola ZŠ Nevädzová 2, Bratislava Bratislava
77 základná škola ZŠ Pavla Horova Bratislava
78 základná škola ZŠ Bieloruská 1 Bratislava
79 základná škola Cirkevná ZŠ – Narnia Bratislava
80 základná škola ZŠ A. Dubčeka, Bratislava Bratislava
81 základná škola SZŠ Harmónia Bratislava
82 základná škola ZŠ Prokofievova Bratislava
83 základná škola s materskou školou Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, BA Bratislava
84 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Trnková Bratislava
85 základná škola s materskou školou ZŠ Cádrova Bratislava
86 základná škola s materskou školou ŠZŠ s MŠ Karpatská – základná škola Bratislava
87 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Riazanská Bratislava
88 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna Bratislava
89 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ M. Hodžu Bratislava
90 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Vývojová Bratislava – Rusovce
91 základná škola ŠZŠ pre žiakov s autizmom Bratislava II.
92 základná škola ZŠ Karloveská 61 Bratislava IV
93 základná škola ZŠ Černyševského 8 Bratislava V
94 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
95 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Brezno
96 základná škola ZŠ Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom Brezová pod Bradlom
97 materská škola MŠ Cífer Cífer
98 základná škola ZŠ M. R. Štefánika Čadca
99 základná škola ZŠ Rázusova č.2260 Čadca
100 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Horelica Čadca
101 základná škola ZŠ Čakanovce Čakanovce
102 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Častá Častá
103 základná škola ŠZŠ Čierny Balog Čierny Balog
104 základná škola ZŠ Júliusa Juraja Thurzu Detva
105 základná škola ZŠ Kukučínova Detva
106 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 Dlhá nad Oravou
107 základná škola ZŠ Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo
108 základná škola ZŠ Zimná 190, Dobšiná Dobšiná
109 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Dolné Zelenice Dolné Zelenice
110 základná škola ZŠ Dolný Badín č. 28 Dolný Badín
111 stredná škola SOŠ polytechnická Dolný Kubín
112 základná škola ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín
113 základná škola ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín Dolný Kubín
114 materská škola ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom
115 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Pod hájom 967 Dubnica nad Váhom
116 materská škola ZŠ s MŠ Dubové Dubové
117 základná škola ZŠ Školská 1, Fiľakovo Fiľakovo
118 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce
119 základná škola ZŠ Mierové námestie 255/27, Handlová Handlová
120 základná škola ZŠ Školská, Handlová Handlová
121 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Havaj 7 Havaj
122 základná škola ZŠ Hliník nad Hronom Hliník nad Hronom
123 materská škola MŠ Podjavorinskej 8, Hlohovec m.č. Šulekovo Hlohovec
124 základná škola ZŠ Podzámska 35, Hlohovec Hlohovec
125 základná škola ZŠ M. R. Štefánika, Hlohovec Hlohovec
126 základná škola ZŠ Ul. A. Felcána 4, Hlohovec Hlohovec
127 základná škola ZŠ Koperníkova Hlohovec
128 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Hniezdne Hniezdne
129 materská škola MŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa Hnúšťa
130 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Hontianske Nemce Hontianske Nemce
131 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Horná Poruba Horná Poruba
132 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Horné Obdokovce Horné Obdokovce
133 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Horný Hričov – materská škola Horný Hričov
134 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Horný Hričov – základná škola Horný Hričov
135 základná škola ZŠ Hradište 277, Slovenská republika Hradište
136 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Hraň Hraň
137 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová Hriňová
138 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou Hrnčiarovce nad Parnou
139 materská škola MŠ Hronské Kľačany 319 Hronské Kľačany
140 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Hrušov Hrušov
141 materská škola MŠ Hruštín Hruštín
142 stredná škola SPŠ stavebná Hurbanovo
143 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Á.Fesztyho s VJM Hurbanovo
144 materská škola MŠ Hviezdoslavov 51 Hviezdoslavov
145 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Hybe Hybe
146 základná škola ZŠ Chtelnica Chtelnica
147 základná škola ZŠ Ladce Ilava
148 základná škola ZŠ M. R. Štefánika Ivanka pri Dunaji
149 základná škola ZŠ Jakubov Jakubov
150 základná škola ZŠ Janík 28 Janík
151 základná škola ZŠ Jasenie Jasenie
152 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Kalinkovo Kalinkovo
153 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Kamenná Poruba Kamenná Poruba
154 základná škola ZŠ – Grundschule Kežmarok
155 základná škola ŠZŠ Klenovec Klenovec
156 špeciálne výchovné zariadenie ŠZŠ Kolárovo Kolárovo
157 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Kolíňany Kolíňany
158 materská škola MŠ Lodná ul., Komárno Komárno
159 materská škola MŠ Eotvosova 64 Komárno
160 základná škola ZŠ Ul.pohraničná 9, Komárno Komárno
161 základná škola ŠZŠ Komjatice Komjatice
162 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Komjatná Komjatná
163 materská škola MŠ Hrnčiarska 1, Košice Košice
164 materská škola MŠ Jarná 4, Košice – Staré Mesto Košice
165 materská škola MŚ Trebišovská 11 Košice
166 stredná škola Súkromná SOŠ PAMIKO Košice
167 stredná škola Gymnázium Trebišovská 12, Košice Košice
168 stredná škola SPŠ stavebná a geodetická Košice
169 stredná škola Stredná zdravotnícka škola Košice
170 stredná škola Gymnázium Poštová Košice
171 stredná škola Škola úžitkového výtvarníctva Košice
172 stredná škola Stredná zdravotnícka škola Košice
173 stredná škola Gymnázium M. R. Štefánika Košice
174 stredná škola Gymnázium Šrobárova Košice
175 stredná škola SOŠ Košice-Šaca Košice
176 základná škola ZŠ Bačkovík Košice
177 základná škola ZŠ Jozefa Urbana Košice
178 základná škola ZŠ Trebišovská 10 Košice
179 základná škola ZŠ Abovská 36, Košice-Barca Košice
180 základná škola ZŠ Boliarov Košice
181 základná škola ZŠ Belehradská 21 Košice
182 základná škola ZŠ Nám.L.Novomeského 2 Košice
183 základná škola ZŠ Kráľ Kráľ
184 základná umelecká škola ZUŠ J.L.Bellu Kremnica
185 materská škola MŠ Kunerad Kunerad
186 materská škola MŠ Kunova Teplica Kunova Teplica
187 základná škola ZŠ Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Lehota pod Vtáčnikom
188 materská škola MŠ Perecká ul. 41, Levice Levice
189 stredná škola Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3,Levice Levice
190 stredná škola SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice Levice
191 stredná škola SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice Levice
192 stredná škola Gymnázium A. Vrábla Levice
193 základná škola ZŠ Školská 14, Levice Levice
194 základná škola ZŠ Ul. sv. Michala Levice
195 základná škola ZŠ Nám. Štefana Kluberta10, 054 01 Levoča Levoča
196 materská škola ZŠ s MŠ Liesek Liesek
197 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Likavka Likavka
198 materská škola MŠ Kpt. Nálepku 7, Lipany Lipany
199 stredná škola Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
200 základná škola ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej Liptovský Mikuláš
201 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Lisková Lisková
202 materská škola MŠ Hlavná 10, Lok Lok
203 základná škola ZŠ Školská ul.č.9, Lovinobaňa Lovinobaňa
204 základná škola ZŠ Lozorno Lozorno
205 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Ľubochňa Ľubochňa
206 základná škola ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
207 základná škola ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec Lučenec
208 základná škola ZŠ Lysica 1.-4.ročník Lysica
209 základná škola ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky
210 základná škola ZŠ Záhorácka Malacky
211 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Studienka Malacky
212 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Malatiná Malatiná
213 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Školská 1, Maňa Maňa
214 základná škola ZŠ Marianka Marianka
215 základná škola ZŠ 1.-4.ročník, Markuška Markuška
216 materská škola MŠ Žabokreky Martin
217 stredná škola Spojená škola Martin Martin
218 špeciálne výchovné zariadenie MATIAS, n.o. Martin
219 základná škola ZŠ A. Stodolu 60, 03601 Martin Martin
220 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Gorkého, Martin Martin
221 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ A.Bernoláka, Martin Martin
222 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 Melčice-Lieskové
223 základná škola ZŠ Pavla Horova Michalovce
224 základná škola ZŠ Školská Michalovce
225 materská škola MŠ Močenok Močenok
226 stredná škola Pedagogická a kultúrna akadémia Modra
227 stredná škola Gymnázium Karola Štúra Modra
228 stredná škola Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra Modra
229 materská škola MŠ s VJM Modrany Modrany
230 základná škola ZŠ Mojzesovo Mojzesovo
231 materská škola MŠ Most pri Blave Most pri Bratislave
232 materská škola MŠ Mošovce Mošovce
233 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Muráň Muráň
234 stredná škola Gymnázium Myjava
235 základná škola ZŠ Štúrova Myjava
236 materská škola MŠ Bernolákova 252, Námestovo Námestovo
237 stredná škola Spojená škola Námestovo
238 základná škola ZŠ Komenského 495/33, Námestovo Námestovo
239 základná škola ZŠ Necpaly Necpaly
240 materská škola MŠ Neporadza Neporadza
241 stredná škola SOŠ gastronómie a CR, Nitra Nitra
242 stredná škola Piaristická spojená škola sv.J.Kalazanského Nitra
243 stredná škola Gymnázium, Golianova 68, Nitra Nitra
244 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ sv. Gorazda – materská škola Nitra
245 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ sv.Gorazda – základná škola Nitra
246 základná škola s materskou školou Spojená škola Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno
247 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352 Nitrianske Sučany
248 materská škola MŠ Nižná 4 Nižná
249 základná škola ZŠ Nižná Kamenica 60 Nižná Kamenica
250 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Nižná Polianka Nižná Polianka
251 materská škola MŠ Nová Dedina Nová Dedina
252 základná škola ZŠ Nová Dedinka Nová Dedinka
253 základná škola ZŠ Nováčany 102 Nováčany
254 materská škola MŠ Cyrilometodská – Óvoda Nové Zámky
255 stredná škola Gymnázium Nové Zámky Nové Zámky
256 materská škola MŠ Opoj Opoj
257 základná škola ZŠ Oponice 114 Oponice
258 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 Oravský Podzámok
259 materská škola ZŠ s MŠ Orlov – materská škola Orlov
260 základná škola ZŠ s MŠ Orlov – základná škola Orlov
261 základná škola ZŠ Školská 56/9, Oslany Oslany
262 materská škola MŠ Parchovany Parchovany
263 základná škola ZŠ Parchovany Parchovany
264 materská škola ZŠ s MŠ Veľká okružná – materská škola Partizánske
265 stredná škola Gymnázium Partizánske Partizánske
266 základná škola ZŠ Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske Partizánske
267 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Veľká okružná – základná škola Partizánske
268 základná umelecká škola ZUŠ Partizánske Partizánske
269 základná škola ZŠ Športovcov Partizánske 4
270 stredná škola SOŠ Komenského, Pezinok Pezinok
271 stredná škola Gymnázium Pezinok Pezinok
272 základná škola ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok Pezinok
273 základná škola ZŠ Na bielenisku 2 Pezinok
274 základná škola ZŠ Limbach Pezinok
275 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Orešie Pezinok
276 základná škola ZŠ Plavecký Mikuláš Plavecký Mikuláš
277 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Plaveč Plaveč
278 základná škola ZŠ Kolkáreň 7/12,976 81 Podbrezová Podbrezová
279 materská škola MŠ Podhoroď 107 Podhoroď
280 materská škola MŠ Poltár Poltár
281 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky
282 stredná škola SOŠ Okružná Poprad
283 stredná škola Spojená škola D. Tatarku, bilingválna sekcia gymnázia, Poprad Poprad
284 stredná škola Spojená škola Dominika Tatarku Poprad Poprad
285 stredná škola Spojená škola, osemročné gymnázium Poprad
286 základná škola Spojená škola – základná škola Poprad
287 základná škola s materskou školou Spojená škola Poprad
288 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Koperníkova, Poprad – Matejovce Poprad
289 stredná škola Gymnázium Považská Bystrica
290 stredná škola SPŠ Považská Bystrica Považská Bystrica
291 základná škola ZŠ SNP 1484, Považská Bystrica Považská Bystrica
292 základná škola ZŠ Stred 44/1, Považská Bystrica Považská Bystrica
293 základná škola ZŠ Slovanská, Považská Bystrica Považská Bystrica
294 základná škola ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica Považská Bystrica
295 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Sverepec Považská Bystrica
296 materská škola ZŠ s MŠ Povina 171 – materská škola Povina
297 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Povina 323 – základná škola Povina
298 základná škola ZŠ Prečín Prečín
299 materská škola MŠ Rokycany Prešov
300 materská škola Pedagogickí pracovníci materských škôl Prešov
301 stredná škola Gymnázium Konštantínova 2 Prešov
302 stredná škola SOŠ obchodu a služieb Prešov
303 základná škola ZŠ Sibírska 42, Prešov Prešov
304 základná škola ZŠ Šrobárova Prešov
305 základná škola ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov Prešov
306 základná škola ZŠ Prostějovská 38 Prešov
307 základná škola Spojená škola Matice slovenskej 11, Prešov Prešov
308 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Lemešany Prešov
309 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Sedlice Prešov
310 materská škola MŠ P. Dobšinského 746/5 Prievidza
311 stredná škola Piaristická spojená škola F. Hanáka – SOŠ Prievidza
312 stredná škola Piaristická spojená škola F. Hanáka – Gymnázium Prievidza
313 stredná škola OA Prievidza Prievidza
314 základná škola Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza
315 materská škola MŠ Chmelinec Púchov
316 stredná škola Gymnázium Púchov Púchov
317 materská škola MŠ Rajecké Teplice Rajecké Teplice
318 materská škola MŠ Fojstvo 1253, 023 51 Raková Raková
319 základná škola ZŠ Milana Mravca Raková
320 materská škola MŠ Hlavná 51, Rapovce Rapovce
321 stredná škola OA – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
322 základná škola ZŠ P.Kellnera Hostinského, Družstevná 835, 979 01 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
323 základná škola Súkromná ZŠ – Magán alapiskola Rimavská Sobota
324 základná škola ZŠ M. Tompu – Tompa M. Alapiskola Rimavská Sobota
325 základná škola Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota
326 základná škola ZŠ Rohožník Rohožník
327 základná škola ZŠ Rovinka Rovinka
328 základná škola ZŠ Rozhanovce Rozhanovce
329 základná škola Spojená škola, Komenského 5, Rožňava Rožňava
330 základná škola ZŠ Zimné Rudňany
331 stredná škola ŠÚV Ružomberok, Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok Ružomberok
332 stredná škola OA Ružomberok Ružomberok
333 základná škola ZŠ Klačno 4/2201, 03401, Ružomberok Ružomberok
334 základná škola Diagnostické centrum Ružomberok
335 základná škola ZŠ Andreja Hlinku Ružomberok
336 základná škola ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok Ružomberok
337 základná škola ZŠ Školská 389, Sačurov Sačurov
338 stredná škola Spojená škola Sečovce Sečovce
339 základná škola ZŠ Sečovce Sečovce
340 základná škola ZŠ s VJM A.M.Szencziho v Senci – Szenczi Molnár Albert Alapiskola Senec
341 základná škola ZŠ J. G. Tajovského, Senec Senec
342 základná škola ZŠ Sadová 620, Senica Senica
343 základná škola ZŠ Komenského 959 Senica
344 materská škola MŠ D. Štúra Sereď
345 základná škola ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
346 základná škola ZŠ s VJM Silica Silica
347 základná škola ZŠ Sídlisko 165, Sirk Sirk
348 materská škola MŠ Námestie slobody 10 Skalica, elokované pracovisko Hviezdoslavova Skalica
349 stredná škola SOŠ strojnícka Skalica
350 stredná škola Gymnázium F.V. Sasinka, Skalica Skalica
351 základná škola Súkromná ZŠ Gorkého 4, Skalica Skalica
352 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov č. 781 Skalité
353 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 Skalka nad Váhom
354 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Hlavná, Slanec Slanec
355 základná škola ZŠ A. Sládkoviča Sliač Sliač
356 základná škola ZŠ s MŠ Snežnica Snežnica
357 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Sokolovce Sokolovce
358 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Solčany Solčany
359 stredná škola Gymnázium Školská Spišská Nová Ves
360 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Teplička 49 Spišská Nová Ves
361 materská škola Spojená škola – materská škola Spišská Stará Ves
362 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Školská 8, Spišské Bystré Spišské Bystré
363 základná škola ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy
364 základná škola ZŠ Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok Spišský Štvrtok
365 základná škola ZŠ Za vodou 14 Stará Ľubovňa
366 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Plavnica Stará Ľubovňa
367 základná škola ZŠ Stará Turá Stará Turá
368 materská škola MŠ Stránske Stránske
369 stredná škola Gymnázium v Stropkove Stropkov
370 základná škola ZŠ Hrnčiarska ul. č. 795/61, 091 01 Stropkov Stropkov
371 základná škola ZŠ Slovenského národného povstania Sučany
372 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM – Kossányi József Alapiskola és Óvoda Svätý Peter
373 materská škola MŠ P. J. Šafárika, Šaľa šaľa
374 materská škola MŠ Družstevná 22, Šaľa Šaľa
375 stredná škola Spojená škola Nivy 2 Šaľa
376 základná škola ZŠ J. C. Hronského, Šaľa Šaľa
377 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce
378 základná škola ZŠ Štúrova 1115, 908 41 Šaštín- Stráže Šaštín-Stráže
379 materská škola MŠ Šrobárová Šrobárová
380 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Štiavnik 177 Štiavnik
381 materská škola MŠ Štitáre Štitáre
382 materská škola MŠ Štítnik Štítnik
383 materská škola MŠ Štvrtok 57 Štvrtok
384 základná škola ZŠ Kráľovohoľská 413, Šumiac Šumiac
385 stredná škola Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany Šurany
386 základná škola ŠZŠ Šurany Šurany
387 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Tekovské Nemce Tekovské Nemce
388 základná škola ZŠ Telgárt Telgárt
389 materská škola MŠ s VJS Tomášov Tomášov
390 základná škola ZŠ Tomášovce Tomášovce
391 stredná škola SOŠ obchodu a služieb Topoľčany
392 stredná škola SOŠ techniky a služieb Topoľčany
393 stredná škola SOŠ agrotechnická Topoľčany
394 stredná škola OA Topoľčany Topoľčany
395 základná škola ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany Topoľčany
396 základná škola ZŠ J. Hollého Topoľčany
397 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Jacovce Topoľčany
398 materská škola MŠ SNP 11 Topoľčianky
399 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Tovarné Tovarné
400 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Trakovice Trakovice
401 stredná škola Súkromná SOŠ DSA Trebišov
402 základná škola ZŠ Komenského 1962/8,Trebišov Trebišov
403 základná škola ZŠ M. R. Štefánika Trebišov
404 základná škola ZŠ Ivana Krasku Trebišov
405 materská škola MŠ Trenč Trenč
406 materská škola MŠ Považská Trenčín
407 materská škola MŠ Šafárikova Trenčín
408 materská škola MŠ Šmidkeho Trenčín
409 stredná škola Gymnázium Ľ.Štúra, Trenčín Trenčín
410 stredná škola Stredná umelecká škola, Trenčín Trenčín
411 základná škola ZŠ Ul. L. Novomeského 11, Trenčín Trenčín
412 materská škola MŠ Opatovská cesta 39 Trenčín
413 materská škola MŠ Okružná 27, 917 01 Trnava Trnava
414 stredná škola Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Trnava
415 základná škola ZŠ Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava Trnava
416 základná škola ŠZŠ internátna, Spojná 6, 917 00 Trnava Trnava
417 základná škola ZŠ Ul. J. Bottu 27, Trnava Trnava
418 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ I.Krasku 29, Trnava Trnava
419 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava Trnava
420 stredná škola Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej Trstená
421 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Tulčík Tulčík, okr. Prešov
422 základná škola ZŠ Turany Turany
423 stredná škola Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice Turčianske Teplice
424 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Školská 447/2, Turčianske Teplice Turčianske Teplice
425 materská škola ZŠ s MŠ Olešná 464 Turzovka
426 základná škola ZŠ s VJM Váhovce Váhovce
427 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Veľká Lehota Veľká Lehota
428 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Veľké Leváre Veľké Leváre
429 základná škola ZŠ Veľké Rovné – Ivor 1422 Veľké Rovné
430 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné Veľké Rovné
431 materská škola MŠ Veľké Zálužie Veľké Zálužie
432 základná škola ZŠ Veľký Klíž 106 Veľký Klíž
433 základná škola ZŠ Veľký Lapáš 499 Veľký Lapáš
434 základná škola ZŠ Vinosady Vinosady
435 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Visolaje Visolaje
436 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Vitanová Vitanová
437 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Vlčany Vlčany
438 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Vlkanová Vlkanová
439 základná umelecká škola ZUŠ vo Voderadoch Voderady
440 základná škola ZŠ Školská 379, 076 22 Vojčice Vojčice
441 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Vrádište 226 Vrádište
442 materská škola MŠ Matiaška Vranov nad Topľou
443 základná škola ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
444 základná škola ZŠ Hany Zelinovej Vrútky
445 materská škola MŠ Zemianske Kostoľany Zemianske Kostoľany
446 materská škola MŠ Hlavná 8 Neverice Zlaté Moravce
447 stredná škola OA Zlaté Moravce Zlaté Moravce
448 základná škola ZŠ Mojmírova 2 Zlaté Moravce
449 základná škola ZŠ M. Rázusa Zvolen
450 základná škola ZŠ Jilemnického Zvolen
451 základná škola ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen
452 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Školská 219, Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou
453 stredná škola SOŠ Školská Žarnovica
454 základná škola ZŠ Jarmočná 96, Ždaňa Ždaňa
455 materská škola MŠ Dr. Janského 8 Žiar nad Hronom
456 materská škola MŠ A. Kmeťa 15 Žilina
457 materská škola MŠ Lysica Žilina
458 materská škola Zapojení pedg. zamestnanci materských škôl Žilina
459 stredná škola Gymnázium bilingválne, Žilina Žilina
460 stredná škola Súkromné gymnázium Žilina
461 stredná škola Zapojení pedg. zamestnanci stredných škôl Žilina
462 základná škola ZŠ SNP Strečno Žilina
463 základná škola ZŠ Turie Žilina
464 základná škola Zapojení pedg. zamestnanci základných škôl Žilina
465 základná škola Zapojení pedg. zamestnanci základných škôl Žilina
466 základná škola Zapojení pedg. zamestnanci základných škôl Žilina
467 základná škola Zapojení pedg. zamestnanci základných škôl Žilina
468 základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Divinka Žilina

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Protesty učiteľov

Slovensko

Teraz najčítanejšie