Denník N

Prečo dokáže žiak útočiť? Škola by nemala žiadnemu dieťaťu uzatvárať perspektívu, vysvetľuje sociológ

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

V posledných mesiacoch sa odohrali v školách vážne konflikty medzi žiakmi, ktorými ohrozili život svoj a aj svojich spolužiakov. Podľa sociológa vzdelávania Ondreja Kaščáka je škola konfliktnejším prostredím ako v minulosti. Jedným z možných dôvodov sú aj sociálne rozdiely medzi žiakmi.

Škola je podľa Kaščáka jedno z mála miest, kde sa každý deň stretávajú ľudia z rôznych sociálnych vrstiev a sú spolu nútení fungovať. To vytvára množstvo vypätých situácií, s ktorými školy nevedia pracovať.

„Učitelia často povedia: Všetkých učím rovnako, preto som inkluzívna učiteľka. Lenže učiť rovnako znamená, že učím podľa jedného nastaveného módu, ktorý zvyčajne vyhovuje len jednej skupine žiakov,“ hovorí profesor Kaščák, vedúci Katedry školskej pedagogiky na Trnavskej univerzite.

Hlavnou úlohou školy by podľa neho malo byť, aby mal v škole každý žiak zabezpečený rozvoj bez ohľadu na sociálny pôvod. „Všetci žiaci musia mať pred sebou perspektívu, že môžu ukončiť vzdelanie a pokračovať ďalej,“ vysvetľuje.

Zámocká, Nováky, Mníšek nad Hnilcom, Vrútky – v týchto školách mladiství žiaci spôsobili vážne útoky. V Trenčíne chlapec vytiahol pištoľ, v Bratislave sa maturant vyhrážal, že zabije spolužiakov na stužkovej. A to sú len incidenty, ktoré prenikli do médií. Deje sa v školách niečo alebo je to všetko len zhoda náhod? 

Ťažko povedať, či ide o trend. Je jasné, že sociálne siete zvýraznili svoju pozíciu medzi mladými ľuďmi. Miera informovanosti o protiškolskom správaní, miera povzbudenia a nahovárania na také správanie je omnoho väčšia. To, čo sa udialo, sú extrémne prípady. Je však zaujímavé, že sa udiali prevažne v prostredí stredoškolského vzdelávania. Ukazuje sa to ako segment školstva, kde sa protiškolské správanie vyskytuje najčastejšie.

Nie je to vinou veku? 

Samozrejme, súvisí to aj s vývinovým štádiom, v ktorom sú práve študenti na strednej škole. Mňa však zaujíma, či to súvisí s prostredím školy. Tieto prípady sú extrémne, ale sú v zhode s výsledkami poznávania sociológie vzdelávania. Štúdie ukazujú, že správanie žiakov voči škole a jej reprezentantom sa nevyvíja až na strednej škole, ale začína sa skôr. Klasik v oblasti sociológie vzdelávania Paul Willis hovorí o protiškolskej kultúre.

O čo ide? 

Vyvíja sa skôr u chlapcov, a to približne od 6. ročníka základnej školy. V priebehu týchto rokov sa v určitej skupine chlapcov vyvíjajú protiškolské postoje. Do určitej miery sú spôsobené samotnou školou – pravidlami v škole, pôsobením učiteľov a ďalšími faktormi. Ale podľa Willisa je kľúčovým faktorom sociálny pôvod žiakov. Tvrdí, že ide najčastejšie o chlapcov z nižších sociálnych vrstiev. Práve u nich sa objavuje indikátor väčšej sociálnej deprivácie, napríklad nezamestnanosť rodiča.

Prečo toto zázemie spôsobuje protiškolské správanie? 

Willis to dáva do súvisu so životnými perspektívami, ktoré si začínajú žiaci na druhom stupni základnej školy uvedomovať. Dostávajú pocit, že ich uplatnenie v škole a následne aj v živote nemá veľkú budúcnosť. Preto si cielene vyvíjajú protiškolský postoj, ktorý demonštrujú. Nazval to procesom diferenciácie. Sú to žiaci, ktorí sa vzďaľujú od toho, čo je cieľom školy, čím je vzdelanie a uplatnenie v živote. Opakom tohto procesu je proces integrácie.

To sú žiaci bezproblémoví? 

Integrovaní žiaci školu akceptujú, rešpektujú jej pravidlá, autoritu učiteľa, rolové rozdelenie. Willis uvádza, že výrazne je to vidieť napríklad na ázijských žiakoch v Británii. Analógiou v našich podmienkach by boli napríklad vietnamskí žiaci. Pravda je, že škola v sebe obsahuje veľkú sociálnu rôznosť. Tá spôsobuje konfliktnosť v škole.

Prečo? 

Keď do školy prichádzajú deti z najnižších, zo stredných aj z vyšších sociálnych vrstiev, každý z nich má svoje očakávania voči škole. Tie sú však často protichodné. Rodičia zo stredných a z vyšších vrstiev vám povedia, že

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Mladí

Školstvo

Útok na Zámockej

Slovensko

Teraz najčítanejšie