Denník N

Koncesionárske poplatky – falošná hra na nezávislosť

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Pre skutočnú nezávislosť a riadne fungovanie (čo zďaleka nie je to isté ako nezávislosť) musia byť v zásade splnené tri požiadavky – efektívne a solidárne financovanie, od vlády nezávislé vedenie RTVS a automatická valorizácia.

Autor je predsedom SaS

Tesne pred Vianocami sa strane SaS konečne podarilo zrušiť koncesionárske poplatky – prežitok z minulého storočia. Trvalo to dlho, celých 12 rokov, ale v tejto chvíli je to už riadne schválený zákon a po podpise prezidentkou bude platný a od 1. júla 2023 účinný.

Koncesionárske poplatky totiž nie sú žiadne poplatky, ale daň a navyše tá najmenej solidárna – daň „na hlavu“. Rozdiel medzi poplatkom a daňou je ten, že zatiaľ čo daň je univerzálna, nenávratná a neurčená platba, poplatok je presný opak. Je to platba za konkrétnu protihodnotu a platí ju ten, kto tú protihodnotu využíva. Typický poplatok je poplatok za psa.

Nie je daň ako daň, koncesionárske poplatky sú daňou s nulovou solidaritou

Lenže koncesionárske poplatky neplatí len ten, kto RTVS pozerá, ale všetci. Dokonca aj tí, ktorí ani len nevlastnia televízny prijímač. Je to teda daň, a keďže ju platí každý v rovnakej výške – 4,64 eura mesačne –, ide o daň na hlavu. To platí napriek tomu, že dôchodcovia platia polovicu (lebo každý dôchodca platí 2,32 eura mesačne bez ohľadu na výšku dôchodku) a ZŤP sú oslobodení.

Pani Marína Urbániková píše: „No dane sú predsa tiež len peniaze od občanov, ktoré štát prerozdelí, a platia ich všetci bez ohľadu na to, či RTVS sledujú alebo nie.“ To je na prvé počutie pravdivý, ale zároveň veľmi povrchný pohľad. Pani Urbániková to totiž neporovnala s inými daňami. Napríklad pri dani z príjmu platí 10 percent najbohatších daňovníkov vyše polovice celkových výnosov a 50 percent daňovníkov s najnižšími príjmami platí len štyri percentá celkových výnosov. Pri dani menom koncesionárske poplatky platí 50 percent daňovníkov s najnižšími príjmami 50 percent všetkých výnosov.

Budeme mať na všetko nezávislé samostatnú daň?

Pani Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska píše, že „koncesionárske poplatky sú najlepším nástrojom na udržanie nezávislosti verejnoprávnych médií“. Pripusťme teda, že by to tak naozaj bolo. Potom by sme sa mali snažiť o samostatnú daň aj pre súdy, generálnu prokuratúru, ombudsmana, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Protimonopolný úrad SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad jadrového dozoru SR, samozrejme, parlament a nezabudnime ani na prezidentskú kanceláriu. My totiž chceme mať všeličo v tejto krajine nezávislé od vlády. Ale nikto nenavrhuje daň na prevádzku súdnictva či ombudsmanovo promile. Len pri RTVS dámy Jaurová a Urbániková tvrdia, že nezávislosť je možná len pri samostatnej platbe.

Pani Jaurová ďalej tvrdí, že „… existuje všeobecný odborný konsenzus a množstvo analýz o tom, že koncesie, licenčné poplatky či istá forma osobitnej priamo alokovanej dane sú najlepším a najefektívnejším spôsobom financovania verejnoprávnych médií“. To, samozrejme, nie je pravda, keďže samostatný výber tohto poplatku stojí vyše dvoch miliónov eur. O efektivite nemôže byť ani reči.

Ako vyzerajú „nezávislé“ financie RTVS?

Pozrime sa na konkrétne príjmové a výdavkové položky RTVS. V tomto roku má RTVS príjmy z koncesionárskych poplatkov vo výške 73,4 milióna eur a celkové výdavky vo výške 144 miliónov eur. Tieto výdavky obsahujú 36,4 milióna na mzdy, 22,1 milióna na šírenie signálu, 7,4 milióna na odpisy, 5,9 milióna na autorské práva a honoráre a už spomenuté náklady na výber koncesionárskych poplatkov vo výške 2,2 milióna. Spolu rovných 74 miliónov eur.

Po slovensky, celé koncesionárske poplatky padnú len na kúrenie a svietenie a na všetko ostatné aj tak musí prispieť štát, tento rok vo výške 70 miliónov eur. Tieto peniaze sa pokútne dohodujú medzi ministerstvom kultúry a RTVS. Pokútne preto, lebo neexistujú prakticky žiadne pravidlá a práve tu možno RTVS škrtiť – napríklad preto, že sa vláde nepáči spravodajstvo. Tu pripomínam už spomínané slovo „nezávislosť“.

Ďalší významný problém je valorizácia. Koncesionárske poplatky sa nezmenili od roku 2003, čo je, samozrejme, problém, no zároveň je problém to, že politici nechcú byť za zlých a dvíhať ľuďom viditeľné poplatky. Nikto sa na to neodvážil, hoci, pochopiteľne, v RTVS by to uvítali. Preto je rok čo rok vyššia platba od štátu (ktorej zvýšenie obsahuje valorizáciu nielen samotnej platby od štátu, ale aj valorizáciu koncesionárskych poplatkov) a tým logicky klesá nezávislosť RTVS.

Ako dosiahneme skutočnú nezávislosť RTVS?

Myslím, že pri požiadavke, aby RTVS bola nezávislá od vlády, existuje široká zhoda, i keď aj tu pripomínam prípad generálneho prokurátora SR, ktorý je od vlády nezávislý (a napriek tomu financovaný zo štátneho rozpočtu), a tam už také silné volanie po nezávislosti nepočuť.

Pre skutočnú nezávislosť a riadne fungovanie (čo zďaleka nie je to isté ako nezávislosť) musia byť v zásade splnené tri požiadavky – efektívne a solidárne financovanie, od vlády nezávislé vedenie RTVS a automatická valorizácia.

Aby financovanie bolo čo najefektívnejšie a najsolidárnejšie, musí byť priamo zo štátneho rozpočtu. Aby bolo financovanie solidárne, teda aby bohatí prispievali na činnosť RTVS viac, musia sa obyvatelia skladať na RTVS cez dane, tak ako sa skladajú na každý iný – od vlády závislý či nezávislý – verejný statok.

Na druhý polrok 2023 je v zákone stanovená konkrétna suma, ale od roku 2024 navrhneme (taká je dohoda s našimi bývalými koaličnými partnermi) percento posledného známeho HDP, napríklad 0,15 percenta. Na rok 2024 by to teda bolo 0,15 percenta HDP z roku 2022, čiže približne 180 miliónov eur. Tento návrh sa posnažíme uzákoniť formou ústavného zákona, teda 90 hlasmi.

RTVS bude už niekedy v apríli presne vedieť, koľko dostane peňazí na ďalší rok. Žiadne rokovanie s ministerstvom kultúry o platbe štátu, žiadne obavy, že sa ministrovi financií nepozdáva spravodajstvo, a navyše, rok čo rok sa táto platba automaticky zvyšuje, aby pokryla zvýšené náklady na prevádzku (najmä rastúce mzdy).

Čo sa týka vedenia RTVS, tam je to komplikovanejšie. Vnímam výhrady pani Urbánikovej, že voľba riaditeľa RTVS je podľa nej príliš politická. Som pripravený sa s obomi dámami, s naším tímlídrom pre kultúru a ďalšími relevantnými osobnosťami stretnúť a vo vecnej a v pokojnej atmosfére prediskutovať možné riešenia.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

RTVS za Machaja

Komentáre

Teraz najčítanejšie