Denník N

Česko-slovenské slovo týždňa: Štartujeme seriál pre maškrtné/mlsné lingvistické jazýčky

Tridsať rokov po rozpade federácie už znalosť češtiny na Slovensku (a slovenčiny v Česku) rozhodne nie je samozrejmosťou. Aj preto budeme celý rok 2023 každý týždeň vo fejtónoch rozoberať slová, ktoré sú v obidvoch jazykoch veľmi odlišné.

grafika

Pár slov o slově slovo

Na počátku prý bylo slovo. A tak je tomu i u našeho skromného příspěvku, jímž chceme připomenout výročí rozpadu československé federace, od něhož na silvestra uplynulo třicet let. To už je pěkný čásek, vymezující jednu celou generaci – ta nejmladší už je ochuzena o někdejší zcela běžné soužití našich dvou jazyků, díky kterému se vám sousedský jazyk dostával do uší a pod kůži nenásilně, přirozeně.

Rozhodli jsme se zavzpomínat na tuto dobu prostřednictvím konfrontace ekvivalentů vybraných slov. Naše mateřštiny sdílejí nemalou část své slovní zásoby, ať už jde o shodu úplnou (slovo / slovo), anebo se změní jen nějaká ta hláska (č. hledám stříbrný klíč / sl. hľadám strieborný kľúč), díky čemuž si tak nějak rozumíme.

Takové výrazy nás však v našem seriálu zajímat nebudou, pozornost zaměříme naopak na slova odlišná, znějící našim uším či uším slovenským zvláštně, lehce exoticky, ba i legračně – či na slova záludná (takzvaní falešní přátelé).

Každý týden uveřejníme novou dvojici slov, za rok si jich tedy vezmeme na paškál celkem dvaapadesát – čestné slovo! Krátký fejeton bude vždy doplněn pár (bohdá) zajímavými informacemi o užívání daného výrazu, včetně ukázek autentického jazyka psaného i mluveného.

Také společně nahlédneme do slovníků – nových i těch starších –, jak jsou tam zkoumaná slova popsána. Ale dost už slov, sústreďme sa teraz na… slovo!

Čech o slově slovo

Mno, docela tak úplná ta shoda přece jen není… Podíváme-li se na deklinační paradigma českéslovenské, najdeme vlastně docela dost rozdílů. Předně jeden zásadní: ve slovenském chybí 5. pád, čiže vokativ, ten byl ve slovenštině (až na řídké výjimky) nahrazen pádem prvním.

A pak tu jsou rozdíly v koncovkách: č. o slově × sl. o slove, č. se slovem × sl. so slovom, č. se slovy × sl. so slovami (jako by čeština utrpěla újmu, kdyby vzali kodifikátoři na milost hovorový tvar se slovama).

A zatímco Čech používá slova, Slovák protáhne slová, a navíc v 2. pádu množného čísla kouzelně zaoblí rty a vypustí z úst libozvučné [slou].

Však mám také tuze rád ekvivalent českého slůvka, a sice [slouko]. Slovko (to – jak říká jeden můj kolega čtverácky – ozajstně bohouské Slouko) je též název lingvistické konference v Bratislavě.

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, riaditeľ Ústavu Českého národného korpusu

Pár slov o slove slovo

Ako už bol spomenul Michal v paralelnom stĺpčeku, príslušné slovo na počiatku je vždy dôležité – aj v našom prípade slovo dalo slovo a pustili sme sa do tohto projektu tak, aby neostalo len pri slovách. Nechceme nikoho chytať za slovo, budeme sa snažiť vyberať slová tak, aby ste nenadobúdali pocit, že „škoda slov“.

Úvodné slovo nášho snaženia zaznelo na konferencii o elektronickej lexikografii eLex 2019 v portugalskom meste Sintra – veľa slov tam však nepadlo, pretože príspevok sme s Michalom prezentovali formou posteru, čiže plagátu s prvými paralelne spracovanými slovami velbloud/ťava (na tie sa môžete tešiť o týždeň).

Aj keď medzičasom nezaznelo žiadne krivé slovo, časom to začalo vyzerať, že projekt akosi nevie prísť k slovu. Situácia sa zmenila až s príchodom nového člena nášho kolektívu Petra Malčovského, programátora v pravom zmysle slova, ktorý vyriekol chlapské slovo, že on to teda, viac-menej bez zbytočných slov, naprogramuje…

Výraz slovo patrí k základnej slovnej zásobe nášho jazyka a (ako zvyknú hovoriť kolegovia etymológovia) podľa jednej z hypotéz sa podieľa aj na jeho názve, ako aj na názve nášho etnika a štátu. Má veľa odvodenín – zaujímavo „dvojitú“ zdrobneninu slovkoslovíčko, prídavné meno slovný, príslovku slovne a časticu slovom.

Keď však nazrieme do Slovníka koreňových morfém slovenčiny, odvodenín s koreňom slov nájdeme celé dva stĺpce, vrátane zopár slovies (slovičkáriť, osloviť/oslovovať, vysloviť/vyslovovať) a niekoľkých naozaj dlhých slov (nevysloviteľnosť, zjednoslovňovanie). Slovnikári musia mať z takého slova doslovne výslovnú radosť…

Slovák o slove slovo

Keďže sa hodláme venovať dvojiciam slov, ktoré sa medzi našimi jazykmi líšia, výraz slovo sem vlastne vôbec nepatrí. Ba čo viac, nepatrilo by sem ani v prípade, ak by sme sa rozhodli zahrnúť do projektu aj niekoľko iných slovanských jazykov – okrem drobných výslovnostných a pravopisných zmien má toto slovo takmer zhodnú podobu v poľštine a hornej aj dolnej lužickej srbčine (słowo), v ukrajinčine a ruštine (слово) a bieloruštine (слова).

Čiže západoslovanské a východoslovanské jazyky v tomto prípade vytvárajú na mape takmer kompaktný priestor, ktorý dialektológovia nazývajú izoglosou.

U južných Slovanov je však situácia – pokiaľ môžeme veriť internetovým zdrojom – v každom z jazykov iná: v slovinčine je to beseda, v chorvátčine riječ, v srbčine реч, v macedónčine збор a v bulharčine дума. Že by sa aj tu prejavila, trochu politicky nekorektne povedané, „balkánska tradícia nedohodnúť sa“?

Keď sme pri tých internetových zdrojoch, možno ešte spomenúť, že v českých slovníkoch nájdeme aj slovesnú odvodeninu nášho slova: má tvar slout(i) s významom „nazývat se, jmenovat se“. V Slovníku spisovného jazyka českého nájdeme pekný citát od Vladislava Vančuru „ta rovina sluje Moravské pole“. A tým sa opäť dostávame na pôdu česko-slovenskú, keďže ono Moravské pole je vlastne pri Bratislave…

Vladimír Benko, vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Česko-slovenské slovo týždňa/týdne je spoločný projekt Českého národného korpusuJazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied pri príležitosti 30 rokov od rozpadu ČSFR. Viac informácií nájdete na webe https://slovo.juls.savba.sk/.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko, Svet, Veda

Teraz najčítanejšie