Denník N

Pri oslavách sa zabudlo na hlušinu hádok a nenávisti, ktoré sa tu rozbujneli

Slávnostná ceremónia udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Foto - TASR
Slávnostná ceremónia udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Foto – TASR

Autorka je bývalá predsedníčka vlády

Tridsaťročná cesta transformácie nedemokratického režimu na liberálnu demokraciu, osamostatňovania sa, vytvárania nových inštitúcií štátu a demokratického systému si zaslúži pozornosť a zhodnotenie. V týchto dňoch odznelo veľa slov o úspešnej ceste napriek pádom. Žiaľ, nehovorilo sa o tom, ako zastaviť šírenie nenávisti a neznášanlivosti. Pretože aj tieto javy menia Slovensko na horšiu krajinu na život.

Jednou z kľúčových hodnôt, bez ktorých sloboda a demokracia nemôžu fungovať, je dôvera. Lenže nízka miera dôvery je živná pôda pre strach. Populizmus je následne politickou manifestáciou strachu: moje miesto v spoločnosti je ohrozené, strácam kontrolu nad vlastným životom a nikomu nemôžem dôverovať. Mnohí sa uzatvárajú do ideologických bublín bez ochoty konštruktívne debatovať. Virtuálna realita výrazne ovplyvňuje naše vzťahy a naše životy. Rastúce očakávania znásobujú frustráciu zo sociálnej reality.

Dôsledkom je polarizovaná spoločnosť neschopná spoločnej akcie a nasiaknutá politickou nekultúrnosťou až nenávisťou. Obavu z toho, ako ten druhý použije svoju slobodu, dokážeme prekonať iba vtedy, ak vieme tolerovať slobodu iných – či už v náboženskom živote, partnerstve, v práci alebo kdekoľvek inde. Nie však bezhranične, ale v rámci dodržiavania ochrany ľudských práv a zákonnosti. Takáto tolerancia je spôsob, ako prekonať strach zo slobody.

Cesta od slobody k demokratickým právam nie je nekonfliktná. Podstata demokracie v sebe skrýva aj potenciál deštrukcie. Máme s tým skúsenosť – spôsob, že víťaz berie všetko, vyhraj voľby a môžeš všetko, prijímanie ideologickej legislatívy, obmedzovanie nezávislosti inštitúcií, rozhodovanie o zásadných štátoprávnych otázkach bez mandátu od občanov, zlyhávanie systému bŕzd a protiváh (problémy nášho právneho štátu s množstvom zlyhaní vrátane miery korupcie a zneužívania právomoci verejného činiteľa).

Prekonať toto napätie a riziko možno len cez dôveru. Dôveru v schopnosti, opodstatnenosť, informované posúdenie a dobré úmysly tvorcov zákonov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie