Denník N

Test tankom, hviezdy, baranice a tony ocele a betónu: ako stavali bratislavské mosty (fotogaléria)

Na vrchole neskoršieho Starého mosta bola veľká päťcípa hviezda, pre Most SNP padla historická zástavba pod Bratislavským hradom, Mostom hrdinov Dukly a Mostom mládeže komunisti dokazovali pokrok. Pozrite si prehľad mostov, ktoré v Bratislave stavali od druhej svetovej vojny až do pádu komunizmu.

Starý most roky patril Červenej armáde

Nemcami zničený most na snímke z 28. apríla 1945. Foto – archív TASR/Ladislav Roller

Pontónový most, po ktorom v prvých dňoch po oslobodení 5. – 8. apríla 1945 prechádzali sovietske vojská z Petržžalky na ľavý breh Dunaja. Foto – archív TASR

Na archívnej snímke z 28. apríla 1945 v Bratislave slávnostné otvorenie dunajského mosta pred tzv. Múzeom hygieny. FOTO TASR - Jozef Teslík *** Local Caption *** archív archívna snímka fotografia sken scan doèasný drevený most otvorenie rieka Dunaj doprava vojna druhá svetová vojna oslobodenie Bratislavský hrad výstavba stavebníctvo
Dočasný drevený most na snímke z 28. apríla 1945 pred Múzeom hygieny. Neskôr ho nahradili oceľovou konštrukciou. Foto – archív TASR/Jozef Teslík

Zaťažkávajúca skúška budúceho Mosta Červenej armády, neskôr Starého mosta, na snímke z 25. januára 1946. Foto – archív TASR/Koloman Cích

Slávnostné otvorenie Mosta Červenej armády zo 4. februára 1946. Foto – archív TASR/Jozef Teslík

Hostia na otvorení Mosta Červenej armády. Foto – archív TASR/Jozef Teslík

Čestná stráž na Moste Červenej armády na snímke zo 4. februára 1946. Foto – archív TASR/Jozef Teslík

 

Most SNP: zbúrali synagógu a podhradie

Pre Most SNP do Petržalky padla veľká časť podhradia a aj synagóga. Na snímke z 9. júla 1970 je vodovodné potrubie, ktoré budovaliž do Petržžalky. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Výstavba Mosta SNP ešte z 10. novembra 1969. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

S kladením 40-tonových lán na oceľový pylón pomáhal sovietsky žžeriav. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Piliere budúceho UFA z 1. júla 1970. Foto – archív TASR

Takmer hotový Most SNP na snímke z 12. marca 1972. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Z Mosta hrdinov Dukly je Prístavný most

Veľký skok: výstavba diaľnično-železničného Prístavného mosta na snímke z 1. júna 1979. Stavbári sa chválili vtedy novými postupmi. Napríklad na snímke z konštrukcie zakladajú vrtné piloty ako základ pre budúcu estakádu. V rieke vytvorili umelý ostrov. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Len v roku 1979 malo ísť na výstavbu Prístavného mosta 107 miliónov Kčs. Pohľad na stavenisko z 21. júla 1978. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Budovanie diaľničných estakád Prístavného mosta na snímke zo 17. júla 1981. V tomto momente mali hotových vyše 240 metrov ľavobrežžnej diaľničnej estakády. Po dokončení ďalšieho poľa čakal stavbárov presun výsuvnej skruže na druhú stranu estakády. Hutníci zatiaľ budujú oceľovú konštrukciu. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Oceľová konštrukcia Prístavného mosta pred spojením na snímke z 20. mája 1982. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Železničná a diaľničná časť Prístavného mosta 27. mája 1981. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Budúci Most hrdinov Dukly a neskôr Prístavný most 17. júla 1981. Foto – archív TASR

Slávnostné otvorenie Prístavného mosta 18. decembra 1983 opäť aj v baraniciach. Pomenovali ho Most hrdinov Dukly. Vládnu delegáciu viedol Gejza Šlapka. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Spojazdnenie Mosta hrdinov Dukly, dnes nazvaného Prístavný most, 18. decembra 1983. Foto – archív TASR/Štefan Petráš

Most Lafranconi, predtým mládeže: prvý s betónovou konštrukciou

Stavba Mosta mládeže, ktorý sa dnes volá Most Lafranconi, na snímke z 23. júla 1987. Foto – archív TASR

Most mládeže (dnes Most Lafranconi) bol prvým s betónovou konštrukciou. Snímka z 23. júla 1987. Foto – archív TASR

Na archívnej snímke z 23. júla 1987 v Bratislave stavba Mosta Mládeže cez Dunaj. Ïalšia spojnica medzi centrom a Petržalkou, ako aj dvoch dia¾nièných ahov vyrastá pri Lafranconi v Bratislave. Most Mládeže bude prvým s betónovou konštrukciou. Pri jeho výstavbe sa použije 24-tisíc kubických metrov vysokopevnostného betónu. Stavbu jedného z ôsmich podporných pilierov už stavbári ukonèili a zaèali práce na monolitickej èasti mosta. Spolovice je už hotový hlavný mostný pilier, ktorý stavajú budovatelia v koryte Dunaja pomocou ochrany dvojitej oce¾ovej ohrádzky. ažisko prác sa teraz sústreïuje na kameninové obklady drieku tohto piliera. Pokraèuje aj výstavba ïalších pilierov pod budúcou ¾avobrežnou estakádou. Na snímke èata Emila Mikulášika z n.p. Doprastav, závod 1, betónuje jeden z pilierov. FOTO TASR - Štefan Petrᚠ*** Local Caption *** archív archívna snímka fotografia sken scan bratislavský most Most Lafranconi Most mládeže Bratislava stavba mládeže doprava rieka Dunaj mostný objekt podporný pilier dia¾nièný most dia¾nica výstavba stavebníctvo
Do pilierov Mosta mládeže tlačia betónpumpou betón, 23. júla 1987. Foto – archív TASR

Konštrukcia Mosta mládeže 8. augusta 1989 už siahala ponad Dunaj. Foto – archív TASR/Alexander Buzinkay

Končenie hrubej stavby Mosta mládeže, 29. augusta 1989. Foto – archív TASR

Otvorenie Mosta mládeže (dnes Most Lafranconi) aj s bicyklami, 26. marca 1991. Foto – archív TASR

Most Lafranconi dnes. Foto – Doprastav

Teraz najčítanejšie