Denník N

Logopedička: S dieťaťom sa treba rozprávať už od narodenia. Niektorí rodičia však s bábätkami nehovoria takmer vôbec

Ilustračné foto - Stephen Andrews/Unsplash
Ilustračné foto – Stephen Andrews/Unsplash

Vývin reči sa nezačína prvým slovom, ktoré dieťa vysloví. Buduje sa od narodenia a záleží pritom na každom míľniku v psychomotorickom vývoji, ktorý dieťa dosiahne.

Veľa rodičov si však neuvedomuje súvislosť medzi kŕmením, motorikou a rečou, upozorňuje logopedička Danica Brunclíková. „Ak ku mne do ambulancie príde rodič trojročného dieťaťa a na otázku, čo má dieťa rado, odpovie, že jogurt, výživu a zemiakovú kašu, je to pre mňa signál, že dieťa uprednostňuje kašovitú a tekutú stravu. Ak dieťa nenapreduje v stravovaní tak, ako má, rodič ho tým oberá o možnosť správne stimulovať svaly reči,“ vysvetľuje.

Častou chybou rodičov je, že ignorujú odchýlky vo vývine svojich detí. „Sú deti, ktoré preskočia štádium štvornožkovania. Mnoho rodičov je vtedy šťastných z toho, aké je ich dieťa šikovné. No v dôsledku preskočenia vývinového štádia môže nastať oslabenie niektorých motorických zručností a to sa neskôr odzrkadlí aj v reči.“

S Danicou Brunclíkovou hovoríme aj o tom:

  • prečo sú predčasne narodené deti rizikové z hľadiska vývinu reči;
  • ako s vývinom reči súvisí to, kedy dieťa začne sedieť či chodiť;
  • aké dôležité je učiť deti nielen hovoriť, ale aj rozprávať sa;
  • či cumlík ovplyvňuje vývin reči;
  • prečo treba s dieťaťom cvičiť reč aj doma napriek tomu, že navštevuje logopéda.

O generácii dnešných detí sa hovorí, že sú presýtené vnemami z moderných hračiek, aktivít a technológií. Začínajú preto hovoriť prvé slová neskôr ako deti v minulosti?

Je to jeden z mýtov, ktorý v spoločnosti často rezonuje. Ťažko porovnávať nielen logopedickú, ale aj celkovú zdravotnú starostlivosť v minulosti a v súčasnosti, pretože medicína veľmi pokročila. Dnes dokážu pediatri vďaka rôznym skríningom rýchlo a efektívne zachytiť akékoľvek riziko oneskorenia vývinu reči a dieťa sa do ambulancie klinickej logopédie dostane skôr. Nemožno preto presne povedať, o koľko viac detí dnes chodí k logopédovi ako kedysi.

však dnešné deti z hľadiska vývinu reči iné ako deti kedysi?

Vývin reči je stále rovnaký. Dnes však máme oproti minulosti napríklad presne opísané jednotlivé štádiá vývinu reči pre slovenský jazyk. Vieme, v akom veku dokáže dieťa povedať prvé slovo a aká by mala byť postupnosť v rámci tvorenia slov a viet. Ako by mala vyzerať správna výslovnosť a v akom veku má mať dieťa osvojenú konkrétnu hlásku. To je totiž špecifické pre každý jazyk.

Takže nemožno porovnávať vývin reči batoliat, ktoré majú rôzne materinské jazyky?

Vývin reči napríklad anglicky hovoriaceho dieťaťa môže prebiehať inak ako vývin slovensky hovoriaceho dieťaťa. Ak si porovnáme slovenčinu a angličtinu, pravidlá gramatiky sú úplne odlišné. My napríklad nemáme fixný slovosled. V slovenčine môžeme povedať, že mama pije kávu, ale aj opačne, teda že kávu pije mama – a tá veta má stále zmysel. Slovosled je pritom len jednou z odlišností medzi jazykmi. Zároveň treba podotknúť, že čo sa týka porovnávania výskumu vývinu reči, logopédia má u nás oproti okolitým krajinám špecifické postavenie.

V čom?

Na Slovensku máme – na rozdiel od susedných krajín – samostatnú katedru logopédie. Nepatríme pod oblasť špeciálnej pedagogiky, ako je to napríklad v Česku. Vďaka výskumom a mnohým dlhoročným štúdiám máme pre slovenský jazyk podrobne opísané, ako má vyzerať vývin reči u dieťaťa a na čo by sme sa mali v rámci klinickologopedickej starostlivosti zamerať. Výsledkom týchto výskumov je aj voľne stiahnuteľná Kniha o detskej reči. Opisuje napríklad aj všetko to, čo môžu rodičia v domácom prostredí robiť, aby správne stimulovali reč svojho dieťaťa. Jedným zo základných predpokladov v tomto procese je trpezlivosť rodiča pri čakaní na reakciu dieťaťa.

Stretávate sa s tým, že sa nedostatok trpezlivosti rodiča prejaví až oneskoreným vývinom reči u jeho dieťaťa?

Stretávam sa s tým. Ale oneskorený vývin reči nemusí byť len dôsledkom nedostatku trpezlivosti. Máme aj veľkú skupinu detí,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Cesta k zdraviu

Rodičovstvo

Rozhovory

Rodina a vzťahy, Zdravie

Teraz najčítanejšie