Denník N

Architektka Rollová: Populácia starne, bezbariérové bývanie môže raz potrebovať každý z nás

Lea Rollová. Foto N - Tomáš Benedikovič
Lea Rollová. Foto N – Tomáš Benedikovič

Architektka a pedagogička Lea Rollová upozorňuje na problémy s prístupnosťou vo verejnom priestore, v občianskych budovách aj v domácnostiach. Na Fakulte architektúry a dizajnu STU vedie centrum, ktoré sa zameriava na univerzálne navrhovanie, a zdôrazňuje, že sa týka tvorby prostredia pre všetkých ľudí, nielen ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Hovorí, že bytová politika na Slovensku nepočíta so starnutím populácie tak, ako sa to deje v zahraničí. „Populácia starne, máme stále viac starších ľudí, ale domovy dôchodcov nie sú schopné opatrovať všetkých. Treba počítať s tým, že stále viac ľudí bude musieť byť opatrovaných vo svojom domácom prostredí, naše byty na to vôbec nie sú prispôsobené.“

V rozhovore približuje aj:

  • kde na Slovensku je problém s prístupnosťou najvypuklejší
  • akú úlohu tu zohrávajú postoje ľudí
  • kde v slovenskej legislatíve vznikla systémová chyba
  • ako vyzerajú upraviteľné byty a prečo sa stavajú vo Viedni a nie u nás

Dlhodobo sa venujete bezbariérovému, respektíve univerzálnemu navrhovaniu. Ako ste sa k tejto téme dostali? 

V deväťdesiatych rokoch som mala možnosť pracovať v Nemecku. Spriatelila som sa tam s Nemkou, ktorá sa starala o seniorov, a občas sme sa rozprávali o tom, ako funguje sociálny systém v Nemecku. Všímala som si, že v uliciach je veľa ľudí so zdravotným znevýhodnením, a bola som z toho prekvapená. Pýtala som sa samej seba, kde na Slovensku sú títo ľudia. Za socializmu sme ľudí na vozíku nevideli chodiť po uliciach, boli v ústavoch alebo zatvorení vo svojich bytoch a nemali možnosť dostať sa von medzi ľudí.

Keď sme sa z Nemecka vrátili, zamestnala som sa na fakulte (Fakulta architektúry STU, dnes Fakulta architektúry a dizajnu STU – pozn. red.) a začala som sa tejto téme viac venovať spolu s kolegami. Bezbariérové, respektíve univerzálne navrhovanie učila docentka Samová, ktorá bola na stáži v USA, odkiaľ priniesla idey univerzálneho navrhovania.

Na fakulte sa okolo nej vytvoril tím mladých ľudí, ktorí sa venovali univerzálnemu navrhovaniu. Spoločne sme v roku 2007 založili centrum CEDA, ktoré v súčasnosti vediem. Na Slovensku vtedy nebolo a doteraz nie je veľa odborníkov na túto oblasť.

Podobnú skúsenosť mám aj ja. V nultých rokoch som strávila pár týždňov v Nemecku a v uliciach Mníchova som si všimla veľké množstvo ľudí na vozíkoch. Keď som sa na to pýtala, povedali mi, že je to preto, lebo mesto je im prístupné. 

Áno, je to presne o tom. Len čo sa aj u nás postupne začalo prostredie debariérizovať, aj v našich uliciach môžeme týchto ľudí stretávať.

Čo je úlohou centra CEDA? 

V roku 2007 sme si povedali, že naše vedomosti o univerzálnom navrhovaní musíme preniesť do slovenskej praxe. Tiež sme sa chceli zapájať do medzinárodných výskumov, spolupracovať s inými organizáciami a presadzovať vlastné idey a to sa dá lepšie, keď sme sami organizáciou.

Centrum sa primárne orientuje na výskum a na rôzne pedagogické projekty, ktorými sa snaží dostať tému prístupnosti a univerzálneho navrhovania do praxe. Popritom, samozrejme, vzdelávame na fakulte budúcich architektov, robíme poradenskú činnosť a projektujeme aj stavby cez Bellušove ateliéry, podnikateľské centrum, ktoré je zriadené na našej fakulte.

V súčasnosti napríklad vzdelávame zamestnancov sociálnych služieb, pretože aj oni majú záujem o univerzálne navrhovanie. Potrebujú vedieť, ako prispôsobiť prostredie tak, aby bolo pre ich klientov funkčné. Robili sme architektonické štúdie na objekty sociálnych služieb, ktoré majú vzniknúť z plánu obnovy a odolnosti. Oslovujú nás priamo zamestnanci sociálnych služieb, ktorí chcú z plánu obnovy realizovať nejaké zariadenie sociálnych služieb.

Keď hovoríte o štúdiách v rámci plánu obnovy, bude sa niečo z nich aj realizovať?

Sú to vzorové štúdie stavieb, ktoré majú byť inšpiráciou pre architektov, ktorí potom budú robiť projekty stavieb. Môžu použiť našu štúdiu, no môžu ju aj modifikovať. Urobili sme ich preto,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Architektúra a dizajn

Rozhovory

Bývanie a záhrada, Slovensko

Teraz najčítanejšie