Denník N

Jazykové práva menšín sa výrazne rozšíria. Starostom pribudnú povinnosti, už teraz sa sťažujú na málo peňazí

Menšinových obcí má byť o 125 viac, prinášame aj jedinečnú podrobnú mapu.

Sčítanie obyvateľov v roku 2021 prinieslo veľkú novinku: ľudia sa mohli prihlásiť k dvom národnostiam. Dlho sa nevedelo, ako sa údaje zo sčítania premietnu do praxe, keďže zákon, ktorý upravuje používanie menšinových jazykov, nerozlišuje medzi národnosťou a ďalšou národnosťou. Údaje zo sčítania sú smerodajné pri určovaní toho, kde sa na Slovensku menšinové jazyky používajú na dopravných značkách, v úradnom styku a na iných miestach.

Pre ľahšiu orientáciu budeme v texte hovoriť o prvej a druhej národnosti.

Vláda nakoniec vyšla v ústrety menšinám. V júni 2022 schválila uznesenie, že výsledky sčítania treba interpretovať tak, že definitívna veľkosť národnostnej menšiny bude zodpovedať súčtu údajov na obe otázky o národnosti. Znamená to, že podiel obyvateľov, ktorí sa v obci hlásia k národnostnej menšine, sa stanoví tak, že sa spočítajú ľudia, ktorí si danú národnosť určili ako svoju prvú, a tí, ktorí ju uviedli ako druhú.

Tento postup je ústretový k menšinám, no zároveň je matematicky nesprávny. V niektorých obciach menšiny tvoria viac ako 100 percent obyvateľstva; napríklad v obci Dulovo je počet ľudí, ktorí sa hlásia k maďarskej a rómskej národnosti, až 144 percent celkového počtu obyvateľov.

Vláda v tomto uznesení schválila aj to, koľko menšinových obcí pribudne na oficiálny zoznam. Išlo o päť obcí s maďarskou menšinou, 87 obcí s rusínskou menšinou, 64 obcí s rómskou menšinou a jedna obec s nemeckou menšinou.

Na mape nižšie si môžete pozrieť, ktoré mestá a obce sú na novom zozname menšinových obcí. Vďaka mape sa takisto dozviete, aký jazyk alebo jazyky sa budú v obci používať, a takisto to, ako sa obec nazýva v menšinovom jazyku. Po rozkliknutí obce sa zobrazia aj výsledky sčítaní obyvateľov od roku 1991.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Sčítanie obyvateľov 2021

Slovensko

Teraz najčítanejšie