Denník N

Mýtus a kult 

Hneď po páde komunizmu sa vyrojili uctievači Jozefa Tisa. Foto – Andrej Bán
Hneď po páde komunizmu sa vyrojili uctievači Jozefa Tisa. Foto – Andrej Bán

Nebezpečenstvo každej legendy je, že zamlčiava skutočnú tragiku v prospech plytkej dojímavosti.

Môže sa zdať, že dva pojmy v nadpise glosy sú typické predovšetkým pre staroveké a stredoveké obdobia histórie ľudstva. Pri poznaní faktov a napokon i pri sledovaní súčasných udalostí treba však zobrať na vedomie, že zohrávajú dôležitú, hoci málo pozitívnu úlohu aj v moderných a súčasných dejinách. Je paradoxom, že napriek dosiahnutému vedeckému pokroku a vzdelanostnej úrovni obyvateľstva, v nich majú priaznivejšie podmienky pri ovplyvňovaní myslenia spoločnosti a formovaní jej historického vedomia, než to bolo v minulosti. Razantne až agresívne prenikajú aj do ideologických a aktuálnych politických zápasov, kde naberajú nečakane ostré a intolerantné formy.

K úvahe ma priviedla nedávno vydaná inšpirujúca publikácia historika Antona Hruboňa Mýtus a kult Jozefa Tisa. Tejto postave sa už venovalo a nesporne sa bude ďalej venovať veľa pozornosti zo strany historikov a iných bádateľov, publicistov i pamätníkov. Autor však prichádza s jej novým osvetlením. Fenomén poznávania, zväčša však mytologizovania osobnosti Jozefa Tisa je pre domácu verejnosť nielen permanentne „zelenou témou“, ale pre viaceré slovenské politické subjekty i jednotlivcov priamo či nepriamo používaným nástrojom propagandy v ich ideologických a mocenských zápasoch,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie