Denník N

Obedy zadarmo sa vrátia. Podarilo sa ich však zhoršiť

Foto - TASR
Foto – TASR

Autor je bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity

Po hektickom politickom procese sa obedy zadarmo pre všetky deti opäť stali realitou. Vládni poslanci tak opravili jednu zo svojich kritických chýb, ktorých sa dopustili počas tohto volebného obdobia. Aj keď je to dôvod na radosť, vec má viaceré háčiky, vrátane toho, že obedy zadarmo napokon pre úplne všetky deti zadarmo naozaj nebudú.

„Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“, viac známa pod pseudonymom obedy zadarmo, je politicky výrazne exponovaná téma. Zavedené boli ešte počas predošlej garnitúry, od roku 2019, opatrením, ktoré bolo šité horúcou ihlou. Obedy zadarmo nahradili predošlý systém dotovaných obedov pre deti z nízkopríjmových rodín, ktoré síce pomáhali veľkej skupine chudobných detí, ale vôbec nie všetkým, a zamorili školy administratívnymi úlohami. Nárok na takúto podporu sa pravidelne zisťoval aj na úrovni jednotlivých detí, aj na úrovni celej školy. Pretože ak podiel oprávnených detí presiahol 50 percent, dotované obedy dostali všetci. Škola tak mohla v jednom mesiaci byť celoplošne dotovaná, v ďalšom nie, a v treťom opäť áno.

Celoplošné obedy zadarmo však vydržali iba do roku 2020, keď toto opatrenie vláda Igora Matoviča zrušila a nahradila kombináciou daňových bonusov a opätovným zavedením parciálnej podpory chudobných rodín (ako pred rokom 2019). K zmene došlo napriek tomu, že viacerí odborníci varovali pred negatívnymi dôsledkami: obedy zadarmo pomohli deťom byť úspešnejšími v škole, zvyšovali participáciu, vytvorili lepšie rovesnícke vzťahy a rozptyľovali konflikt medzi rodičmi o to, čie deti ešte majú a čie už nemajú nárok na štátom dotované obedy.

Diskusie o efektívnosti obedov zadarmo boli nekonečné. Hlavný argument proti nim je, že nie sú adresné, a preto nie sú efektívne. Že k podpore sa môžu dostať aj bohaté rodiny, a preto ide o plytvanie peniazmi. Časti verejnosti prekáža aj pomenovanie „zadarmo“, ktoré toto opatrenie (neférovo) spája s populistickou politikou rozdávania. Na druhej strane však analýzy ukazujú vysokú efektívnosť opatrenia, a práve

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Obedy zadarmo

Komentáre

Teraz najčítanejšie