Denník N

Školský týždeň: Aj napriek mnohým dobrým zmenám po reforme učiva hrozí veľa memorovania

Napríklad pri dejepise sa posilňuje učivo o praveku, starovekých civilizáciách a antickom Grécku, deti by sa mali o týchto témach učiť dokonca už v druhom cykle, teda v 4. a 5. ročníku. Dnes toto učivo preberajú až v 6. ročníku.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, nezávislá analytická a výskumná organizácia, ktorej cieľom je najmä na základe dát a výsledkov výskumu zlepšovať kvalitu školstva. Podporiť ho môžete tu.

Tento týždeň sa skončilo pripomienkovanie dokumentu, ktorý môže na dlhé roky ovplyvniť, čo sa deti učia na základných školách. Ide o štandardy, ktoré vymedzujú nové učivo. Podľa plánu obnovy by sa totiž od septembra 2026 malo na všetkých základných školách na Slovensku učiť podľa nového obsahu vzdelávania. Ten súčasný má podľa odborníkov a odborníčok mnohé nedostatky, a tak sa deti v školách nenaučia to, čo skutočne potrebujú.

Pozrime sa, čo ministerstvo školstva navrhuje a či ide o zmenu, na ktorú sa toľké roky čakalo.

Novinkou sú dlhšie časové cykly, učivo sa už nebude predpisovať po ročníkoch

Čarovným slovíčkom tejto reformy sa stali cykly. Štát už nebude učivo predpisovať podľa jednotlivých ročníkov, ale ho rozloží do dlhších časových celkov, čiže cyklov. Prvý cyklus bude tvoriť 1. až 3. ročník, druhý cyklus 4. až 5. ročník a tretí cyklus 6. až 9. ročník. Dôležité bude, aby deti na konci cyklu zvládli všetko potrebné učivo.

Aký to má zmysel?

Výrazne to môže pomôcť deťom, ktoré potrebujú viac času, aby sa niečo naučili. Nebude ich totiž obmedzovať jeden rok. Ak sa to podarí správne zaviesť do praxe a žiaci a žiačky dostanú aj potrebnú podporu, môže sa znížiť počet detí, ktoré opakujú ročník. Takéto rozloženie učiva zároveň školám dáva väčšiu voľnosť, aby si určili, kedy budú preberať konkrétnu látku.

Školám však treba poskytnúť podporu, aby túto pomerne náročnú zmenu zvládli a dokázali ju pretaviť do každodennej praxe. Ministerstvo zatiaľ obavy škôl z tejto zmeny rozptýliť nedokázalo. Školské odbory dokonca proti cyklom spísali petíciu.

Učivo sa podarilo lepšie prepojiť len v prírodovedných predmetoch

Ďalšou dôležitou zmenou malo byť lepšie prepojenie učiva medzi predmetmi či vzdelávacími oblasťami.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie