Denník N

Sexuálna výchova by nemala byť o navliekaní kondómu na model penisu pred celou triedou

Vanesa Terenová a Richard Ančic. Foto N - Tomáš Hrivňák
Vanesa Terenová a Richard Ančic. Foto N – Tomáš Hrivňák

„Americká profesorka Eva Goldfarb povedala, že čakať so sexuálnou výchovou do určitého veku je ako čakať do ôsmackej algebry, aby ste deťom predstavili matematiku,“ hovoria v rozhovore Vanesa Terenová a Richard Ančic, študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a školitelia sexuálnej výchovy.

Sami na základnej a strednej škole nezažili kvalitnú sexuálnu výchovu. V rámci Slovenskej asociácie študentov medicíny a jej Stálej komisie pre sexuálne a reprodukčné zdravie preto spustili workshopy sexuálnej výchovy na stredných školách. Na dvoch z nich, ktoré prebiehali na jednom zo žilinských gymnázií, sme sa so súhlasom žiakov a žiačok zúčastnili.

V rozhovore sa dočítate:

  • ako vyzerajú workshopy sexuálnej výchovy;
  • prečo do nich zakomponovali aj témy ako kultúra a rod alebo násilie;
  • ako sa dá na hodinách sexuálnej výchovy vytvoriť čo najbezpečnejší priestor pre všetkých;
  • prečo pre rodičov žiakov a žiačok napísali vysvetľovací list;
  • ako podľa výskumov dopadla sexuálna výchova zameraná na striktnú sexuálnu abstinenciu.

Materiály aj kurzy pripravujete a robíte zadarmo popri štúdiu medicíny. Viedla vás k tomu aj skúsenosť s výukou sexuálnej a vzťahovej výchovy na vašich stredných školách? 

Vanesa Terenová (VT): Sexuálnu výchovu sme na škole nemali, na hodinách biológie sme len prebehli pohlavnú sústavu. Jeden deň ženskú a druhý deň mužskú. Oslovila a inšpirovala ma však veľmi prednáška o prvej gynekologickej prehliadke, ktorú nám prišli spraviť medičky.

Richard Ančic (RA): U mňa neexistovala sexuálna výchova na základnej škole ani na cirkevnom gymnáziu. Jedným z najväčších podnetov pre mňa bolo, keď som sa na biológii v maturitnom ročníku dozvedel mýtus, že vnútromaternicové teliesko „zoškrabáva embryá zo sliznice maternice a zabíja ich“. Chceli sme zmaturovať, takže sme boli ticho. Ak sme aj preberali vzťahy, učitelia akoby rátali s tým, že ľudia do manželstva nebudú mať spolu sex. Otvorene sa rozprávalo aj o tom, že žena by nemala mužovi nič v tomto smere odopierať.

Keď som sa na to spätne pozrel, podčiarklo to vo mne dôležitosť nezaujatej sexuálnej výchovy na akýchkoľvek školách. Bol to aj hlavný dôvod, prečo som sa zasadzoval o to, aby existovala sexuálna výchova v takej podobe, v akej ju vedieme. Zdravie a vzdelanie sú nepopierateľné ľudské práva. Objektívna a nezaujatá sexuálna výchova obidve spája.

Sexuálnej výchove na slovenských školách sa zatiaľ venuje len niekoľko spolkov a neziskových organizácií. Vo väčších mestách v Česku je celkom bežná prax, že hodiny sexuálnej výchovy lektorujú medici ako vy. Ako fungujete vy a z akých materiálov vychádzajú vaše workshopy? 

VT: Už dlhšie robíme na základných školách prednášky o prvej gynekologickej prehliadke a o mužskom pohlavnom zdraví. Začíname anatómiou, potom prejdeme cez antikoncepciu po prevenciu rakoviny prsníka a krčka maternice. Už na tých hodinách som si všimla, že dievčatá sa najviac zaujímajú o antikoncepciu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rozhovory

Školstvo

Vzťahy

Rodina a vzťahy, Slovensko

Teraz najčítanejšie