Denník N

Mýty o Maďaroch a Slovákoch – stiahnite si zadarmo časopis Denníka N a Napunku

Päť najväčších omylov z dejín, ktoré si myslia Slováci o Maďaroch, a päť maďarských o Slovákoch.

Naše vnímanie histórie formujú do značnej miery mýty. Sú to príbehy, ktoré môžu mať základ v realite, no ich podstata sa časom zdeformovala. Toto skreslenie je zvyčajne výsledkom vedomej politickej agendy: môžu byť za ňou vlády alebo skupiny či jednotlivci bojujúci za svoje vlastné ciele.

Najsilnejšie sú tie mýty, ktoré sa stanú súčasťou školských osnov a môžu ovplyvniť názory celých generácií.

Vzťah medzi Slovákmi a Maďarmi je zaťažený väčším počtom mýtov než iné vzťahy, pretože osudy týchto dvoch národov sú po dlhé stáročia prepletené a neraz stáli proti sebe. Obidva národy tak začali produkovať príbehy, ktoré mali potvrdiť ich morálnu nadradenosť nad tým druhým. A nie vždy v nich hrala hlavnú úlohu pravda.

Napunk a Denník N teraz zozbierali desať takýchto mýtov. Mohli sme ich nájsť aj viac, ale snažili sme sa vybrať tie, ktoré mali a majú najväčší vplyv na naše vzťahy, na to, ako vidíme seba a tých druhých. Každý mýtus, ktorý sme vytvorili o iných, v skutočnosti prezrádza najviac o nás samých.

Naším cieľom nebolo rozsúdiť, či je pravdivý slovenský alebo maďarský pohľad – to je v mnohých prípadoch prakticky nemožné, keďže tieto dva pohľady sú, pochopiteľne, ovplyvnené subjektívnymi argumentmi.

Slováci nikdy nebudú vnímať Trianon ako tragédiu, keďže tým vznikla ich vlastná štátnosť. Maďari nikdy nebudú oslavovať, že milióny z nich sa stali menšinovými obyvateľmi nových národných štátov.

Môžeme sa však pokúsiť o pochopenie pohľadov oboch strán a akceptovať, že to, čo bolo víťazstvom jednej strany, mohlo byť sprevádzané bolesťou a utrpením pre druhú stranu, väčšinou hlavne na úrovni obyčajných ľudí.

Na druhej strane – a to je hlavnou ambíciou tohto magazínu – vedecky dokázanými argumentmi vieme vyvrátiť tie mylné predstavy, ktoré sú založené na jasných skresleniach. Tie, ktoré často slúžia na ponižovanie alebo zosmiešňovanie druhej strany. Mnohé takéto tvrdenia sú v dnešnej verejnosti živé a neprispievajú k mierovému spolunažívaniu.

Chceli sme vytvoriť časopis, na ktorý sa môže s istotou spoľahnúť každý študent a učiteľ dejepisu, ale môže byť zaujímavým aj pre laikov, ktorí by si chceli čítať o slovensko-maďarských vzťahoch. Hoci spoločná slovensko-maďarská učebnica dejepisu ešte nevyšla, chceli sme aspoň touto publikáciou ukázať, že by to nebolo nereálne.

Pri príprave publikácie nám pomáhali uznávaní odborníci: József Demmel, pracovník Historického ústavu SAV a vedecký pracovník Stredoeurópskeho výskumného ústavu NKE; Roman Holec, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a profesor Univerzity Komenského; Vincent Múcska, vedúci katedry všeobecných dejín Univerzity Komenského; a Attila Simon, riaditeľ Fóra inštitútu pre výskum menšín a vedúci katedry histórie Univerzity J. Selyeho v Komárne. Ďakujeme za ich mimoriadne užitočnú pomoc. Za výsledok však nesú zodpovednosť v plnej miere naše dve redakcie.

Autormi magazínu sú novinári Napunk.sk a Denníka N. Medzi články sme zaradili aj starší text nášho kolegu Petra Morvaya, ktorý zomrel v roku 2020. Peter bol počas celej svojej kariéry oddaným zástancom odhaľovania historických mýtov Slovákov a Maďarov, preto sme považovali za dôležité využiť jeho tvorbu aj na tento projekt.

Tento časopis by nevznikol bez podpory našich čitateľov. Za pár týždňov sa nám podarilo vyzbierať sumu prostredníctvom crowdfundingu, čo nám umožnilo poslať publikáciu stovkám škôl na Slovensku a v Maďarsku. Ďakujeme!

Ak existuje mýtus, podľa ktorého Maďari a Slováci nikdy nedokážu ťahať za jeden povraz, pokiaľ ide o dejiny, tento magazín perfektne dokazuje, že to vôbec nie je pravda.

Zoltán Szalay
šéfredaktor Napunku

Časopis si teraz môžete stiahnuť a prečítať zadarmo:

Príručka vyšla v sérii vzdelávacích publikácií pre školy. Denník N už vydal napríklad aj príručku o konšpiráciách, kritickom myslení, fungovaní médií, histórii, finančnej gramotnosti či klimatickej zmene. Zoznam všetkých príručiek Denníka N.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie