Denník N

Učiteľ angličtiny: Vďaka umelej inteligencii môžu byť hodiny ešte viac šité na mieru konkrétnym študentom

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Koncom minulého roka predstavila spoločnosť OpenAI konverzačný nástroj ChatGPT. Počas dvoch mesiacov od spustenia si ho vyskúšalo sto miliónov ľudí. O žiadnu inú aplikáciu predtým nebol taký veľký záujem.

ChatGPT si veľmi rýchlo osvojili študenti. Umelá inteligencia im pomáha písať domáce úlohy, eseje či seminárne práce. Četbot dokáže napísať sloh v slovenčine aj vypracovať úlohu z programovania pre študentov informatiky.

No pomôcť môže aj učiteľom. „Je fascinujúce, ako rýchlo vďaka nemu vieme získať niečo, čo potrebujeme, aj keď máme veľmi špecifické požiadavky,“ vraví v rozhovore učiteľ angličtiny Filip Kšenzulák z jazykovej školy International House Bratislava. „Môže ísť o cvičenie, ktoré môžem hľadať na internete polhodinu alebo ešte dlhšie skúšať vytvoriť úplne sám. Četbot to teraz za mňa rýchlo urobí. A cvičenie prispôsobí aj na základe témy alebo slov, ktoré potrebujem, aby použil,“ vysvetľuje.

V rozhovore okrem iného vraví:

  • ako sa dá umelá inteligencia využiť pri testovaní, pri domácich úlohách alebo pri príprave materiálov na hodinu;
  • či sa blíži koniec písania esejí v školách;
  • čo môžu študenti stratiť, keď budú používať umelú inteligenciu
  • a či sa má učiteľ cítiť previnilo, ak mu cvičenie pomôže vytvoriť četbot.

Pýtali ste sa svojich žiakov, či používajú pri štúdiu ChatGPT alebo iné služby umelej inteligencie?

Áno, robím si prieskum medzi študentmi. Momentálne učím väčšinu hodín online, takže s nimi môžem zdieľať svoju obrazovku, kde sa opýtam četbota, ako by sa nejaká veta dala lepšie vysvetliť, a keď študenti vidia, že četbot v reálnom čase začne písať odpoveď, tak sa ma pýtajú, čo to je. Vysvetlím im, že je to program umelej inteligencie. Väčšinu to zaujme a chcú o tom vedieť viac. No to sa rozprávame o dospelých. Pri tínedžeroch je to inak. ChatGPT vo väčšej miere poznajú.

Ako to tínedžeri používajú?

Väčšinou na domáce úlohy a na akési oživenie nápadov – akoby sa niekoho pýtali na iný uhol pohľadu. Mne ako učiteľovi angličtiny nikdy nenapadlo vyskúšať to v slovenčine. Až keď ste v Denníku N skúsili napísať v ChatGPT maturitné slohy, uvedomil som si, že to funguje aj v slovenčine a že aj slovenskí študenti to môžu používať na akékoľvek predmety, nielen angličtinu.

Používajú to aj na domáce úlohy, ktoré im dávate?

V mojej sfére nie sú domáce úlohy také časté, a ak sú, tak sú zväčša z konkrétnej knihy a dobrovoľné. Študenti by si teda museli celú vetu prepísať a trvalo by im to omnoho dlhšie. No asi to využívajú pri prípravách na jazykové skúšky, keď musia písať dlhé slohy. My ich vlastne aj podporujeme, aby to vyskúšali, aby napríklad videli, ako by počítačový program navrhol tú istú vetu.

Snažili ste sa určiť aj nejaké pravidlá pre študentov, ako to používať?

Väčšina mojich hodín je dobrovoľná a študentom nejde o známky. Ak teda chcú svoju úlohu „outsourcovať“, je to skôr ich strata času ako moja. Poviem im, nech to vyskúšajú, nechajú sa inšpirovať, no gro práce by mali urobiť sami, lebo len tak sa človek učí.

Nedávno ste robili workshop pre učiteľov o tom, ako sa dá umelá inteligencia (AI) využiť pri výučbe angličtiny. Ako sa k týmto novým možnostiam učitelia stavajú?

Bolo fajn, že sme mali na workshope širokú vzorku učiteľov a boli tam aj učitelia zo základných a stredných škôl. A bolo príjemné vidieť, že všetci mali záujem o možnosti využitia AI. Samozrejme, tí, ktorí sa takto vzdelávajú a chcú vždy niečo zlepšiť alebo „ukradnúť“ nejaký dobrý nápad, sú zároveň tými, ktorí budú mať záujem aj o AI. Takže vzorka učiteľov na mojom workshope nemusela byť úplne reprezentatívna.

Skúšajú učitelia, čo sa s týmito novými nástrojmi dá v škole robiť?

Áno, záujem je. No narážame na to, že je to všetko úplne nové, a vyžaduje si to z našej strany veľa entuziazmu, keď sa s tým chceme naučiť pracovať. Neexistuje žiadna príručka či univerzálny postup, ako četboty používať. Učitelia to skúšajú, ale často narážajú na to, že nevedia dostať z umelej inteligencie to, čo by chceli.

Na čo ste ChatGPT chceli použiť vy, keď ste ho prvýkrát spustili?

Keď som sa s týmto programom zoznámil prvýkrát, povedal som si, že to môže byť skvelé pre učiteľa, ako som ja. Rád si totiž hľadám skratky k niečomu dobrému. Nemám napríklad túžbu pripravovať sa na niečo príliš dlho, keď viem, že to môžem niekde nájsť. Keď som začal ChatGPT používať, skúšal som, čo mi to môže dať pri testovaní, pri domácich úlohách pre študentov alebo pri príprave materiálov, ktoré používam na hodine.

Ako to teda u vás mení testovanie študentov?

V prvom rade ho zľahčuje. Testy bývajú často štandardizované, neraz prechádzajú z jednej generácie študentov na druhú. Alebo sú to krvopotne vytvorené testy, ktoré po večeroch učitelia vyrábajú, pričom musia pripraviť test pre skupinu A, pre skupinu B a tak ďalej. Pri použití ChatGPT sa dajú tieto veci urobiť za pár sekúnd. Stačí, ak človek vie, čo napísať a o čo umelú inteligenciu požiadať.

Zadávate teda napríklad četbotovi, aby vám vytvoril vety, ktoré môžete zaradiť do testu?

Áno, už teraz si môžeme vyžiadať štandardizovaný test na istú tému, či už vo forme ABCD, vo forme textu, v ktorom treba doplniť chýbajúce slová, a dokonca sa mi podarilo úspešne experimentovať aj s kritickým myslením, keď mi četbot vyprodukoval pár výrokov z predloženého textu. Študent mal potom určiť, či je výrok pravdivý alebo nie. Musí teda pracovať so samotným textom a to je zo všetkého asi najzaujímavejšie.

Ako četbot môže zmeniť zadávanie domácich úloh?

Bude výzvou pre nás učiteľov vytvoriť zadanie, ktoré je zmysluplné, tvorivé a bude si vyžadovať istý vklad aj od študentov. Pri domácich úlohách sa snažím orientovať na kritické myslenie. Napríklad zadám úlohu slohového typu, v ktorej sa má študent zamyslieť nad istým problémom, diskutovať o ňom a vyvodiť záverečné rozhodnutie. Niektorým skupinám študentov som už navrhol, aby tieto úlohy skúsili robiť s programom ChatGPT. Aby ho požiadali, nech im dá „svoj názor“ na danú tému a priniesol ďalší pohľad na vec, nad ktorým by sa inak možno nezamýšľali. Je to podobné, ako keď si v bežnom internetovom vyhľadávači urobím prieskum, len je to o niečo pohodlnejšie a lepšie sformulované.

Spomenuli ste ešte možnosť využiť ChatGPT pri príprave materiálov na vyučovanie. Ako presne?

Toto je pre mňa asi najzaujímavejšia schopnosť umelej inteligencie. Ako učitelia musíme študentov v prvom rade zaujať. S rastúcim počtom hodín máme veľmi obmedzené možnosti niečo zaujímavé vymyslieť na každú jednu hodinu. Ak nám študijná kniha neponúka nič zaujímavé, s čím by sme mohli pracovať, musíme vymyslieť niečo iné.

Tí zvedavejší môžu využiť umelú inteligenciu a pomerne rýchlo vytvoriť alternatívne aktivity v rámci tej istej témy. Napríklad sme mali

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rozhovory

Školstvo

Umelá inteligencia

Slovensko

Teraz najčítanejšie