Denník N

Školský týždeň: Nové údaje ukázali, že školy pri začleňovaní detí z Ukrajiny do vzdelávania potrebujú výrazne viac podpory

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, nezávislá analytická a výskumná organizácia, ktorej cieľom je najmä na základe dát a výsledkov výskumu zlepšovať kvalitu školstva. Podporiť ho môžete tu.

Už je to viac ako rok, čo sa začala vojna na Ukrajine a do slovenských škôl začali prichádzať deti a mladí ľudia z Ukrajiny. Pre školy na Slovensku to bola náročná situácia. Mnohé z nich mali len obmedzené skúsenosti so vzdelávaním detí z cudziny a ani štát nemal dostatok nástrojov, aby podporil úspešné začlenenie týchto detí do vzdelávania.

O tom, čo sa v školách deje, ako túto novú situáciu zvládajú, či ako sa darí deťom z Ukrajiny vo vzdelávaní, však dlho chýbali spoľahlivé údaje. Ministerstvo školstva ich systematicky nezbiera. K dispozícii boli len dva prieskumy z minulého školského roka. Jeden robila Štátna školská inšpekcia a druhý Komenského inštitút.

Bez kvalitných údajov sa však len ťažko dajú prijímať dobré opatrenia. Preto sme sa rozhodli, že sa pokúsime hlbšie zmapovať, ako sa školám darí začleňovať deti z Ukrajiny do vzdelávania. V spolupráci s viacerými inštitúciami sme uskutočnili dve zisťovania na základných školách. Výsledky sme predstavili minulý týždeň.

Vďaka nim teraz máme celkom dobrú predstavu, ako vzdelávanie detí z Ukrajiny prebieha a čo treba robiť, aby školy dokázali týmto deťom pomôcť.

Plošný dotazníkový prieskum a hĺbková kvalitatívna sonda

Prvé zisťovanie sme uskutočnili v spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou. Všetkým základným školám na Slovensku sme zaslali dotazník o vzdelávaní detí z Ukrajiny. Do prieskumu sa zapojili necelé dve tretiny (60,3 percenta) všetkých základných škôl a približne dve tretiny (67,6 percenta) tých škôl, ktoré majú žiakov a žiačky z Ukrajiny.

Zároveň sme v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava uskutočnili hĺbkovú sondu v deviatich základných školách v Bratislave. O skúsenostiach a potrebách pri vzdelávaní detí z Ukrajiny sme hovorili priamo so zamestnankyňami a zamestnancami škôl.

Pozrime sa, čo sme zistili.

Blahoželáme, máte dobrých priateľov!

Tento článok je normálne zamknutý, ale vy si ho môžete prečítať zadarmo vďaka tomu, že váš priateľ Centrum vzdelávacích analýz je predplatiteľom Denníka N a článok vám venoval. Stačí zadať váš e-mail, nebojte sa, nikdy ho nepredáme inej firme.

Alebo môžete .

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie