Denník N

Sedem až deväť z desiatich prípadov rakoviny spôsobujú vonkajšie faktory

Prevencia má obrovský význam aj v onkológii. Nový výskum ukázal, že väčšina prípadov rakoviny nevzniká chybami pri prepisovaní genetickej informácie počas delenia bunky, ale v dôsledku negatívnych externých vplyvov.

Už je to tu opäť, obdobie nových predsavzatí a záväzkov. Hovoríme si, že sa budeme starať lepšie o seba, o svoje zdravie aj o zdravie svojich blízkych. Od Nového roku už určite!

Ale stojí to za to? Áno. Máme jednoznačné a vedecky podložené dôkazy o tom, že preventívna starostlivosť o zdravie znižuje chorobnosť a predlžuje život. Hlavne však zlepšuje kvalitu života.

Na tri najobávanejšie chronické ochorenia, ktoré vedú v rebríčkoch chorobnosti aj úmrtnosti – onkologické a kardiovaskulárne choroby a diabetes – má dokázateľný vplyv životný štýl.

O dôležitosti prevencie na vznik a priebeh kardiovaskulárnych ochorení a diabetu dnes nikto nepochybuje. Preto progresívnejšie zdravotné poisťovne investujú nemalé finančné prostriedky práve do tejto oblasti. Jednoducho si spočítali, že energia investovaná do prevencie dnes sa vráti ako finančná úspora zajtra.

Chyby pri prepisovaní genetickej informácie

V onkológii  bola otázka prevencie dlho predmetom vášnivej diskusie. Mnohí významní vedci si mysleli, že rakovina vzniká takmer výlučne náhodnými spontánnymi mutáciami, chybami pri prepisovaní genetickej informácie počas delenia bunky. V taktom prípade by vonkajšie faktory boli zodpovedné iba za malé percento nádorov.

Túto teóriu dôrazne odmietli viaceré medzinárodné inštitúcie. Ale ostrá výmena názorov tých, čo sa hlásili k vonkajším príčinám alebo náhodnému omylu, pokračovala. Zdá sa, že ju – prinajmenšom nateraz – ukončili vedci z univerzity Stony Brook v New Yorku. Tvrdia, že za väčšinu prípadov rakoviny môžu externé vplyvy. Štúdiu Songa Wua a jeho tímu publikovali koncom roku v časopise Nature.

Karcinogény, žiarenie a vírusy

Svoje tvrdenia autori podopreli výsledkami výpočtov, matematickým modelovaním, epidemiologickými pozorovaniami aj genómovými štúdiami. Je to najdôkladnejšia a najpresvedčivejšia práca, aká na tomto poli v poslednom desaťročí vyšla.

Wu s kolegami dokazujú, že genetické mutácie, ktoré vedú ku vzniku rakoviny, nie sú iba výsledkom náhody, ale majú charakteristické znaky – podpisy typické pre chemické karcinogény, žiarenie alebo vírusy.

Ich nálezy sú v súlade s výsledkami epidemiologických štúdií. V celom rade dlhodobých pozorovaní bol zdokumentovaný zvýšený výskyt určitých druhov rakoviny u prisťahovalcov do USA  z oblastí, kde práve tieto nádory boli zriedkavé. Keďže genetická výbava zostáva u prisťahovalcov nezmenená, dá sa predpokladať, že je to skôr vďaka vonkajším faktorom než vďaka zvýšenej frekvencii náhodných mutácií.

70 až 90 percent nádorov spôsobujú vonkajšie faktory

Autori zhrnuli fakty a matematické modely do veľmi dôležitého stanoviska. Podľa neho 70 až 90 percent nádorov spôsobujú vonkajšie faktory. To znamená, že vzniku drvivej väčšiny rakoviny môžeme predísť, ak sa dokážeme týmto vonkajším škodlivým vplyvom vyhnúť. Povedané lapidárne, prevencia má obrovský význam aj v onkológii.

Tento poznatok je obzvlášť dôležitý dnes, keď sa nám účinná liečba približuje medicínsky, ale zároveň sa finančne vzďaľuje do nedosiahnuteľna.

Dostupné z: doi.1038/nature16166

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Veda

Teraz najčítanejšie