Denník N

Ad.: Môžu architekti za prázdne investičné byty?

Kedy si budem môcť dovoliť vlastný byt? Ilustračné foto N - Tomáš Benedikovič
Kedy si budem môcť dovoliť vlastný byt? Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Je sebareflexia v rozpore so systémovými opatreniami?

Autorka je kultúrna antropologička

Kritickú diskusiu považujem za kľúčový a konštruktívny faktor formovania diskurzu v akejkoľvek oblasti. Som posledná, ktorá by sa jej bránila. Text Andrey Londákovej Môžu architekti za prázdne investičné byty?, v ktorom polemizuje s mojím komentárom v mesačníku Kapitál, je však vo vzťahu k nemu v mnohých ohľadoch nepresný a zavádzajúci. Autorka v ňom zároveň zamlčiava svoj vlastný konflikt záujmov. Rada by som sa preto k nemu stručne vyjadrila v niekoľkých bodoch:

  • Môj text publikovaný v mesačníku Kapitál je z hľadiska publicistického žánru komentárom. Je teda legitímne, že jeho východiskom je konkrétna udalosť, ktorou je prednáška Reiniera de Graafa. Na základe reflexie prednášky v ňom širšie uvažujem o vplyve starchitektonických štúdií na mestský rozvoj. Je však zavádzajúce hovoriť o démonizácii jednotlivca. Rienier de Graaf ako člen svetoznámeho štúdia OMA a jeho angažovanie sa v projekte Southbank je príkladom určitej vízie mestského rozvoja, v ktorej rozhodnutia súkromných investorov a aura starchitektonických štúdií valcujú verejné politiky (v tomto prípade predurčujú územný plán zóny). To, že sú verejné politiky slabé,

    Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Architektúra a dizajn

Kultúra

Teraz najčítanejšie