Denník N

Starať sa o pamiatky dnes znamená byť pozorný aj voči vode, ktorá ich obklopuje

Strečno a Váh. Foto - M. Magová
Strečno a Váh. Foto – M. Magová

Nie je náhoda, že viaceré stredoveké hrady vznikli na miestach, kde kontrolovali riečny brod a priestor, v ktorom rieka pretínala dôležitú obchodnú cestu.

Autor je pamiatkar, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina

18. apríl je medzinárodným dňom pamiatok a historických sídiel, a tak de facto aj dňom pamiatkovej ochrany. Každý rok Medzinárodný výbor pre ochranu pamiatok a historických sídiel (ICOMOS) vyhlasuje tému, ktorá má pomôcť poznávať a prezentovať vybraný druh nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Tento rok je témou Heritage Changes, čo sa dá zjednodušene preložiť ako meniace sa dedičstvo. Na túto zmenu môžeme nazerať z rôznych uhlov pohľadu. Napríklad aj z hľadiska meniacej sa klímy a postavení vody v našom súčasnom pamiatkovom fonde.

Voda sa u nás spája najmä s pamiatkami súvisiacimi s menšími či väčšími vodnými tokmi a jazerami. Voda je našou základnou životnou potrebou a významným krajinotvorným fenoménom. Aj preto sa v minulosti stala strategickým prvkom, ktorý nedeterminoval len miesto vzniku väčšiny ľudských sídiel, no zároveň spoluvytváral ich vzhľad, štruktúru a samotný urbanizmus.

Nie je náhoda, že viaceré stredoveké hrady

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Architektúra a dizajn

Kultúra

Teraz najčítanejšie