Denník N

Školský týždeň: Čitateľská gramotnosť štvrtákov a štvrtáčok je na úrovni priemeru EÚ, ale pätina detí nerozumie textu

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, nezávislá analytická a výskumná organizácia, ktorej cieľom je najmä na základe dát a výsledkov výskumu zlepšovať kvalitu školstva. Podporiť ho môžete tu.

Slovensko sa pravidelne zapája do viacerých medzinárodných testovaní vedomostí a zručností detí a mladých ľudí. Na rozdiel od našich domácich testov umožňujú porovnanie výsledkov v čase, ako aj medzi rôznymi krajinami.

Najznámejšie je meranie OECD PISA, ktoré testuje čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť 15-ročných. Rovnako dôležité a kvalitné informácie nám však poskytujú aj výsledky testovania čitateľskej (PIRLS) a matematickej a prírodovednej (TIMSS) gramotnosti vo štvrtom ročníku základnej školy.

Týmto meraniam sa však venuje oveľa menej pozornosti. Len pred tromi týždňami boli zverejnené výsledky testovania PIRLS 2021, ale ministerstvo školstva im v podstate nevenovalo žiadnu pozornosť.

Skúsme to napraviť a pozrime sa, čo nám jeho výsledky hovoria.

Aké úlohy deti počas testovania riešili

Začnime krátkym zhrnutím, čo testovanie PIRLS meria a ako vyzerá.

Ide o test čitateľskej gramotnosti, ktorá sa chápe ako schopnosť porozumieť a používať také texty, ktoré vyžaduje spoločnosť alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca.

Test preto obsahoval dva druhy textov. Deväť textov sa zameriavalo na literárny zážitok. Išlo o krátke súčasné aj tradičné príbehy či epizódy, ktoré dopĺňali ilustrácie. Ďalších deväť textov sa zameriavalo na prácu s informáciami. Obsahovali rôzne súvislé aj nesúvislé texty, ktoré dopĺňali diagramy, mapy, ilustrácie, fotografie, grafy alebo tabuľky.

Úlohy boli zamerané na to, ako

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie