Denník N

Česko-slovenské slovo týždňa: louže v. mláka

➡️ Počúvanie podcastov Denníka N je najpohodlnejšie v aplikácii Denníka N. Zvuk Vám nepreruší, ani keď zmeníte stránku, a počúvať môžete aj bez pripojenia na internet. Sťahujte kliknutím sem.

Tento text načítal neurálny hlas. Najlepšie sa počúva v aplikácii Denník N, aj s možnosťou stiahnutia na počúvanie offline. Našli ste chybu vo výslovnosti? Dajte nám vedieť.

Mláky fascinujú nielen ich hlavných používateľov, teda deti, ale aj jazykovedcov. Vitajte pri novom vydaní jazykového seriálu.

Pár slov o slově louže

Kalužkalužinalouž – to je jen krátký výčet synonym k dnešnímu slovu louže, v němž cítím až jakousi melancholii a ponurost. Stačí jen vzpomenout sbírku Jiřího Wolkera Těžká hodina (1922), v níž je zahrnuta báseň „Sloky“: „Sníh padá na město, na město zšeřelé, / v tvém oku roztává se v louže popele // a z věží hodiny jak panny zrazené / padají v náměstí, v jezero kamenné.“ O radosti nemůže být řeč ani u Antonína Vondrejce, protagonisty stejnojmenného románu Karla Matěje Čapka-Choda, který představuje tragickou životní historii talentovaného básníka, jehož každovečerním útočištěm se staly hostince: „Zdvihá lokty, aby je neutopil v některé louži piva na stole. Neboť už je jedenáct hodin. Vondrejcovi bylo vůbec, jako by usedal vědomky do bláta a nemohl si pomoci. Jak praví české pořekadlo, hrdina se ve svém životě dostal z bláta do louže, tedy ze špatné situace do stejně nepříznivé nebo ještě horší.

V pojetí Boženy Němcové má z kaluží radost alespoň vodní drůbež: „Husy a kachny těší se z louží a stružek, kterých jim déšť nadělal. Spisovatelka ve své nejznámější próze Babička nejednou zmiňuje i kravky, což nahrává frazému Naše kráva se napila z vaší louže, který odkazuje na velmi vzdálený příbuzenský vztah. Zdá se, že se rodiny tímto zjištěním ocitly v louži čili v nepříjemné situaci. Ale jak je z té louže vytáhnout? Než aby skončily v kaluži krve, mohou odjet třeba za velkou louži, tj. do Ameriky. Tam ale etymologii slova louže nehledejme, neboť pochází z praslovanského lexému *luža, majícím protějšek v litevském liug(n)as ‚louže, bažina‘, ale třeba i v albánském ligátё ‚bažinatá louka‘ a jdoucím až k indoevropskému základu *leug- ‚bažina, louže‘. Původně se tedy mezi oběma entitami – louží a močálem – nerozlišovalo; staročeský výraz lúžě označoval obě, dodnes to tak je i na Valašsku se slovem bařina, ve středomoravských nářečích slovo luža/loža zas označuje nejen louži, ale též močůvku.

Přeju nám, ať se při podzimních toulkách po vlastech českých (třeba na Litovelsku namísto louže můžete slyšet kaluha a na západním Kolínsku kalaba) nezaboříme do bažin, nanejvýš jen šlápneme do psí loužičky!

Češka o slově mláka

Při vyřčení slova mláka mi vyvstane na mysli stejně znějící toponymum. Vesnice Mláka v třeboňské kotlině nese název podle nářečního výrazu mlaka, který označoval kaluž, ale též bahno, blata, rašeliniště či močálovitou krajinu. Rekonstruovaný praslovanský lexém *molka spojuje etymolog Jiří Rejzek s litevským malkas ‚doušek‘, gótským milhma ‚mrak‘, řeckým mélkion ‚pramen, vřídlo‘ – a to vše pochází z indoevropského kořene *melk- ‚vláha, mokrost‘.

A abychom zahnali tu ponurost vzlínající z močálů a bařin, rozveselme se na závěr půvabnou dětskou říkačkou„Skáče žaba po blate / kúpime jej na gate. // Na aké na také / na zelené strakaté. // Skáče žaba cez mláky / kúpime jej na traky. // Aké sú, také sú, / gate jej však ponesú.

Marika Kimatraiová, filologička, výskumníčka, pedagogička, recenzentka, prekladateľka z germánskych jazykov

Niečo o slove mláka

V slovenských lexikografických zdrojoch sa spolu s heslom mláka uvádzajú aj jeho synonymá kaluž či kaluža, ktoré sú podľa normalizovanej frekvencie v hlavnom korpuse oddelenia Slovenského národného korpusu menej časté. Mláka sa podľa údajov Stručného etymologického slovníka slovenčiny od Ľubora Králika do slovnej zásoby pravdepodobne nazbierala z praslovanského *molka, respektíve indoeurópskeho *melk vo význame ‚mokrý, vlhký‘. Kal zasa do lexiky pravdepodobne presiakol z praslovanského *kalъ, respektíve z indoeurópskeho *kal-, čo znamená ‚škvrna, špina‘.

Tieto výrazy spája význam akejsi tekutej, mazľavej konzistencie, ktorá predstavuje návrat do prvotného stavu pred rozlišovaním medzi subjektom a svetom. Tu sa mi vybaví scéna zo Smoljakovej a Svěrákovej hry Vyšetřovaní ztráty třídní knihy, kde sa v úvodnej prednáške vysvetľujú pedagogické metódy Járu Cimrmana. Aby žiakom navodil rozdiel napríklad medzi výslovnosťou tvrdých a mäkkých hlások v nemčine, striedavo sa dotýkal tvrdej skaly na stole, pričom vyslovoval slovo das Büro, a mäkkého sklárskeho tmelu vo vedre, čo sprevádzal slovom das Bier.

Možno práve tento splývavý stav a dotyková skúsenosť tak fascinuje primárnych používateľov mlák – malé deti. Pred časom som na ulici míňal dievčatko v žltých gumených čižmách, stálo uprostred blatistej kaluže v úžase nad tým, ako ho zároveň obklopuje i obchádza voda, stačí pomaly zdvíhať a spúšťať nohy, ako môže zľahka hniesť kal na dne. Mama dievčatka zastala opodiaľ. Vedela, že toto bude na dlhšie.

Slovák o slove louže

Český výraz pre mláku louže sa zrejme odvodzuje z praslovanského *luža a súvisí tiež so starým gréckym výrazom pre močiar. Tým by sa potvrdzovala séma splývania a mäkkej, viskóznej, poddajnej konzistencie. V louži sa dá brouzdat podobne ako na internete, hoci sa v nej, na rozdiel od internetu a močiara, človek nezvykne stratiť a utopiť. Páči sa mi, že v češtine môže záležať na tom, o akú mláku ide, podobne ako to platí pri apelatívach označujúcich skupiny živých bytostí. Tak máme hlúčiky ľudí, ale nie koní, roje múch, ale nie ľudí, kŕdle vtákov, ale nie múch, a čriedy koní, ale nie ľudí. Ak zasa ide o kaluž krvi, po česky sa označí samostatným slovom tratoliště. V spojení s inými tekutinami, napríklad olejom, by to znelo zvláštne. Azda preto, že samotné tratoliště a jeho rôzne historické a nárečové podoby súvisia s tratením krvi. A krv nie je olej.

Miroslav Zumrík, vedecký pracovník na oddelení Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Prekladateľ a škandinavista

Česko-slovenské slovo týdne/týždňa je společný projekt Českého národního korpusu a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied při příležitosti 30 let od rozpadu ČSFR. Více informací najdete na webu https://slovo.juls.savba.sk/.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Československo

Veda

Teraz najčítanejšie