Denník N

Komu prepadne hlas?

Voliť istotu bez obsahu nie je recept na to, aby váš hlas vo voľbách neprepadol.

Autor je predseda strany Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

Aký zmysel má voliť strany, ktoré nemajú istú parlamentnú účasť? Túto otázku teraz počúvam veľmi často. Otázku si však treba položiť aj inak. Aký zmysel má voliť strany, ktoré sú nečitateľné, a vôbec nevieme, či to nie sú budúci koaliční partneri Ficovho Smeru? Alebo – aký zmysel má voliť strany, ktoré neprinášajú žiaden nový obsah, žiadne nové riešenia? Ktoré len opakujú všeobecné frázy a sľuby. Tak stojí správne položená otázka. Lebo nestačí voliť toho, kto má parlament podľa prieskumov takpovediac istý, ale zamyslieť sa, či takáto voľba, ak tejto strane chýba skutočný obsah, prinesie niečo nové, či prinesie zmenu, či prinesie to, čo od toho čakáme.

Zmena prístupu, spôsobu riešenia chronických aj nových problémov je to, čo potrebujeme. Len tak sa dá dospieť k iným, lepším výsledkom ako doteraz. Starými prístupmi a postupmi dostaneme len staré výsledky. Nestačí teda len oprášiť to, čo tu už bolo, treba prísť s novými riešeniami.

Ústredným bodom nášho programu je výkonná ekonomika. Zásadná reforma odvodov a spôsobu zdaňovania, ktorá výrazne oslobodí strednú a nižšiu triedu od odvodovo-daňovej záťaže. Výsledkom bude okamžitý rast čistých miezd zamestnancov a výrazný pokles nákladov zamestnávateľov. Predovšetkým stredných a malých podnikateľov a živnostníkov.

Plánujeme znížiť odvody o 17,61 percentuálneho bodu a nahradiť ich obratovou mikrodaňou vo výške 0,1 percenta z každej bezhotovostnej platby, ktorá by sa vyberala zrážkou. O 10,61 percentuálneho bodu v sociálnej oblasti a o sedem bodov v zdravotných odvodoch. Bez výpadku príjmov v týchto fondoch. Zníženie platieb do týchto fondov by bolo kryté z výnosu obratovej mikrodane.

Ako by to fungovalo?

Samotná výška každej bezhotovostnej platby by sa nijako nezmenila. 0,1 percenta by sa zrazilo z jej zaplatenej výšky, obdobne ako sa tak deje denne pri platbách bezhotovostnými platobnými kartami. Občan a ten, kto vykonáva platbu, by nepocítil žiadny rozdiel. Platba by nevzrástla ani o cent. Mikrodaň by bola zrazená u príjemcu platby.

Čo by každý pocítil výrazne okamžite, je nárast jeho osobných čistých príjmov, o ktoré by bol zvýšený jeho plat, keďže by už neboli z jeho mzdy zrážané odvody v takej miere ako dnes. Napríklad pri hrubej mzde 550 eur by narástla čistá mzda o 27 eur mesačne. Pri mzde 850 eur nárast o 49 eur mesačne. Všetko si to môžete vyskúšať na našej kalkulačke na webovej stránke Demokratov Slovenska.

Výrazne by tak isto poklesli náklady zamestnávateľa, čo by uľahčilo a podporilo tvorbu pracovných miest. Bol by to mimoriadne silný impulz pre rast ekonomiky.

Toto riešenie má ďalšie plusy. Je úplne unikátne. Presúva redistribúciu bohatstva smerom k strednej triede a daňové bremeno prenáša vo väčšej miere na úzku finančnú špičku a špekulatívny kapitál. Mení zaužívané zvyklosti a odstraňuje nedostatky priamych daní, ktorých následkom je nerovnomerné a nespravodlivé rozdeľovanie bohatstva spoločnosti. Priame zdaňovanie nahrádza nepriamym. Po jeho úspešnom zavedení by mohlo znižovanie odvodovo-daňovej záťaže obyvateľstva ďalej pokračovať.

V našom programe Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník je viac odvážnych a reformných riešení vo viacerých oblastiach, kde občania Slovenska potrebujú zásadnú zmenu. Zdravotníctvo, justícia, školstvo, sociálna oblasť. Ale už len pre túto zasadnú revolúciu v odvodoch a daniach sa oplatí hlasovať za tento náš politický startup.

Pred 15 rokmi som podobne začal šíriť myšlienku zavedenia rovnej dane. Neskôr myšlienku zavedenia sporenia na súkromné osobné účty v dôchodkovom systéme, 2. pilier. Všetky sa stali realitou a výrazne posunuli ekonomiku a Slovensko vpred. Stali sme sa na čas tatranským tigrom. Teraz by sme sa ním mohli stať znovu. Zavedením odvážnych reforiem v prospech strednej triedy, v prospech pracujúcich ľudí.

Preto pri rozhodovaní o tom, komu dať svoj hlas vo voľbách, treba uvažovať nad obsahom. Nestačí prázdna stranícka schránka, aj keď s väčšou šancou byť v parlamente, ktorá sa potom rada naplní obsahom, ktorý do nej naleje súčasný vládny Ficov Smer. Voľba takej strany je prepadnutím hlasu. Aj keď bude v parlamente. Dá sa voliť aj inak. Voliť obsah, voliť silnú myšlienku. Áno, dá sa to.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Voľby 2016

Komentáre

Teraz najčítanejšie