Denník N

Mnohí rodičia sa viac boja hranolčekov ako traumy. Dieťaťu počas rozvodu ublíži konflikt lojality, hovorí sociálny pracovník

Patrik Dilong. Foto N - Vladimír Šimíček
Patrik Dilong. Foto N – Vladimír Šimíček

➡️ Počúvanie podcastov Denníka N je najpohodlnejšie v aplikácii Denníka N. Zvuk Vám nepreruší, ani keď zmeníte stránku, a počúvať môžete aj bez pripojenia na internet. Sťahujte kliknutím sem.

Tento text načítal neurálny hlas. Najlepšie sa počúva v aplikácii Denník N, aj s možnosťou stiahnutia na počúvanie offline. Našli ste chybu vo výslovnosti? Dajte nám vedieť.

Keď povie rodičom, že svoje dieťa emocionálne traumatizujú, väčšinu z nich to prekvapí. „Dieťa je vo svojej fantázii výsledkom oboch rodičov. Každý útok na matku alebo na otca preň v podstate znamená, akoby niekto útočil na polovicu jeho ja. Veľmi traumatické pre dieťa je ničenie roly a ponižovanie jedného rodiča druhým,“ vysvetľuje dlhoročný sociálny pracovník Patrik Dilong z občianskeho združenia Familiam, ktorý sa venuje sociálnoprávnej ochrane detí v období rozvodu alebo rozchodu rodičov.

S rodičmi primárne nerieši podstatu ich konfliktu, ale potreby dieťaťa. Tou základnou je možnosť rozvíjať vzťahy s oboma rodičmi. „Je až neuveriteľné, akým zdrojom konfliktov je napríklad strava. Pritom je úplne sekundárne, či dieťa je alebo neje nejaké eko-bio jedlo,“ hovorí Patrik Dilong o dôvodoch, na základe ktorých niekedy jeden rodič odmieta zveriť dieťa do opatery tomu druhému.

Traumatizujúce rozvody a neschopnosť dohodnúť sa nie sú príznačné pre ľudí z okraja spoločnosti. Väčšina rodín, s ktorými pracuje, nepatrí medzi ľudí s najnižšími príjmami či vzdelaním. „Ak je niekto ochotný bojovať za svoje práva, nie za práva dieťaťa, tak často použije čokoľvek.“

S Patrikom Dilongom sa rozprávame aj o tom:

  • ako sa prejavujú deti traumatizované rozchodom rodičov;
  • akou komunikáciou rodičia nevedomky traumatizujú svoje dieťa;
  • prečo si rodičia často myslia, že dieťaťu hovoria o svojej odluke pravdu, a pritom im v skutočnosti klamú;
  • kto má dieťa rád, kto nie a kto by mal rozhodovať o jeho živote;
  • aké formy bezplatnej pomoci rodičom v konflikte štát ponúka.

V akých prípadoch vstupuje do rozvodu rodičov maloletého dieťaťa sociálna kuratela?

V prípadoch, keď je v procese rozvodu či rozchodu vzájomným konfliktom rodičov ohrozený zdravý vývin dieťaťa a jeho potreby. Vtedy vstupuje do procesu sociálnoprávna ochrana dieťaťa a sociálna kuratela. Podnet môže prísť odkiaľkoľvek, napríklad aj zo súdu, keď rodičia žiadajú úpravu svojich práv a povinností, teda to, ako sa budú s dieťaťom stretávať, aká bude výška výživného, ako bude zadefinované stretávanie sa s dieťaťom cez prázdniny a sviatky a podobne. Je tam množstvo logistických vecí, ktoré treba zabezpečiť, aby sa kontakt s dieťaťom realizoval adekvátne s jednou aj s druhou stranou.

Ak rodičia podajú návrh na súd, do procesu zo zákona vstupuje štát v inštitúte kolízneho opatrovníka. Zabezpečuje ho sociálny pracovník alebo sociálna pracovníčka z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí dieťa zastupujú na súde a hája jeho záujmy. Rodičia si medzitým nájdu právnikov, ktorí zastupujú ich záujmy, a často dochádza k rozvodovej alebo rozchodovej vojne. A to býva peklo.

Kedy sociálna kuratela prizve vás, sociálnych pracovníkov z pomáhajúceho subjektu?

Naše občianske združenie poskytuje určitý typ pomoci pri riešení novej situácie v rodine. Realizujeme potrebné opatrenia a intervencie na zlepšenie situácie v rodine, predovšetkým zlepšenie situácie detí. Nesnažíme sa o resuscitáciu vzťahu rodičov, neposkytujeme terapiu či párovú terapiu, i keď im to môžeme odporučiť. My hájime záujmy a potreby dieťaťa.

Oslovujú nás aj takzvaní spontánni klienti, teda takí, ktorí si nás nájdu na webe alebo na základe odporúčaní ľudí, s ktorými sme už pracovali. V rámci spolupráce im ponúkame poradenstvo či realizáciu intervencií, ktoré im môžu pomôcť situáciu zvládnuť. To sú tí osvietení rodičia, ktorí vedia, že rozvodom manželstva sa rodičovstvo nekončí. Sústreďujeme sa na pomoc rodine a dieťaťu v čase, keď už sú rodičia rozhodnutí pre rozchod alebo rozvod, prípadne keď rozchod už prebehol.

Druhý variant je, že sme do pomoci rodine zaangažovaní na základe spolupráce s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Úrad má zo zákona možnosť ponúknuť rodičom spoluprácu s takzvaným akreditovaným subjektom a zaradiť konkrétne rodiny do projektu. To sú rodiny, v ktorých je nízka až vysoká miera ohrozenia dieťaťa. Tú posudzujú a stanovujú sociálni pracovníci úradu práce. Ide o fyzické, psychické, sociálne či emocionálne zanedbávanie alebo inú formu ohrozenia, ktorá negatívne pôsobí na zdravý vývin dieťaťa.

Čo je emocionálne zanedbávanie? Je to to isté ako emocionálne týranie?

Keď si predstavíme týranie, väčšinou máme na mysli fyzické či psychické. Lenže sú rôzne spôsoby, akými rodičia k dieťaťu pristupujú a ktorými môžu u neho vyvolať vážnu traumu. Aj keď nejde o takú viditeľnú formu týrania. Emocionálne zanedbávanie môže byť

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Duševné zdravie

Rodičovstvo

Rozhovory

Vzťahy

Rodina a vzťahy, Slovensko

Teraz najčítanejšie