Denník N

Ako ďalej po štrajku?

Ak by učiteľom zvýšili platy, treba dosiahnuť, aby už prijímali len kvalitnejších. A menej kvalitných treba prepustiť. Inak by viac peňazí neznamenalo aj vyššiu kvalitu.

Autor je analytik INESS

Existuje množstvo štartovacích bodov, odkiaľ začať rozmotávať problémy v školstve. Otázka peňazí, problémy s obsahom výučby, s vysokým školstvom produkujúcim študentov bez uplatnenia, či nedostatočná reakcia regionálneho školstva na vývoj počtu študentov. Povedzme však, že chceme začať od učiteľov. Tí tvoria základ školstva. Aj tu sa môžeme pozrieť na množstvo faktorov. Napríklad na ich vekové zloženie. Zamerajme sa však na odmeňovanie učiteľov, ktoré sa stalo v posledných dňoch mediálnou témou číslo jeden.

Predpokladajme teraz pre potreby článku, že učiteľom sa podarilo vyštrajkovať zvýšenie platov. Toto je však len prvá zástavka na ceste ku kvalitnejšiemu školstvu a lepším žiakom. Ak chceme, aby s platmi učiteľov rástla aj kvalita, takéto zvýšenie platov musí byť spojené s ďalšími zmenami.

Aby fungoval mechanizmus: „vyššie platy v školstve“ rovná sa „noví lepší a kvalitnejší učitelia“, je nutné zabezpečiť minimálne dve veci: 1) keď už budú mať učitelia väčšie platy, zaistiť, že medzi novými prijatými učiteľmi budú predovšetkým tí kvalitní a 2) ak nechceme čakať 20 rokov na prirodzenú generačnú výmenu, zaistiť, že školy opustia učitelia, ktorí nepodávajú adekvátne výkony.

Riešenie prvého bodu je úzko spojené s pedagogickými fakultami a 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Protesty učiteľov

Teraz najčítanejšie