Denník N

Vyhodený a šikanovaný učiteľ Žarnay mal pravdu, kontrolóri našli chyby v jeho bývalej škole

Oto Žarnay sa súdi o neplatnosť svojej výpovede. Foto - TASR
Oto Žarnay sa súdi o neplatnosť svojej výpovede. Foto – TASR

DOPLNENÉ o stanovisko vedenia školy a Ota Žarnaya – Štátni kontrolóri potvrdili pochybenia v hospodárení Obchodnej akadémie Polárna v Košiciach. Keď na podozrivé právne služby upozornil učiteľ, stal sa prebytočný a prepustili ho.

Trvalo to dlho, dali mu za pravdu.

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) ukončil kontrolu na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici v Košiciach. „Kontrolóri NKÚ zistili viaceré pochybenia vo verejnom obstarávaní, pričom sporné poskytnutie právnych služieb škole sa ukázalo ako nepotrebné,“ povedala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Na spornú zmluvu na obstarávanie externých právnych služieb upozornil učiteľ a vtedajší predseda rady školy Oto Žarnay. Keď sa pýtal, na aké právne úkony sa použili peniaze, odpoveď nedostal. Po následných sporoch s vedením školy aj jej zriaďovateľom ho nakoniec prepustili. Oficiálne pre organizačné dôvody. Dodnes sa so svojím bývalým zamestnávateľom súdi o neplatnosť výpovede.

Žarnay získal za svoj boj aj ocenenie Biela vrana. Kandiduje do parlamentu na kandidátke OĽaNO-Nova.

Župa: Veď policajti nič nezistili

O reakciu sme požiadali aj vedenie školy. Riaditeľ Obchodnej akadémie Peter Ivan pre Denník N uviedol, že obchodná akadémia sa nestotožňuje so závermi kontroly NKÚ. Uviedol tiež, že vedenie školy nesúhlasí s kontrolnými zisteniami v protokole a považuje vyhodnotenie podaných námietok za nedostatočné a závery NKÚ za riadne neodôvodnené.

„Tlačová správa NKÚ nevychádza z Protokolu o výsledku kontroly NKÚ, keď napríklad konštatuje nepotrebnosť právnych služieb, čo sa v celom protokole vôbec neuvádza, rovnako ako porušenie finančnej disciplíny pri používaní telefónov a podobne. Námietky ku kontrolným zisteniam v plnom znení sú zverejnené na webovej stránke školy (www.polarka.sk) a sú k dispozícii na oboznámenie sa. O ďalších právnych krokoch, ktoré škola podnikne na ochranu svojho dobrého mena budeme informovať,“ uviedol Peter Ivan v stanovisku pre Denník N.

NKÚ po jeho stanovisku priznal, že o zisteniach o porušení finančnej disciplíny pri telefónoch informovali chybne. „Informácia o neprehľadnom používaní telefónov na služobné a súkromné účely však platí. Škole bolo preto odporučené vypracovať internú smernicu pre používanie telefónov,“ píše hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Hovorkyňa Úradu Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobriková v zastúpení zriaďovateľa školy zas povedala, že výsledky kontroly berú na vedomie.

Na otázku o prípadnom vyvodení dôsledkov voči vedeniu školy hovorkyňa povedala, že škola sa s výsledkami kontroly nestotožnila a má k nim viaceré výhrady. Upozornila tiež, že hospodárenie školy preverovali aj orgány činné v trestnom konaní a žiadne porušenie zákona nenašli.

Médiá v prípade písali o prepojení advokátky, ktorá poskytovala škole právne služby, na brata vedúceho odboru školstva Košického kraja (KSK) Štefana Kandráča. Advokátka aj šéf odboru školstva KSK však akékoľvek prepojenia odmietali.

Spornú zmluvu vedenie školy po medializácii zrušilo. Vedenie kraja následne informovalo, že v budúcnosti majú stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti využívať predovšetkým služby právnikov úradu kraja.

Čo si o tom myslí prepustený učiteľ

“Neprekvapuje ma, že sa vedenie obchodnej akadémie rozhodlo pripomienkovať zistenia kontrolórov. To isté urobili aj vtedy, keď kontrolu na škole vykonal bývalý hlavný kontrolór KSK Vojtech Farkaš,“ reaguje Oto Žarnay. „Na temer 30 stranách vtedy vyvracali jeho zistenia a spochybňovali ich objektivitu. Na súde riaditeľ tvrdil, že to písali ich pracovníci. Kto si to však prečítal, musel mať jasno v tom, že to písal nejaký právnik. O tom, či to boli ľudia z KSK, sa dá len špekulovať.“

Podľa jeho ďalších slov Úrad KSK od začiatku kauzy popieral akékoľvek zlyhanie riaditeľa školy a aj po vykonanej kontrole a zistených nedostatkoch nepovažoval za potrebné vyvodiť voči nemu nejaké sankcie. „Moje podozrenia spochybňoval, rovnako tak aj výsledky kontroly hlavného kotrolóra kraja. A to sa netýkalo len právnych služieb, ale aj iných vecí, na ktoré som poukazoval. Podľa mňa, aj keby prišli na školu ďalšie tri kontroly, aj tak by si zriaďovateľ školy našiel nejakú zámienku, aby sa prípadom vôbec nemusel zapodievať,“ myslí si Žarnay.

Oto Žarnay na košickom proteste proti korupcii v čase kauzy CT. Žarnay sa stal mestským poslancom v Košiciach a kandiduje do parlamentu. Foto – TASR

Sporné právne služby

Predmetom mimoriadnej kontroly bolo predovšetkým verejné obstarávanie na poskytovanie právnych služieb v roku 2010 a v roku 2012. Kontrolóri zisťovali, či takéto právne služby boli pre školu potrebné. Zistili, že škola v bezprostredne predchádzajúcich rokoch právne služby nevyužívala. „V roku 2010 dokonca neviedla súdne konania ani konania pred orgánmi verejnej moci, ktoré by si vyžadovali zastupovanie advokátom,“ informovala Bolech Dobáková.

Pri zadaní zákazky na právne služby obchodná akadémia stanovila predpokladanú hodnotu zákazky do 10-tisíc eur s DPH ročne. Vedenie školy kontrolórom nevedelo relevantne vydokladovať ani spôsob stanovenia tejto sumy. Škola sa odvolávala sa na to, že cena bola určená „približne podľa dostupných zistení cien“.

Škola podľa kontrolórov nepostupovala hospodárne a efektívne aj tým, že nejednoznačne určila predmet zákazky, nenapísala, aké zložité spory chcú riešiť. Zároveň predmet zmluvy zakladal nárok na ďalšiu odmenu (v rozpore s vysúťaženou cenovou ponukou). Pre úspešného uchádzača tak podľa kontrolórov pripravili výhodnejšie zmluvné podmienky ako tie, o ktorých sa dozvedeli ostatní uchádzači.

Postup mimo zákona tiež našli v tom, že obchodná akadémia neuchovala všetky doklady po uzavretí zmluvy.

Ako prišli na tie sumy?

Škola mala zmluvu na práve služby pre rok 2010 na 5 400 eur, v apríli 2012 uzavreli zmluvu na 6 600 eur.

Kontrolóri zistili, že iná škola v Košiciach mala s tou istou kanceláriou na podobné služby zmluvu na sumu o 1800 eur nižšiu.

Namiesto súkromného právnika mohla škola navyše podľa kontroly využiť právnikov kraja.

NKÚ podľa Bolech Dobákovej zistil aj porušenie finančnej disciplíny v celkovej sume viac ako 51-tisíc eur pri vyplácaní cestovných náhrad či pri neprehľadnom používaní telefónov na služobné a súkromné účely, (opravené po stanovisku NKÚ, že v pôvodnej správe urobil úrad chybu) ale tiež pri nakladaní s majetkom školy pri prenajímaní telocvične a iných priestorov školy. Protiprávny stav podľa hovorkyne škola odstránila v jednom prípade pred ukončením kontroly a v druhom ešte pred jej začatím.

Autor textu je bývalý kolega Ota Žarnaya. V roku 2015 spolupracovali v redakcii košice:dnes.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie