Denník N

Česko-slovenské slovo týždňa: vrstevník v. rovesník

České slovo „vrstevník“ môže Slovákom evokovať okrem iného aj turistu, čo v lese taktizuje a kráča po vrstevnici, aby sa zbytočne nespotil. Vitajte pri novom vydaní jazykového seriálu.

Pár slov o slově vrstevník

Celý život se potkávám s vrstevníky. Lidmi stejného věku, tedy pocházejícími ze stejné časové vrstvy. Ale protože těch různých vrstev – kromě časové – máme v životě více, tak se s vrstevníky velice často taky nepotkávám. Rozcházím se s nimi. Svými názory, zážitky, zkušenostmi… I když jsme začali na stejné startovní čáře, prožili jsme život jinak a vymetli jiné jeho kouty. Navrstvili jsme jiné vrstvy, a přestože zůstáváme současníky, svými vrstvami se lišíme. Možná právě proto, že je tak úzce navázané na časovou rovinu, se slovo vrstevník méně používá v běžném, mluveném jazyce. A mnohem víc se s ním žongluje v oborové literatuře nebo publicistice. I tam se ale používá hlavně pro porovnání dětí a dospívajících – pak už jsme, zdá se, rozvrstvení úplně jinak…

Čech o slově rovesník

Slovo rovesník mi ze všeho nejvíc připomene babičku a dědečka. To slovo mi z jejich úst vždycky znělo krapet cize, navíc každý ho používal v trochu jiném odstínu. Babička tehdy, když mluvila o opravdových současnících, a dědeček, pokud hovořil o kamarádech a přátelích. S rovesníky chodil do hospody, hrát tenis, vyrážel na horské výšlapy. Mnozí z nich byli i o čtvrtstoletí mladší, přesto s nimi držel krok. Ačkoliv to nebyli jeho vrstevníci, byli rovesníci – byli si rovní. Dědečkův rovesník jsem byl vlastně i já – minimálně mi to ještě v osmdesáti dokázal natřít na tenisovém kurtu a na horách mě při túrách vždy solidně vyždímal.

Martin Kavka, zakladateľ online slovníka nových a slangových výrazov Čeština 2.0. Spoluautor knihy Hacknutá čeština

Niečo o slove rovesník

Je fajn, keď vás rovesníci unesú na spontánny výlet na Plitvické jazerá. V novembri. V mercedesáckom karavane a s fľašou dobrého rumu, ako sa patrí na chalanov okolo päťdesiatky.

Títo borci sa zhodou okolností hodia na oba významy Peciarovho slovníkového hesla rovesník – sú to aj „ľudia, ktorí sú s niekým rovnakého veku, ktorí s niekým spolu rástli, vrstovníci“, aj „kamaráti, priatelia, druhovia“, jedným slovom, pajtáši.

Je zaujímavé, že slovo rovesník ako odvodenina od adjektíva rovný so širokým významom má význam zúžený čisto na rovnaký vek. Podobne dopadli aj iné slová v našom krásnom jazyku, napr. zelenina, odvodenina od prídavného mena zelený, pričom zelenina nie je o nič viac zelená ako ovocie, však? Situáciu zachraňuje Ján Hollý a jeho Radostník na jar, kde sa radosť prenáša do odvodeniny v celej svojej šírke a sile. Jazykoveda tieto fenomény skúma a vysvetľuje cez Saussurovu tézu o arbitrárnosti jazykového znaku, cez jazykové motivácie a komplexné vzťahy medzi formou a obsahom.

V iných jazykoch pri slove rovesník „mätenie významov“ veselo pokračuje. Do nemčiny prekladač Google preloží rovesníka ako ein Gleichgesinnter, čo je pri spätnom preklade „podobne zmýšľajúci človek“. V angličtine je to age-mate alebo peer so širokým významom, okrem iného pre lordov v snemovni, s vtipným presahom k tvaru slovesa to pee – teda „ten, čo čúra“. To už je, uznáte, úplne „mimo misy“…

Slovák o slove vrstevník

České slovo vrstevník evokuje okrem iného turistu, čo v lese taktizuje a kráča po vrstevnici, aby sa zbytočne nespotil. Ako však môžeme doložiť mnohými príkladmi, tento štýl sa často obráti proti aktérovi a turista – lemra – sa vynorí z vrstevnice úplne zničený. Výraz vrstovník sa používa aj u nás – ako synonymum k rovesníkovi, aj keď podľa korpusu zhruba desaťkrát menej často. Vtipnú úvahu na túto tému nájdeme v Slovenskej reči z r. 1935/36. Ján Mihál v recenzii prekladu Grimmových Starých bájí gréckych vyzdvihuje dobrých autorov (ako Kukučín, Vansová, Timrava), ktorí používajú výraz vrstovník, pričom mladší autori (ako Milo Urban) – ach, tá mládež! – používajú slovo rovesník. Vyslovuje názor (z dnešného pohľadu úsmevný), že „rovesníkmi sú dvaja panovníci, ktorí súčasne panujú, ale nemusia byť vrstovníkmi, lebo tými sú len ľudia rovnakého veku“.

Peter Malčovský, odborný pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Česko-slovenské slovo týždňa/týdne je spoločný projekt Českého národného korpusu a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied pri príležitosti 30 rokov od rozpadu ČSFR. Viac informácií nájdete na webe slovo.juls.savba.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Československo

Veda

Teraz najčítanejšie