Denník N

Vytvorme už konečne na Slovensku univerzity

Vysoké školy nesú zodpovednosť za podobu verejnej diskusie. Napĺňajú ju napríklad tým, že sa jasne vyjadria k štrajku učiteľov.

Autor pôsobí na Katedre politológie, FiFUK;
príhovor na Zhromaždení pedagógov,
zamestnancov a študentov slovenských univerzít
na FiFUK, 16. 2. 2016

Univerzita u nás zatiaľ nie je inštitúciou či ustanovizňou, akou by mala byť. Teda zatiaľ tu nemáme spoločensky etablovanú predstavu o tom, čo to vlastne univerzita je, čo robí a čo nerobí a aká je jej spoločenská funkcia. Súčasný stav je výsledkom posledných desiatich dekád, keď sa univerzity u nás síce etablovali formálne, ale nedostali priestor rozvinúť sa do úlohy, ktorá im bežne v západných demokraciách prináleží.

Prvá československá republika trvala kratšie, ako je dnes od pádu komunizmu. Ideologické podmývanie základov čerstvo etablovaných univerzít u nás sa začalo počas slovenského štátu a nasledovalo päť desaťročí komunizmu, keď sa, s malou prestávkou prelomu 60. a 70. rokov, zo slovenských univerzít napriek existencii ostrovov pozitívnej deviácie stali nástroje na ideologickú prípravu kádrov pre socialistickú spoločnosť a hospodárstvo a čiastočne nástroje na výskum zameraný na napĺňanie cieľov komunistických päťročníc.

Kombinujúc habsburské tradície so sovietskymi modelmi sa organizácia vedeckého výskumu u nás sústredila prevažne do ústavov Slovenskej akadémie vied a univerzity sa stali akýmisi jej pedagogickými pendantmi a reprodukciou jej výsledkov.

Po páde komunizmu sa univerzity nestali prioritou. Žiadna z vlád im nevenovala patričnú pozornosť. Platí to tak pre mečiarovských privatizérov, ako aj pre miklošovských neoliberálnych sociálnych inžinierov a rovnako aj pre ficovských eurofondy si privlastňujúcich kvázisocialistov. Univerzity boli posledných 25 rokov vždy akosi na príťaž. A tak len hibernovali v zábale stále sa meniacich stratégií skoro-reforiem vysokého školstva a pod mocenským tlakom vždy a znova rovnako prekvapujúcich metodík rozdeľovania dotácií zo štátneho rozpočtu.

Dnes, keď sme konečne civilizačne a 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie