Denník N

Štrajk učiteľov je pre študentov praktickým kurzom občianskej výchovy

Študenti vnímali, že ich učiteľom ide aj o stavovskú hrdosť, o česť ich povolania.

Autor je sociológ, poradca prezidenta SR

Tento týždeň sa učiteľský štrajk presunul do novej etapy, štafetu prevzali vysokoškolskí pedagógovia. V jednom i v druhom prípade sa zapojili aj študenti. A v oboch prostrediach sú ľudia, ktorí takto vystupujú, menšinou. Nezanedbateľnou: takmer 15-tisíc pedagógov zo základných, stredných a materských škôl je úctyhodné číslo. Ak k nim navyše prirátame ich príbuzných, ktorých sa takýto krok bezprostredne dotýka, ako aj ich najbližšie sociálne okolie, vyvstane nám pred očami niekoľkonásobne početnejšia komunita. Spoločenstvo ľudí, ktorí sa ocitli uprostred verejného sporu o jednu z kľúčových tém, aká hýbe stovkami spoločností doslova na celom svete: vzdelávanie budúcich generácií.

Poznáme priebeh štrajku, jeho požiadavky i reakcie naň. Neprekvapilo, že z vládneho tábora mu vytýkali politizovanie – ako keby téma vzdelávania mala byť úplne mimo politiky, ktorá naopak má byť doménou iba ich, politikov: oni by chceli byť tí, ktorí určia, o čom a kedy sa bude diskutovať a vyjednávať.

Úspech či zlyhanie

Objavuje sa aj argument, podľa ktorého štrajk nebol úspešný, pretože sa nepodarilo dosiahnuť “kritickú masu“, ktorá by donútila vládnucu garnitúru konať. Táto námietka sa stretla s roztrpčením tých, ktorí si naopak vážili odhodlanie učiteľov vystúpiť z tieňa a verejne sa vložiť do zápasu, ktorý má zmysel. Veď to je strašné, hovorili, ak tisíce učiteľov majú byť iba „nekritická masa“, tak čo je vlastne dôležité? Má to byť tak ako za starých čias, keď nebolo dôležité, čo kto hovorí, ale koľkí to hovoria a najmä koľkí mlčia? Sme opäť v osídlach komunistického myslenia, ktoré relativizuje hodnotu človeka? Povedzme si pravdu, pokračovali ďalší, štrajk vďaka totálnej arogancii mocných dopadol neúspešne, zlyhala vláda, opozícia i verejnosť.

Necelé tri týždne po spustení štrajku sa už nachádzame na inom území. Nie že by jeho pôvodne stanovené ciele stratili opodstatnenie. Proti požiadavke

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Protesty učiteľov

Teraz najčítanejšie