Denník N

Cenzúra na univerzitách?

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya vydal opatrenie zavádzajúce na akademickej pôde totalitné maniere a cenzúru.

Autor je vysokoškolský učiteľ Univerzity Komenského

Začiatkom minulého týždňa vstúpili slovenskí vysokoškolskí učitelia do ostrého štrajku, aby solidárne podporili požiadavky svojich kolegov a kolegýň v škôlkach a na základných a stredných školách. Hoci pre seba nežiadajú nič, ide v tomto zápase aj o samotný charakter našich univerzít, respektíve o charakter ich vedúcich predstaviteľov.

V našom zákone o vysokých školách sa píše: „Poslaním vysokých škôl je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.“

Zdá sa, že slovenskí rektori v týchto dňoch zabudli, čo je úlohou týchto inštitúcií. Svoje partikulárne funkcionárske záujmy nadraďujú záujmom celej spoločnosti. Za sedemdesiat miliónov eur nechali servilne preletieť cez palubu základné a stredné školstvo. Ba čo viac, teraz sa pokojne prizerajú, ako prvý z rektorov, Peter Kónya, začína vo svojom prešovskom kráľovstve okliešťovať akademické slobody.

V demokratickom svete by mali univerzity predstavovať ostrovy intelektuálnej slobody, nevyhnutnej na rozvoj poznania a pestovanie etických hodnôt. Z univerzít by mal znieť kritický a múdry hlas, ktorý nemožno len tak umlčať, pretože okrem iného požíva rôzne všeobecne akceptované výsady. Sem patrí aj právo vysokoškolských učiteľov na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov.

Práve na základe tohto práva smieme pre svojich študentov a širokú verejnosť organizovať množstvo diskusií a prejavovať verejne svoje postoje. To sa na Slovensku doteraz dialo s absolútnou samozrejmosťou a nikomu to neprekážalo. Na jednej zo slovenských univerzít, Prešovskej univerzite v Prešove, to však od minulého týždňa prestalo platiť.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya vydal 15. februára 2016 opatrenie zavádzajúce na akademickej pôde totalitné maniere a cenzúru. Všetky podujatia na tejto škole, ktoré sa konajú mimo výučby, musí vopred schváliť rektor. Táto cenzúra sa, prirodzene, deje v mene zachovania apolitickosti akademickej pôdy, ako sa píše v rektorovom opatrení. Ak však majú univerzity plniť svoju úlohu tak, ako im to ukladá zákon, t. j. pre blaho celej spoločnosti, tak je priamo ich povinnosťou vyjadrovať sa ku všetkým veciam verejným a teda politickým. Apolitickosť univerzít je založená na ich nestraníckosti, nie na ignorovaní politiky. Presne v tom duchu to definuje aj zákon o vysokých školách, keď hovorí, že na univerzitách nesmú pôsobiť žiadne politické strany.

Žiadna zo štrajkových aktivít prešovských kolegov a kolegýň, ale ani iných vysokoškolských pedagógov na Slovensku, zapojených do štrajku, sa neuskutočnila v rámci straníckej politiky a ani na stranícku objednávku. Ak niekto tvrdí opak, nech to dokáže. Rektor Kónya škandalózne šliape po akademických právach a zastrašuje vysokoškolských pedagógov. Ako vysokoškolský učiteľ sa za takéhoto „kolegu“ z akademickej obce hlboko hanbím.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie